+421 948 001 132

Nepravidelná slovesa v angličtině (irregular verbs) a 16 způsobů, jak si je zapamatovat bez šprtání

Nepravidelná slovesa, anglicky „irregular verbs,“ jsou slovesa, která se nečasují podle běžných pravidel, ale každé má svůj specifický tvar.

Nepravidelná slovesa se používají se ve všech částech anglického jazyka.

V tomto článku se dozvíš vše, co si kdy chtěl o nepravidelných slovesech vědět (a ještě mnohem více).

Najdeš zde seznam nepravidelných sloves.

Najdeš zde mnoho příkladů, jak se nepravidelná slovesa používají ve větách, jejich časování, anglické definice a synonyma podle různých významů.

A hlavně…

Najdeš zde 16 různých technik, které ti řeknou, jak se naučit nepravidelná slovesa, aniž by ses je musel biflovat.

 

Obsah:

 

Stáhni si celý tento článek – seznam nepravidelných sloves spolu s technikami zdarma jako 26stranné PDF:

139 nejčastějších nepravidelných sloves v angličtině a 16 způsobů, jak si je zapamatovat bez šprtání stiahnut anglicke nepravidelne slovesa

 

Seznam nepravidelných sloves – tabulka

Tato tabulka obsahuje 139 nejčastěji používaných nepravidelných sloves, s kterými se můžeš setkat v běžné angličtině

 

Tento seznam obsahuje:

 • nepravidelná slovesa podle úrovně (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
 • nepravidelná slovesa podle abecedy (od A do Z)
 • nejpoužívanější nepravidelná slovesa

 

Každé sloveso si můžeš vyhledat, abys zjistil více o tom, jak se používá.

Každý seznam si můžeš stáhnout jako PDF zdarma, vytisknout a zvýrazňovat slovíčka, která se budeš učit.

 

Když si rozklikneš samotné sloveso, tak pro každé jedno najdeš

 1. věty (použití) v jednoduchém přítomném čase – anglicky i s českým překladem
 2. věty (použití) v jednoduchém minulém čase – anglicky i s českým překladem
 3. věty (použití) s minulým příčestím – anglicky i s českým překladem
 4. definici v angličtině (s českým překladem)
 5. synonyma a antonyma v různých významech
 6. kompletní časování každého nepravidelného slovesa (což je skvělá učební pomůcka, když začneš v angličtině psát a budeš si chtít ověřit, jak vypadá konkrétní forma minulého, přítomného, či budoucího času)

 

Nepravidelná slovesa – tabulka se 139 nejčastějšími nepravidelnými slovesy:

SlovesoPast SimplePast ParticiplePreklad
to be
A2
was/werebeenbyť
become
A2
becamebecomestať sa
begin
A2
beganbegunzačať
break
A2
brokebrokenrozbiť /zlomiť/ porušiť
bring
A2
broughtbroughtpriniesť
build
A2
builtbuiltstavať /budovať
buy
A2
boughtboughtkúpiť
catch
A2
caughtcaughtchytiť /upútať /stihnúť
choose
A2
chosechosenvybrať/zvoliť
come
A2
camecomeprísť
cost
A2
costcoststáť
cut
A2
cutcutrezať/krájať/strihať
do
A2
diddoneurobiť/robiť
draw
A2
drewdrawnkresliť/rysovať/remízovať/prilákať
dream
A2
dreamtdreamtsnívať
drink
A2
drankdrunkpiť/pripiť
drive
A2
drovedrivenjazdiť/šoférovať/zviezť/priviezť
eat
A2
ateeatenjesť
fall
A2
fellfallenspadnúť/klesnúť
feel
A2
feltfeltcítiť
find
A2
foundfoundnájsť/zistiť
fly
A2
flewflownletieť
get
A2
gotgotdostať/získať
give
A2
gavegivendať/poskytovať
go
A2
wentgoneísť/odísť
grow
A2
grewgrownrásť/pestovať
have
A2
hadhadmať/vlastniť
hear
A2
heardheardpočuť
hit
A2
hithitudrieť/zasiahnuť
hold
A2
heldhelddržať/podržať
hurt
A2
hurthurtraniť/poraniť/bolieť/ublížiť
keep
A2
keptkeptzachovať/držať/ponechať
know
A2
knewknownpoznať/vedieť/ovládať
learn
A2
learntlearntučiť/naučiť
leave
A2
leftleftodísť/opustiť/nechať
lend
A2
lentlentpožičať/poskytnúť
lose
A2
lostloststratiť/prísť o
make
A2
mademadeurobiť/spraviť/vyhotoviť
mean
A2
meantmeantmyslieť/znamenať
meet
A2
metmetstretnúť/poznať sa
pay
A2
paidpaidplatiť/uhradiť/vyplatiť
put
A2
putputpoložiť/dať
read
A2
readreadčítať
ride
A2
roderiddenjazdiť/viezť/ísť
ring
A2
rangrungzvoniť/zavolať/štrngať
run
A2
ranrunutekať/bežať
say
A2
saidsaidpovedať/hovoriť
see
A2
sawseenvidieť/uvidieť/pozrieť
sell
A2
soldsoldpredať
send
A2
sentsentposlať/odoslať/vyslať
show
A2
showedshownukázať/zobraziť/prejaviť
shut
A2
shutshutzavrieť/uzavrieť
sing
A2
sangsungspievať
sit
A2
satsatsedieť/posadiť sa
sleep
A2
sleptsleptspať/driemať
speak
A2
spokespokenhovoriť/rozprávať/recitovať
spend
A2
spentspentminúť/stráviť/plytvať
stand
A2
stoodstoodstáť/postaviť
steal
A2
stolestolenukradnúť/vykradnúť
swim
A2
swamswumplávať/preplávať
take
A2
tooktakenvziať/zobrať/trvať/užiť
teach
A2
taughttaughtučiť/vyučovať
tell
A2
toldtoldpovedať/hovoriť/oznámiť
think
A2
thoughtthoughtmyslieť/premýšľať/vymyslieť
throw
A2
threwthrownhodiť/zahodiť
wake
A2
wokewokenprebudiť/zobudiť
wear
A2
worewornnosiť/mať oblečené
understand
A2
understoodunderstoodrozumieť/chápať
win
A2
wonwonvyhrať
write
A2
wrotewrittenpísať/zapísať
awake
B1
awokeawokenprebudiť/zobudiť sa/bdieť
beat
B1
beatbeatenporaziť/biť/udrieť
bite
B1
bitbittenhrýzť/poštípať/popáliť
bleed
B1
bledbledkrvácať
blow
B1
blewblownfúkať
burn
B1
burntburntzhorieť/pripáliť/popáliť/spáliť
dig
B1
dugdugryť/kopať
feed
B1
fedfedkŕmiť/živiť
fight
B1
foughtfoughtbojovať/zápasiť/biť sa
forget
B1
forgotforgottenzabudnúť
forgive
B1
forgaveforgivenodpustiť/prepáčiť
freeze
B1
frozefrozenzamrznúť/zmraziť/vymrznúť
hang
B1
hunghungzavesiť/visieť
hide
B1
hidhiddenskrývať/ukrývať
let
B1
letletnechať/dovoliť
lie
B1
laylainležať/odpočívať
light
B1
litlitrozsvietiť/zosvetliť/rozžiariť/zapáliť
quit
B1
quitquitskončiť/prestať/ukončiť
rise
B1
roserisenstúpať/vychádzať/vzrásť
shake
B1
shookshakentriasť/trepať/zatriasť
shine
B1
shoneshonesvietiť/žiariť
shoot
B1
shotshotstrielať
sink
B1
sanksunkponárať/potopiť
stick
B1
stuckstuckzapichnúť/pichnúť/pripnúť
strike
B1
struckstrickennaraziť/odbiť/udrieť/bodať
tear
B1
toretorntrhať/roztrhnúť
bear
B2
boreborn/bornenosiť/znášať/narodiť sa
bend
B2
bentbentohnúť/zohnúť/skrčiť
breed
B2
bredbredmnožiť/chovať
cast
B2
castcastvrhať/zhodiť
deal
B2
dealtdealtrozdať/pojednávať/jednať
forbid
B2
forbadeforbiddenzakázať/nedovoliť
kneel
B2
kneltkneltkľačať
knit
B2
knit/knittedknit/knittedštrikovať/pliesť
lead
B2
ledledviesť/sprevádzať/smerovať
seek
B2
soughtsoughtusiľovať/hľadať/vyhľadávať
set
B2
setsetnastaviť
shrink
B2
shrankshrunkscvrknúť/zmenšiť/zbehnúť
slide
B2
slidslidkĺzať/šmýkať
split
B2
splitsplitrozdeliť/rozkrojiť
spread
B2
spreadspreadšíriť/rozniesť/rozložiť
swear
B2
sworeswornnadávať/prisahať
sweep
B2
sweptsweptzamiesť/vymiesť
swing
B2
swungswunghojdať/kývať/mávať
arise
C1
arosearisenvzniknúť/vyplynúť
bet
C1
betbetpodať/staviť sa
flee
C1
fledfledutiecť/uniknúť
lay (put)
C1
laidlaidpoložiť/uložiť/klásť
spin
C1
spunspuntočiť
stink
C1
stankstunksmrdieť/zapáchať
bind
C2
boundboundviazať/spútať/spájať
cling
C2
clungclunglipnúť/držať sa/vysieť
creep
C2
creptcreptplaziť/ťahať/uchmatnúť
fling
C2
flungflungpohadzovať/hádzať
forsake
C2
forsookforsakenzanechať/opustiť
foretell
C2
foretoldforetoldpredpovedať/veštiť
grind
C2
groundgroundmlieť/brúsiť/škrípať
leap
C2
leaptleaptskočiť/vyskočiť
saw
C2
sawedsawed/sawnpíliť/prepíliť/rezať/prerezať/odrezať
shed
C2
shedshedzhodiť/zvliekať/rozsypať/pĺznuť
slay
C2
slewslainzabiť
sling
C2
slungslungprehodiť/zavesiť/vyhodiť
spring
C2
sprangsprungvyskočiť/skočiťť
sting
C2
stungstungbodnúť/uštipnúť/pichnúť/popáliť
strive
C2
strovestrivenusilovať/snažiť sa/bojovať
tread
C2
trodtroddenšliapať/stúpať
weep
C2
weptweptoplakávať/plakať/slziť/mokvať
wind
C2
woundwoundnakrútiť/stočiť/natiahnuť
wring
C2
wrungwrungvyžmýkať/vykrútiť

 

Anglická nepravidelná slovesa v tabulce (PDF) ke stažení nebo na tisk

 

Když máš nepravidelná slovesa stažená nebo rozkliknutá, můžeš se je učit.

Jak se naučit nepravidelná slovesa?

Běžně se tvrdí, že se je musíš zkrátka nadrtit nebo, že musíš dělat testy, dokud nezezelenáš. Faktem však je, že se můžeš naučit nepravidelná slovesa i bez biflování a bez gramatických cvičení.

Umožní ti to jedna nebo několik ze 16 technik, které se dozvíš už za malou chvíli.

Předtím je však dobré porozumět tomu, proč jsou nepravidelná slovesa nepravidelná:

Nepravidelná slovesa a jejich nepravidelnost – co za to může?

Přemýšlel jsi někdy nad tím, jak nepravidelná slovesa vznikla a proč je v anglickém jazyce mnoho výjimek a dalších věcí, které se ti zdají těžko pochopitelné?

Zajímavě to vystihl názor jednoho z uživatelů stránky Quora, na níž jsem pátral po příčinách:

„I guess language reflects the basic nature of Anglo-Saxons. We’re culturally conservative, do not really like change, and do not throw things away. The British still have a monarchy in 21st Century and the Americans still use an antiquated system of weights and measures called the „English System.“

„Myslím, že náš jazyk odráží typický rys Anglosasů. Jsme kulturní konzervativní, nemáme moc rádi změny a nevyhazujeme staré věci. Britové mají stále monarchii v 21. století a Američané nadále používat zastaralý systém měr a vah a nazývají ho „anglický systém“.“

Zdroj citátu>>

 

Anglický jazyk, jak ho známe dnes, je jakousi směskou staré angličtiny (anglo-saštiny), jejíž počátky sahají do 5. století a dalších jazykových vlivů, které se na ni nabalovaly.

Angličtina byla během svého dlouhého vývoje ovlivňována nejen staroseverštinou a fríštinou, ale i latinou, francouzštinou, němčinou, řečtinou, keltskými a jinými jazyky.

Na základě toho se v ní ustálilo mnoho jazykových forem, které přežily ve své původní podobě, a to navzdory pokusům o reformy. Týkalo se to zejména výslovnosti a „nadbytečných“ hlásek (vzpomeň si na citát o nevyhazovaní věcí).

 

Mnohá slova, která angličtina přebrala z jiných jazyků, zůstala v té podobě, v jaké byla převzata a se stejnou výslovností, jakou měla v cizím jazyce.

Gramatika jazyků, které obohatily angličtinu, v ní tedy částečně přežila. I proto se ti angličtina možná zdát být tak komplikovaná.

Co se týče nepravidelných sloves, stará angličtina jich měla přibližně dvakrát tolik než ta dnešní, moderní. I v současnosti stále existuje více než 900 nepravidelných sloves, i když tedy aktivně se jich používá podstatně méně.

 

Jak se naučit nepravidelná slovesa: Zlatý důl metod pro zapamatování nepravidelných sloves bez šprtání

V této části se dozvíš techniky efektivního učení, které ti ukážou, jak se naučit nepravidelná slovesa v angličtině.

Začneme s pasivními technikami (při nichž pouze posloucháš) a budeme pokračovat aktivními technikami (při kterých i přemýšlíš, nebo mluvíš).

První metoda, která ti pomůže, je…

 

Poslouchej video s nepravidelnými slovesy, kde učitel rapuje

Tato technika je skvělá pro lidi, kteří se rádi učí angličtinu poslechem. Čím více budeš tato videa poslouchat, tím více se ti vryjí do paměti.

Je několik videí, které ti doporučuji poslouchat.

První je od učitele, jehož zjevně nebavilo pořád omílat svým žákům seznamy nepravidelných sloves a rozhodl se je učit po svém.

Udělal video, kde žákům nepravidelná slovesa rapuje (známé jako „Irregular verbs – the Rap song“) 

Poslouchej video s nepravidelnými slovesy o kocourovi Maxovi

Druhé video, které si můžeš pouštět, je video s kocourem Maxem (známé jako „Irregular verbs the cat song“).

Toto video není pro každého. Někoho možná zahřeje u srdíčka, někomu to však může přijít hrozně otravné (jako mně, když jsem se s tím poprvé setkal).

Otravné nemusí být nutně špatné. Tím, že je otravné, se ti snadněji vryje do paměti. Je na tobě, jestli ho použiješ.

 

Poslouchej video s nepravidelnými slovesy # 3

Když nemáš rád rap a video s kocourem Maxem je pro tebe příliš otravné, můžeš poslouchat toto krátké video (známé jako „Irregular verbs the rock song“) . Vyzkoušej si ho pustit 1,25x rychleji:

 

Tato videa můžeš použít jako pasivní učení – můžeš je poslouchat tak dlouho, dokud ti nepravidelná slovesa díky rytmu hudby neuvíznou v paměti.

Kolikrát je potřeba si takto video poslechnout?

To je individuální. Někomu bude stačit 5x, někdo bude potřebovat 20x.

Tím, že tato videa můžeš poslouchat v autě, nebo v autobuse, je to v podstatě jedno, protože na to využiješ čas, kdy děláš jiné činnosti.

Když si tato videa několikrát poslechneš, budeš vědět, jak to bude dál následovat.

Tehdy můžeš zároveň s videem rapovat/přeříkávat jednotlivá slovesa nahlas, aby sis zvykl na anglickou výslovnost.

Doporučuji ti to dělat o samotě (auto v ranní zácpě, nebo uzamčený pokoj jsou na to ideální místo).

Další technika je…

 

Nepravidelná slovesa a popis obrázků – učení pro začátečníky, při kterém se můžeš pobavit

Tato technika je aktivní, to znamená, že při ní začneš aktivně přemýšlet (nebo mluvit) v angličtině.

Ničeho se neboj, přemýšlení, které věnuješ nepravidelným slovesům teď, ti dobře poslouží, když budeš používat nepravidelná slovesa ve větách.

 

Postup je následující:

 1. Vezmi si tabulku s nepravidelnými slovesy.
 2. Rozhodni se, jestli chceš procvičovat všechna nebo jen určitý počet nebo skupinu (např. 10 sloves).
 3. Najdi si nějaký zajímavý obrázek. Můžeš použít obrázek, který je na stránce každého slovesa, kam se můžeš prokliknout z horního seznamu nepravidelných sloves. Můžeš použít jiný obrázek z internetu, z časopisu nebo i fotku. Je super, když jsou na obrázku i lidé.
 4. Vymýšlej (vtipný) příběh nebo popis obrázku a použij v něm co nejvíce nepravidelných sloves a jejich různých forem.

 

Zde jsou 4 způsoby, jak můžeš tuto techniku ​​použít.

Základ je běžné učení podle toho, jak se ti chce (nebo jak ti to dá učitelka, aby ses to naučil).

 

Popis obrázků s irregular verbs – žebřík

Své učení můžeš udělat zajímavější tím, že se budeš učit každý den více a více nepravidelných sloves. Dnes se naučíš 5, zítra 6, pozítří 7… postupně tak budeš zvyšovat obtížnost a zlepšovat se i v angličtině, i ve své schopnosti učit se.

 

Popis téhož obrázku

Můžeš střídat obrázky, nebo můžeš stále vymýšlet příběhy k jednomu a témuž obrázku.

 

Nerad se učíš sám?

Když se nerad učit sám, můžeš se učit nepravidelná slovesa s tvou kámoškou ve dvojici, nebo v malé skupince v čajovně.

 

4 způsoby pro popis obrázků

Ještě připomínám, že vymyšlené věty můžeš přeříkávat v duchu, můžeš je přeříkávat nahlas, nebo je můžeš zapisovat na papír, či do počítače.

 

Zde je pár příkladů:

Přítomný čas: I go to work every day.

Minulý čas jednoduchý: I went on a date last night.

Minulé příčestí: My car is gone.

 

Přítomný čas: You can buy me a drink.

Minulý čas jednoduchý: I bought a lottery ticket yesterday and I won 1 million €.

Minulé příčestí: Have you bought that house yet?

 

Jaká je další technika?

 

Vytvářej věty a fráze bez obrázků

Tato technika je podobná té předchozí, ale nevyžaduje si obrázky – pouze tvou představivost.

Postup je jednoduchý.

Na každé nepravidelné sloveso, které se chceš naučit, si v duchu (nebo do počítače, či na papír) vymysli větu, kterou si umíš živě představit.

 

Například: „I see a man, I saw the sun, but I’ve never seen a man on the sun.“

 

Tato věta je super příklad, protože si umíš všechny její části dobře představit. Dokonce, i když říkáš, že jsi nikdy neviděl člověka na slunci, tak si to umíš představit – a tyto představy napomáhají zapamatování.

Důležité je, aby sis tuto větu nejen vymyslel, ale také představil – konkrétně a květnatě.

 

Představ si muže, který chodí po slunci. Jak vypadá? Má sluneční brýle? Má oblečený skafandr? Jak se tváří? Nepálí ho paty?

 

Je několik způsobů, kterými můžeš s touto technikou pracovat:

1)

Tyto věty můžeš vymýšlet v duchu (když jsi např. v autobuse) a přitom se zabavíš po cestě do školy.   

2)

Tyto věty můžeš přeříkat nahlas (když si např. v autě a trčíš v zácpě) a přitom zlepšuješ výslovnost.

3)

Zapisovat do počítače nebo na papír (když se aktivně učíš) a poté v nich zvýrazňovat důležité věci.

 

Tato technika je vhodná pro kreativnější lidi, nebo pro lidi, kteří chtějí rozvíjet svou představivost. Její výhodou je, že zapojování představivosti napomáhá lepšímu zapamatování.

Pokud si však při čtení o chlapovi na slunci pomyslel, že je to blbost, tak tato technika pro tebe pravděpodobně nebude vhodná.

Pokud máš raději logický systém učení, doporučuji ti následující techniku:

 

Zapamatuj si nepravidelná slovesa tím, že najdeš systém a pravidla

Možná sis všiml, že některá nepravidelná slovesa se podobají a jejich formy mají určitý vzorec.

Pokud preferuješ analytický způsob učení a rád se učíš aktivně, vezmi si tabulku nepravidelných sloves a hledej mezi jednotlivými formami slov podobnost.

 

Vytvoř si vlastní kategorie, například:

 • slovesa, která mají všechny 3 formy stejné (set-set-set)
 • slovesa, jejichž minulé formy jsou stejné (say-said-said)
 • slovesa, jejichž minulé příčestí končí na „-en“ (write-wrote-written)

 

Můžeš si z toho vytvořit tabulku nebo myšlenkovou mapu – je to na tobě. Učení bude probíhat tak, že se na to budeš soustředit a díky své zvědavosti (chceš najít pravidla) budeš mít vyšší motivaci se to naučit.

 

V případě, že se ti to nechce hledat, můžeš využít následující techniky:

 

Zapamatuj si nepravidelná slovesa podle systému a pravidel 1

Když se ti nechtějí hledat pravidla, můžeš se učit podle těchto skupin a tříd:

 

1) Nepravidelná slovesa, kde jsou všechny tvary sloves stejné

neurčitek minulý čas minulé příčestí překlad
cost cost cost stát, mít cenu
cut cut cut krájet, říznout
hit hit hit udeřit
hurt hurt hurt bolet, zranit
let let let nechat
put put put položit
shut shut shut zavřít
read read (red) read (red) číst

(V závorkách je česká výslovnost)

 

2) Nepravidelná slovesa, kde jsou minulý čas a trpné příčestí minulé stejné

neurčitek minulý čas minulé příčestí překlad
lend lent lent půjčit
send sent sent poslat
spend spent spent utratit
build built built postavit
burn burnt burnt pálit, hořet
learn learnt learnt učit se
smell smelt smelt vonět, páchnout
feel felt felt cítit
leave left left odejít
meet met met setkat
dream dreamt (dremt) dreamt (dremt) snít
mean meant (ment) meant (ment) myslet, mínit
lose lost lost ztratit
get got got dostat
sit sat sat sednout
keep kept kept zůstat, udržovat
sleep slept slept spát

 

3) Nepravidelná slovesa, kde mají slovesa podobný systém tvoření a výslovnosti

neurčitek minulý čas minulé příčestí překlad
bring brought (brót) brought (brót) přinést
buy bought (bót) bought (bót) koupit
fight fought (fót) fought (fót) bojovat
think thought (θót) thought (θót) myslet
catch caught (kót) caught (kót) chytit
teach taught (tót) taught (tót) učit

 

4a) Nepravidelná slovesa, jejichž minulé příčestí je jiné než minulý čas (příčestí končí na „-en“ a minulý čas obsahuje „o“ nebo „i“)

základní tvar minulý čas trpné minulé příčestí překlad
break broke broken zlomit
speak spoke spoken mluvit
steal stole stolen ukrást
wake woke woken vzbudit
drive drove driven řídit
ride rode riden jezdit
write wrote written psát
bite bit bitten kousat
hide hid hidden skrýt

 

4b) Nepravidelná slovesa, jejichž minulé příčestí je jiné než minulý čas (příčestí končí na „-en“ a minulý čas nemá systém)

neurčitek minulý čas minulé příčestí překlad
be was/were been být
do did done dělat
eat ate eaten jíst
fall fell fallen spadnout
give gave given dát
take took taken vzít
see saw seen vidět

 

4c) Nepravidelná slovesa, jejichž minulé příčestí je jiné než minulý čas (příčestí končí na „-wn“)

neurčitek minulý čas minulé příčestí překlad
blow blew blown foukat
grow grew grown růst, pěstovat
know knew known vědět
draw drew drawn kreslit

 

4d) Nepravidelná slovesa, jejichž minulé příčestí je jiné než minulý čas (příčestí obsahuje „u“)

neurčitek minulý čas minulé příčestí překlad
begin began begun začít
drink drank drunk pít
swim swam swum plavat
sing sang sung zpívat
ring rang rung zvonit
run ran run běžet

 

4e) Nepravidelná slovesa come a becom

neurčitek minulý čas minulé příčestí překlad
come came come přijít
become became become stát se

 

5) Ostatní nepravidelná slovesa (tabulka):

základní tvar minulý čas třetí sloupec překlad
find found found najít
have had had mít
hear heard heard slyšet
hold held held držet
say said said říci
pay paid paid platit
make made made dělat
stand stood stood stát

 

Jak s těmito tabulkami pracovat?

 

Základ je zkopírovat si tuto tabulku, vytisknout si ji a mít slovesa na očích u počítače. Čas od času se na ně podíváš a zopakuješ si tvary jednotlivých sloves.

Jsou i další způsoby:

 

Zapamatuj si nepravidelná slovesa podle systému a pravidel 2

Můžeš si nepravidelná slovesa zapamatovat podle toho, kde se zhruba ve které tabulce nacházejí.

Je to takový tradiční způsob učení, ne o moc lepší než biflování, ale zmiňuji ho kvůli tomu, že je to často používaná metoda na učení faktů.

Mnoho lidí se takto učilo různé věci do školy. Stylem „aha, toto bylo na třetí straně, druhá tabulka vpravo dole.“

Někomu to funguje.

Když s tím chceš pracovat, můžeš to také využít…

 

Vybav si nepravidelná slovesa těmito otázkami (pouze pro systematické lidi)

Můžeš si odpovědět na otázky:

 • Která nepravidelná slovesa mají stejný tvar v minulém čase a v minulém příčestí?
 • Která nepravidelná slovesa nemají stejný tvar v minulém čase a v minulém příčestí?
 • Která nepravidelná slovesa končí v minulém příčestí na „-en“?
 • Která nepravidelná slovesa mají v minulém tvaru „u“?

 

Osobně tento postup učení nemusím, protože, znovu, je to učení bez kontextu a velmi ti to nepomůže v mluvení, ale vím, že někteří mají tento systém rádi.

Jaké jsou další techniky, když ti tato nesedla?

Pojďme na něco živějšího.

 

Technika RAS (abys využil každé příležitosti, kdy uvidíš nepravidelná slovesa)

Možná se ti někdy stalo, že sis koupil nové oblečení nebo nové auto a najednou si ho všude viděl.

Každý den sis na ulici všiml někoho, kdo má stejné oblečení jako ty, nebo stejné auto jako ty… ačkoliv si to předtím úplně ignoroval.

Může za to retikulární aktivační systém (neboj se, to si nemusíš zapamatovat). Je to centrum v tvém mozku, které filtruje všechny informace, které přicházejí přes tvé smysly a dává ti do vědomé mysli pouze ty, které jsou pro tebe důležité, nebo relevantní.

 

Ve zkratce:

Když nějakému tématu začneš věnovat hodně pozornosti, tvůj mozek si toho začne všímat.

Jak to souvisí s naší tématem irregular verbs – nepravidelných sloves v angličtině?

 

 Irregular verbs - jak se je naučit

 

Technika RAS funguje následovně:

 1. najdeš si anglický text na čtení na téma, která tě zajímá (např. odborný článek na internetu, zahraniční zprávy.)
 2. při čtení textu si všímáš všech forem nepravidelných sloves, na které v textu narazíš – doslova je vychytáváš očima
 3. pokud máš možnost, tak si tato slova vyznačíš barevně
 4. děláš to s každým anglickým textem, který si ve volném čase čteš

 

Z této techniky se ti po čase stane zvyk a najednou si (po 2-3 týdnech) všimneš, že si výskyt irregular verbs v textu uvědomuješ zcela automaticky.  

Když se ti zautomatizuje, tak si budeš po čase všímat všech minulých forem nepravidelných sloves, které se právě učíš, v písemné formě, i v mluvené formě.

Vždy tak budeš vnímat dané sloveso v kontextu, v němž se používá.  

Pojďme dál.

 

Přilep si nepravidelná slovesa

Následující technika učení nepravidelných sloves je výborným doplňkem ke kterékoli ze zmíněných technik.

Postup je následující:

 1. Nachystej si lepící „post-it“ papírky, ideálně různých barev.
 2. Na každý papírek napiš formu slovesa, kterou se chceš naučit.
 3. Nalep si tyto papírky na viditelné místo (dveře na záchodě, monitor, zrcadlo v koupelně, nad postel…), kde si jich budeš každý den všímat.
 4. Už jen tím, že máš slovesa každý den na očích, si je dříve zapamatuješ. Pokud bys chtěl z této techniky vytěžit ještě více, můžeš k slovesům tvořit věty, ať už nahlas nebo jen v duchu.

 Irregular verbs - jak se je naučit

Můžeš si přidávat na předměty slovíčka podle kontextu. Na ledničku si například můžeš přilepit trojici slov eat – ate – eaten, na květináč s rostlinou grow – grew – grown a podobně.

Opět, zapoj fantazii.

Co však, když se chceš nepravidelná slovesa učit ve skupině a tyto techniky ti nestačí?

 

Nepravidelné člověče

Pokud máš rád společenské hry, tak můžeš spojit příjemné s užitečným a zahrát si toto „člověče,“ díky kterému procvičíš nepravidelná slovesa spolu se svými kámoši.

Na každém políčku je nepravidelné sloveso.

Pokud tvá figurka přistane na daném slovíčku a ty řekneš správné věty s jeho minulým časem a také minulým příčestím, posouváš se dál. Když ne, tak stojíš na místě.

 

Pravidla si můžete přizpůsobit podle potřeby. například:

 • pokud hráč řekne správně obě formy, hází kostkou znovu
 • pokud řekne zároveň i větu, která dává smysl a obsahuje dané slovo, jde o políčko dál
 • naopak, pokud neví některou z forem, posouvá se o určitý počet políček dozadu a podobně

 

Nepravidelná slovesa angličtina - hra nepravidelné člověče

Stáhni si hru Nepravidelné člověče jako PDF (velikost A4)

 

Výhodou této hry je, že slovíčka vidíš a slyšíš zároveň.

Nevýhodou je, že dokud slovesa nepoužíváš ve větách, tak ti to nepomáhá v mluvení.

No a na závěr je zde…

 

Alespoň trochu vylepšené biflování

Mám kamarádku polyglotku. Mluví anglicky, německy, rusky a k tomu překládá ze švédštiny, norštiny a dánštiny.

Když jsem se jí ptal, jak se učila nepravidelná slovesa, její odpověď byla následující:

 

„Na škole jsem se učila anglická nepravidelná slovesa stejným způsobem jako násobilku a chemické značky – memorováním. Nakolik jsem převážně vizuální typ, přepsala jsem si je z tabulky v učebnici

Headway do vlastní, nově vytvořené tabulky, která měla podobu „harmoniky“ s několika sloupci. Každý byl jiné barvy. Moje metoda šprtání byla následující: zakrývala jsem si jednotlivé části tabulky papírem

a hádala, co v nich je. Takto jsme se navzájem zkoušely i se spolužačkami.“  

 

Čili, když to jinak nejde, můžeš se učit i touto technikou harmoniky.

Kterou techniku ​​bych ti doporučil, když se učíš angličtinu do školy?

 

Jak se rychle naučit nepravidelná slovesa (pro test do školy)…

Když se máš naučit nepravidelná slovesa do školy… a když to potřebuješ fakt během pár dní… a když máš v dnešní době s online světem problém se soustředěním se…

Tak doporučuji naposlouchat video s kocourem Maxem (Irregular verbs – the catsong).

Je to tak nehorázně otravné, že stačilo, abych si jen začátek vyslechl dvakrát a nemohl jsem se toho zbavit, znělo mi to v hlavě a připomínalo se mi to.

Jak se naučit irregular verbs

 

Když si to pustíš 3 dny po sobě 3x po cestě do školy a 3x po cestě ze školy, uvízne ti to v paměti a nebudeš se toho moct zbavit.

Co se týče poměru přínos/úsilí, tak je to jednoznačná topka.

Zapamatuješ si tak základní nepravidelná slovesa s minimem aktivního úsilí.

 

Co, když chceš nepravidelná slovesa použít v rozhovoru bez „pomocných koleček“?

Co, když chceš umět použít irregular verbs in english sentences? Co, když chceš umět nepravidelná slovesa použít ve větách?  

 

Když budeš chtít zítra říct, například… „Yesterday I read an article about irregular verbs (Včera jsem četl článek o nepravidelných sloves),“ tak to budeš chtít udělat bez pomocných koleček:

 • Aniž by sis při tom vybavil kocoura Maxe a v hlavě ti znělo “ Ríd!… Ríd! Red! Red!“
 • Aniž by ti tvůj mozek pak po celý zbytek dne připomínal všechny tvary všech nepravidelných sloves ze všech situací, ve kterých se kocour Max nacházel.
 • Aniž bys s tím následně usínal.

 

Na to ti doporučuji využívat ostatní techniky, které jsem zmínil.

Zejména technika RAS a lepící technika jsou výborné na to, aby sis začal u nepravidelných sloves tvořit věty a používal angličtinu v kontextu. Doporučuji ti je více, než řekněme popis obrázků, protože se ti při správném použití samy připomínají.

 

Co, když chceš umět v angličtině plynule mluvit i na jiná témata než jen ty, která využívají nepravidelná slovesa?

Učení angličtiny je víc než jen učení nepravidelných sloves.

Angličtina má řadu dalších gramatických jevů, které jsou odlišné od češtiny, a které si nestačí jen uložit do dlouhodobé paměti, ale je potřeba jim porozumět, jsou to:

 • členy (a/an/the)
 • často používaný trpný rod
 • present perfect
 • fráze, výrazy a idiomy

 

Při učení angličtiny také potřebuješ vyřešit několik dalších problémů:

 1. V angličtině se mnoho z nepravidelných sloves používá v idiomech a frázích, které mají jiný význam (get vs. get out; deal vs. deal with; draw vs. draw back; bend vs. bend one’s mind)
 2. Mnoho z nepravidelných sloves má několik významů, které závisí na kontextu, ve kterém se používají (deal jako jednat, obchodovat, rozdávat karty a jiné)
 3. Když jsou některá nepravidelná slovesa použité ve větách, tak znějí jinak, než když je používáš samostatně (get vs gedaut (get out); lajt (light) vs lajdidap (light it up), což sice může být středně pokročilému jasné, ale začátečník s tím může mít problém.

 

Můžeš samozřejmě využívat některé z technik, které jsem zmínil v tomto článku.

 

Tyto techniky ti však nedají systém učení angličtiny, který tě provede angličtinou od začátečníka, přes středně pokročilého, až po pokročilého.

Když jsem se v roce 2013 ptal lidí, co je jejich největší problém v učení angličtiny, nejvíce lidí mi napsalo, že nemají v učení angličtiny systém.

Nevědí, kde mají v učení angličtiny začít a kde mají pokračovat, aby se dostali z bodu, kde se nacházejí dnes, do bodu, kam se chtějí dostat (většinou chtějí umět plynule mluvit a přemýšlet, aniž by si v duchu překládali).

 

Techniky, které jsem ti dnes ukázal, jsou skvělý nástroj, když se učíš angličtinu do školy, nebo do jazykové školy.

Když se však chceš naučit angličtinu, aniž bys někam musel docházet, je obrovskou výhodou mít stabilní systém učenína který se můžeš spolehnout, a který zároveň urychlí tvé učení angličtiny.

 

Jelikož jsem takový systém učení angličtiny nikde nenašel, rozhodl jsem se ho vytvořit. 

Už v letech 2009 a 2010 jsem se dostal k technikám efektivního učení, se kterými jsem se naučil angličtinu, španělštinu a základy francouzštiny. Dnes také díky tomu rozumím základům polštiny a portugalštiny.

Na svých zkušenostech jsem v roce 2012 vytvořil první slovenský online kurz s technikami efektivního učení cizích jazyků (Hackl jsem jazyky).

Tento kurz jsem následně vylepšoval. V roce 2013 jsem totiž přišel na to, že většina problémů s učením „irregular verbs“ a ostatní anglické gramatiky má společnou kořenovou příčinu.

Když ji odstraníš, vyhneš se šprtání a pomalému trénování každého gramatického jevu.

Totiž…

Existuje několik ověřených způsobů, jak se nejen naučit veškerou potřebnou anglickou gramatiku, ale skutečně jí porozumět. A udělat to zároveň s tím, jak se učíš anglickou slovní zásobu. 

V mém Online kurzu AngličtinaRychle (který jsem postavil na základech práce s více než 3500 studenty) můžeš najít lekce, díky kterým pochopíš všechny důležité prvky anglické gramatiky a zároveň se učíš anglickou slovní zásobu.

A celé to ještě uděláš způsobem, kterým ti anglické učivo uvízne v hlavě tak, že se ti bude samo připomínat (nemusíš dělat žádné přepisování frází).

 

Vím, že to zní jako odvážné tvrzení.

Vím, že to není běžné.

 

Ale v Česku také není běžné vědět, jak se naučit nepravidelná slovesa snadno a jednoduše bez klasického šprtání.

Ty si nyní můžeš vybrat několik způsobů jak na to ze 16 výše uvedených metod.

 

A když chceš více…

 

Když chceš poznat…

 • způsob, který tě provede učením angličtiny od začátečníka, přes středně pokročilého až po pokročilého
 • způsob, kterým se můžeš naučit všechny důležité prvky anglické gramatiky zároveň s tím, jak se učíš anglickou slovní zásobu
 • způsob, kdy se můžeš při učení angličtiny skutečně smát až řehotat
 • způsob, kterým ti anglické učivo uvízne v hlavě tak, že se ti bude samo připomínat (abys ho nemusel přepisovat)
 • a když chceš poznat způsob, který šetří tvůj čas, protože se jím učíš angličtinu z domu, aniž by si někam docházel…

Tak se určitě podívej na toto video, protože se v něm dozvíš podrobnosti o tom, jak tento systém učení angličtiny funguje.