+421 948 001 132

500 nejpoužívanějších slov, které odstartují tvoje učení angličtiny.

SLOVO POŘADÍ PŘEKLAD
the 1 určitý člen
of 2 z
and 3 a
to 4 k
a 5 neurčitý člen
in 6 v
that 7 že
it 8 to
is 9 je
was 10 byl
I 11
for 12 pro
on 13 na
you 14 vy
he 15 on
be 16 být
with 17 s
as 18 tak jako
by 19 podle
at 20 na
have 21 mít
are 22 jsou
this 23 tento
not 24 ne
but 25 ale
had 26 měl
his 27 jeho
they 28 oni
from 29 z
she 30 ona
which 31 který
or 32 nebo
we 33 my
an 34 neurčitý člen
there 35 tam
her 36 její
were 37 byly
one 38 jeden
do 39 dělat
been 40 byl
all 41 všechno
their 42 jejich
has 43
would 44 bych
will 45 vůle
what 46 co
if 47 jestli
can 48 umět
when 49 když
so 50 tak
no 51 ne
said 52 řekl
who 53 kdo
more 54 více
about 55 o
up 56 nahoru
them 57 jim
some 58 nějaký
could 59 mohl
him 60 mu
into 61 do
its 62 své
then 63 pak
two 64 dva
out 65 ven
time 66 čas
like 67 jako
only 68 pouze
my 69 můj
did 70 dělal
other 71 jiný
me 72
your 73 vaše
now 74 nyní
over 75 přes
just 76 prostě
may 77 smět
these 78 tyto
new 79 nový
also 80 taky
people 81 lidé
any 82 žádný
know 83 vědět
very 84 velmi
see 85 vidět
first 86 první
well 87 dobře
after 88 po
should 89 měl by
than 90 než
where 91 kde
back 92 zadní
how 93 jak
get 94 dostat
most 95 většina
way 96 cesta
down 97 dolů
our 98 náš
made 99 vyrobeno
got 100 dostal
much 101 hodně
think 102 myslet si
work 103 práce
work 104 pracovat
go 105 jít
years 106 roky
er 107 ehm
many 108 mnoho
being 109 bytost
those 110 tyto
before 111 před
right 112 správně
because 113 protože
through 114 přes
yeah 115  jo
good 116 dobrý
three 117 tři
make 118 udělat
us 119 nás
such 120 takový
still 121 ještě pořád
year 122 rok
must 123 musí
last 124 poslední
even 125 dokonce
take 126 vzít
own 127 vlastní
too 128 také
off 129 vypnuto
here 130 tady
come 131 přijít
both 132 oba
does 133 dělá
say 134 říci
oh 135 ach
used 136 použitý
going 137 jdoucí
term 138 termín
use 139 použití
government 140 vláda
day 141 den
man 142 muž
might 143 mohl
same 144 stejný
under 145 pod
yes 146 ano
however 147 nicméně
put 148 položit
world 149 svět
another 150 další
want 151 chtít
thought 152 myslel
while 153 zatímco
life 154 život
again 155 znovu
against 156 proti
never 157 nikdy
need 158 potřeba
old 159 starý
look 160 dívat se
home 161 domov
something 162 něco
mr 163 pan
long 164 dlouho
house 165 dům
why 166 proč
each 167 každý
part 168 část
since 169 od té doby
end 170 konec
number 171 číslo
found 172 nalezeno
place 173 místo
different 174 odlišný
went 175 šel
little 176 málo
really 177 opravdu
came 178 přišel
left 179 vlevo, odjet
children 180 děti
local 181 místní
within 182 v rámci
always 183 vždy
without 184 bez
four 185 čtyři
around 186 kolem
great 187 skvělý
give 188 dát
set 189 soubor
system 190 systém
small 191 malý
mean 192 znamenat
during 193 během
although 194 ačkoli
case 195 případ
next 196 další
things 197 věci
find 198 nalézt
social 199 sociální
given 200 daný
group 201 skupina
second 202 druhý
quite 203 docela
until 204 dokud
five 205 pět
party 206 oslava
point 207 bod
every 208 každý
company 209 společnost
women 210 ženy
says 211 říká
later 212 později
important 213 důležitý
took 214 vzal
state 215 stát
high 216 vysoký
men 217 muži
away 218 pryč
information 219 informace
public 220 veřejnost
help 221 pomoc
head 222 hlava
national 223 národní
often 224 často
seen 225 vidět
school 226 škola
money 227 peníze
told 228 řekl
fact 229 skutečnost
night 230 noc
further 231 dále
better 232 lepší
british 233 britský
business 234 podnikání
less 235 méně
taken 236 přijato
done 237 hotovo
hand 238 ruka
having 239 mít
things 240 věci
looked 241 podíval se
London 242 Londýn
area 243 plocha
water 244 voda
perhaps 245 asi
face 246 tvář
best 247 nejlepší
mm 248 mm
form 249 formulář
family 250 rodina
general 251 všeobecný
though 252 ačkoli, i když, však
already 253 již
possible 254 možný
nothing 255 nic
early 256 brzy
large 257 velký
yet 258 dosud
young 259 mladý
side 260 strana, boční
asked 261 zeptal se
whether 262 zda
days 263 dny
ca 264 CA (Kalifornie, označení státu v USA)
called 265 volala
John 266 Jan
enough 267 dost
development 268 rozvoj
week 269 týden
round 270 kolo
power 271 napájení
change 272 změna
country 273 země
almost 274 téměř
council 275 rada
himself 276 sám
room 277 pokoj, místnost
tell 278 sdělit
service 279 služba
political 280 politický
far 281 daleko
able 282 schopný
six 283 šest
become 284 stát se
open 285 otevřeno
market 286 trh
times 287 krát
whole 288 celý
support 289 podpora
half 290 polovina
eyes 291 oči
members 292 členi
working 293 pracovní
control 294 řízení
major 295 hlavní, důležitý
problem 296 problém
doing 297 dělá
court 298 soud
towards 299 vůči
mind 300 mysl
anything 301 cokoliv
others 302 ostatní
felt 303 cítil
war 304 válka
car 305 auto
police 306 policie
keep 307 držet
full 308 plný
making 309 tvorba
either 310 buď
held 311 držený
report 312 zpráva
interest 313 zájem
once 314 jednou
problems 315 problémy
act 316 akt
road 317 silnice
probably 318 pravděpodobně
available 319 k dispozici
labour 320 práce
law 321 zákon
research 322 výzkum
following 323 následující
am 324 00:00 – 12:00
level 325 úroveň
show 326 ukázat
saw 327 viděl
looking 328 hledá
feel 329 cítit
today 330 dnes
name 331 jméno
mother 332 matka
past 333 minulost
question 334 otázka
let 335 nechat
knew 336 věděl
education 337 vzdělání
actually 338 vlastně
policy 339 politika
ever 340 vůbec
known 341 známý
above 342 nad
office 343 kancelář
big 344 velký
clear 345 jasný
body 346 tělo
door 347 dveře
voice 348 hlas
across 349 přes
Britain 350 Británie
person 351 osoba
together 352 spolu
main 353 hlavní
services 354 služby
care 355 péče
black 356 černá
book 357 kniha
months 358 měsíce
turned 359 otočil se
using 360 použití
health 361 zdraví
sure 362 určitě
white 363 bílý
million 364 milión
words 365 slova
child 366 dítě
period 367 doba
minister 368 ministr
including 369 včetně
several 370 několik
father 371 otec
society 372 společnost
seemed 373 zdálo se
kind 374 milý
began 375 začal
God 376 Bůh
top 377 horní
start 378 start
itself 379 samo
behind 380 za
themselves 381 oni sami
wanted 382 hledaný
economic 383 hospodářský
love 384 láska
means 385 znamená
upon 386 na
areas 387 oblasti
effect 388 účinek
likely 389 pravděpodobně
English 390 angličtina
city 391 město
therefore 392 proto
woman 393 žena
real 394 skutečný
position 395 pozice
centre 396 centrum
south 397 jižní
England 398 Anglie
community 399 společenství
view 400 pohled
gave 401 dal
hard 402 tvrdý
job 403 práce
among 404 mezi
staff 405 personál
read 406 číst
process 407 proces
line 408 řádek
future 409 budoucnost
particular 410 konkrétní
provide 411 poskytnout
present 412 současnost, dárek
became 413 stal se
taking 414 braní
international 415 mezinárodní
study 416 studie
moment 417 moment
run 418 běh
special 419 speciální
result 420 výsledek
action 421 akce
difficult 422 obtížný
pay 423 platit
particularly 424 zejména
sense 425 smysl
age 426 stáří
order 427 objednat
management 428 řízení
idea 429 idea
certain 430 určitý
north 431 severní
light 432 světlo
play 433 hrát si
sort 434 třídit
west 435 západ
evidence 436 důkaz
try 437 zkusit
close 438 zavřít
experience 439 zkušenost
rather 440 spíše
land 441 přistát
third 442 třetí
seems 443 zdá se
believe 444 věřit
morning 445 ráno
outside 446 mimo
turn 447 otáčet se
else 448 jiný
free 449 volný, uvolnit
meeting 450 setkání
leave 451 zanechat, opustit
cost 452 náklady
church 453 kostel
death 454 smrt
sometimes 455 někdy
thus 456 tím pádem
training 457 výcvik
range 458 rozsah
move 459 přestěhovat se
coming 460 příchod
brought 461 přinesl
getting 462 dostat
European 463 evropský
ten 464 deset
matter 465 hmota
shall 466 musí
heard 467 slyšel
table 468 stůl
needs 469 potřeby
late 470 pozdě
trade 471 obchod
involved 472 zapojený
mrs 473 paní
industry 474 průmysl
whose 475 jehož
ago 476 před
century 477 století
course 478 kurs
street 479 ulice
human 480 člověk
united 481 sjednocený
gone 482 pryč
yesterday 483 včera
call 484 volání
lost 485 ztracený
ask 486 ptát se
word 487 slovo
groups 488 skupiny
along 489 podél
central 490 centrální
history 491 dějiny
few 492 málo
usually 493 obvykle
changes 494 změny
remember 495 zapamatovat si
hundred 496 sto
individual 497 individuální
air 498 vzduch
programme 499 program
rate 500 hodnotit

500 najpouzivanejsich anglicky slov stiahnut

500-najpouzivanejsich-anglickych-slov-AnglictinaRychlo.pdf

 

Tipy pre rýchle naučenie angličtiny:

  1. Angličtina slovná zásoba – akú anglickú slovnú zásobu reálne potrebuješ?
  2. Angličtina – časy a členy: Ako som sa naučil časy a členy v angličtine
  3. Angličtina gramatika: 15 najčastejších gramatických chýb a ako sa im vyhnúť
  4. Angličtina pre pokročilých – 5 princípov pre pozdvihnutie tvojej angličtiny na extra pokročilú úroveň
  5. Angličtina cvičenia – najlepšie cvičenia na angličtinu
  6. Angličtina online zdarma
  7. Angličtina pre začiatočníkov – 3 chyby, na ktoré si treba dať pozor