+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso bear

nosiť, znášať, narodiť sa

Infinitive bearB2
Past Simple bore; bare
Past Participle born; borne

put – put – put

Nepravidelné sloveso bear

Vety s nepravidelným slovesom bear

1. Forma: Sloveso bear – prítomný čas jednoduchý

Will this old floor bear my weight?

Bude táto stará podlaha držať moju váhu?

I can´t bear the thought of coming back to school.

Nemôžem zniesť myšlienku návratu do školy.

He hurt me then but I don’t bear a grudge against him

Vtedy ma zranil, ale neprechovávam voči nemu zášť.

2. Forma: sloveso bore; bare – minulý čas jednoduchý

Our history teacher was an elderly man. He bore himself with pride and dignity.

Náš učiteľ histórie bol starší muž. Niesol sa s hrdosťou a dôstojnosťou.

3. Forma: sloveso born; borne – minulé príčastie

Since that incident our neighbor has borne a grudge against me.

Od tej udalosti náš sused voči mne prechováva zášť.

I was born in Italy.

Narodil/a som sa v Taliansku.

4. Forma: sloveso bearing – prítomný čas priebehový

I´ve been bearing his behavior long enough. I am fed up with him.

Znášam jeho správanie dostatočne dlho. Mám toho dosť.

Definícia nepravidelného slovesa bear

Anglicky

VERB

bore; bare, born; borne, bear·ing.

  • carry.
  • „he was bearing a tray of food“
  • support; carry the weight of.
    „walls which cannot bear a stone vault“

Slovensky

Sloveso

nosiť, narodiť sa.

  • niesť.
  • „niesol podnos s jedlom“
  • podpora; niesť hmotnosť.
  • „steny, ktoré nemôžu niesť kamennú klenbu“

Synonymá slovesa bear (vo význame „bring“)

carry deliver take

Synonymá slovesa bear (vo význame „support mentally“)

have hold cherish

Synonymá slovesa bear (vo význame „endure“)

allow experience abide

Synonymá slovesa bear (vo význame „give birth“)

create develop form
make produce provide

Antonymá slovesa bear (vo význame „bring“)

fail hold keep

Antonymá slovesa bear (vo význame „support mentally“)

disregard forget ignore

Antonymá slovesa bear (vo význame „endure“)

dispute refuse reject

Antonymá slovesa bear (vo význame „give birth“)

destroy ruin stop

Časovanie nepravidelného slovesa bear

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I bear

you bear

he/she/it bears

we bear

they bear

you bear

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I bore; bare

you bore; bare

he/she/it bore; bare

we bore; bare

they bore; bare

you bore; bare

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will bear

you will bear

he/she/it will bear

we will bear

they will bear

you will bear

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have born; borne

you have born; borne

he/she/it has born; borne

we have born; borne

they have born; borne

you have born; borne

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had born; borne

you had born; borne

he/she/it had born; borne

we had born; borne

they had born; borne

you had born; borne

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have born; borne

you will have born; borne

he/she/it will have born; borne

we will have born; borne

they will have born; borne

you will have born; borne

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am bearing

you are bearing

he/she/it is bearing

we are bearing

they are bearing

you are bearing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was bearing

you were bearing

he/she/it was bearing

we were bearing

they were bearing

you were bearing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be bearing

you will be bearing

he/she/it will be bearing

we will be bearing

they will be bearing

you will be bearing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been bearing

you have been bearing

he/she/it has been bearing

we have been bearing

they have been bearing

you have been bearing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been bearing

you had been bearing

he/she/it had been bearing

we had been bearing

they had been bearing

you had been bearing

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been bearing

you will have been bearing

he/she/it will have been bearing

we will have been bearing

they will have been bearing

you will have been bearing

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would bear

you would bear

he/she/it would bear

we would bear

they would bear

you would bear

Conditional perfect

I would have born; borne

you would have born; borne

he/she/it would have born; borne

we would have born; borne

they would have born; borne

you would have born; borne

Conditional present progressive

I would be bearing

you would be bearing

he/she/it would be bearing

we would be bearing

they would be bearing

you would be bearing

Conditional perfect progressive

I would have been bearing

you would have been bearing

he/she/it would have been bearing

we would have been bearing

they would have been bearing

you would have been bearing

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you bear

we Let’s bear

you bear

Negative
Negatívny

you don’t bear

we don’t bear

you don’t bear