+421 948 001 132

100 najpoužívanejších anglických slovies

 

No. Verb Simple Past Past Participle
1 to be were been
2 to have had had
3 to do did done
4 to say said said
5 to go went gone
6 to get got got / gotten
7 to make made made
8 to know knew known
9 to think thought thought
10 to take took taken
11 to see saw seen
12 to come came come
13 to want wanted wanted
14 to use used used
15 to find found found
16 to give gave given
17 to tell told told
18 to work worked worked
19 to call called called
20 to try tried tried
21 to ask asked asked
22 to need needed needed
23 to feel felt felt
24 to become became become
25 to leave left left
26 to put put put
27 to mean meant meant
28 to keep kept kept
29 to let let let
30 to begin began begun
31 to seem seemed seemed
32 to help helped helped
33 to show showed shown
34 to hear heard heard
35 to play played played
36 to run ran run
37 to move moved moved
38 to live lived lived
39 to believe believed believed
40 to bring brought brought
41 to happen happened happened
42 to write wrote written
43 to sit sat sat
44 to stand stood stood
45 to lose lost lost
46 to pay paid paid
47 to meet met met
48 to include included included
49 to continue continued continued
50 to set set set
51 to learn learnt / learned learnt / learned
52 to change changed changed
53 to lead led led
54 to understand understood understood
55 to watch watched watched
56 to follow followed followed
57 to stop stopped stopped
58 to create created created
59 to speak spoke spoken
60 to read read read
61 to spend spent spent
62 to grow grew grown
63 to open opened opened
64 to walk walked walked
65 to win won won
66 to teach taught taught
67 to offer offered offered
68 to remember remembered remembered
69 to consider considered considered
70 to appear appeared appeared
71 to buy bought bought
72 to serve served served
73 to die died died
74 to send sent sent
75 to build built built
76 to stay stayed stayed
77 to fall fell fallen
78 to cut cut cut
79 to reach reached reached
80 to kill killed killed
81 to raise raised raised
82 to pass passed passed
83 to sell sold sold
84 to decide decided decided
85 to return returned returned
86 to explain explained explained
87 to hope hoped hoped
88 to develop developed developed
89 to carry carried carried
90 to break broke broken
91 to receive received received
92 to agree agreed agreed
93 to support supported supported
94 to hit hit hit
95 to produce produced produced
96 to eat ate eaten
97 to cover covered covered
98 to catch caught caught
99 to draw drew drawn
100 to choose chose chosen

100 najpouzivanejsich anglickych slovies

100-najpoužívanejších-anglických-slovies.PDF

 

Tipy pre rýchle naučenie angličtiny:

  1. Angličtina slovná zásoba – akú anglickú slovnú zásobu reálne potrebuješ?
  2. Angličtina – časy a členy: Ako som sa naučil časy a členy v angličtine
  3. Angličtina gramatika: 15 najčastejších gramatických chýb a ako sa im vyhnúť
  4. Angličtina pre pokročilých – 5 princípov pre pozdvihnutie tvojej angličtiny na extra pokročilú úroveň
  5. Angličtina cvičenia – najlepšie cvičenia na angličtinu
  6. Angličtina online zdarma
  7. Angličtina pre začiatočníkov – 3 chyby, na ktoré si treba dať pozor