+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso become

stať sa

Infinitive becomeA2
Past Simple became
Past Participle become

put – put – put

Nepravidelné sloveso become

Vety s nepravidelným slovesom become

1. Forma: Sloveso become – prítomný čas jednoduchý

My son wants to become a dentist.

Môj syn sa chce stať zubárom.

Remember her face. She´ll become a queen one day.

Zapamätaj si jej tvár. Jedného dňa sa stane kráľovnou.

2. Forma: sloveso became – minulý čas jednoduchý

After some time, it became clear that he was a crook.

Po nejakom čase sa ukázalo, že bol podvodník.

After his death life became unbearable for his wife.

Po jeho smrti sa stal život pre jeho manželku neznesiteľným.

3. Forma: sloveso become – minulé príčastie

It´s just become obvious to me that you don’t love me.

Je mi jasné, že ma nemiluješ.

Your son has become a handsome man.

Váš syn sa stal pekným/príťažlivým mužom.

4. Forma: sloveso becoming – prítomný čas priebehový

It´s becoming unbearable!

Stáva sa to neúnosným!

Definícia nepravidelného slovesa become

Anglicky

VERB

(used without object), became, becom·ing.

  • to come, change, or grow to be (as specified):
  • He became tired.

Slovensky

Sloveso

(použité bez predmetu),

stať sa.

  • prísť, zmeniť sa alebo vyrásť do (niečoho):
  • Stal sa unaveným.

 

Synonymá slovesa become (vo význame „evolve into“)

come develop into grow into
turn into convert incline

Synonymá slovesa become (vo význame „enhance“)

belong to accord adorn

Antonymá slovesa become (vo význame „evolve into“)

remain stagnate

Antonymá slovesa become (vo význame „enhance“)

decrease disagree hurt

Časovanie nepravidelného slovesa become

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I become

you become

he/she/it becomes

we become

they become

you become

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I became

you became

he/she/it became

we became

they became

you became

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will become

you will become

he/she/it will become

we will become

they will become

you will become

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have become

you have become

he/she/it has become

we have become

they have become

you have become

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had become

you had become

he/she/it had become

we had become

they had become

you had become

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have become

you will have become

he/she/it will have become

we will have become

they will have become

you will have become

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am becoming

you are becoming

he/she/it is becoming

we are becoming

they are becoming

you are becoming

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was becoming

you were becoming

he/she/it was becoming

we were becoming

they were becoming

you were becoming

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be becoming

you will be becoming

he/she/it will be becoming

we will be becoming

they will be becoming

you will be becoming

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been becoming

you have been becoming

he/she/it has been becoming

we have been becoming

they have been becoming

you have been becoming

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been becoming

you had been becoming

he/she/it had been becoming

we had been becoming

they had been becoming

you had been becoming

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been becoming

you will have been becoming

he/she/it will have been becoming

we will have been becoming

hey will have been becoming

you will have been becoming

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would become

you would become

he/she/it would become

we would become

they would become

you would become

Conditional perfect

I would have become

you would have become

he/she/it would have become

we would have become

they would have become

you would have become

Conditional present progressive

I would be becoming

you would be becoming

he/she/it would be becoming

we would be becoming

they would be becoming

you would be becoming

Conditional perfect progressive

I would have been becoming

you would have been becoming

he/she/it would have been becoming

we would have been becoming

they would have been becoming

you would have been becoming

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you become

we Let’s become

you become

Negative
Negatívny

you don’t become

we don’t become

you don’t become