+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso bend

ohnúť, zohnúť, skrčiť, prikrčiť

Infinitive bendB2
Past Simple bent
Past Participle bent;bended

put – put – put

Nepravidelné sloveso bend

Vety s nepravidelným slovesom bend

1. Forma: Sloveso bend – prítomný čas jednoduchý

This pipe isn’t flexible. It won´t bend.

Toto potrubie nie je flexibilné. Neohne sa.

Could you please pick this box up for me? I can´t bend.

Môžeš mi prosím ťa podať tú krabicu? Nemôžem sa zohnúť.

2. Forma: sloveso bent – minulý čas jednoduchý

She bent her knees to sit down but someone pushed the chair and she fell on the floor.

Skrčila kolená, aby si sadla, ale niekto posunul stoličku a ona spadla na zem.

Grandpa bent forward and patter me on the head.

Dedo sa zohol vpred a poklepal ma po hlave.

3. Forma: sloveso bent; bended – minulé príčastie

Now that you´ve bent; bended your knees try to stay still for three minutes.

Teraz, keď si ohol kolená, pokús sa tak zostať ešte tri minúty.

4. Forma: sloveso bending – prítomný čas priebehový

Why are you bending in half like this?

Prečo sa takto ohýbaš v páse?

Definícia nepravidelného slovesa bend

Anglicky

VERB

bent, bent; bended, bend·ing.

  • shape or force (something straight) into a curve or angle.
  • „the wire has to be bent back tightly“

Slovensky

Sloveso

ohnúť.

  • tvarovať (niečo rovné) do krivky alebo uhlu.
  • „drôt musí byť pevne ohnutý“

Synonymá slovesa bend (vo význame „form or cause a curve“)

bow buckle crouch
curl flex twist

Synonymá slovesa bend (vo význame „persuade; influence“)

mold sway yield

Antonymá slovesa bend (vo význame „form or cause a curve“)

straighten beautify rise

Antonymá slovesa bend (vo význame „persuade; influence“)

neglect straighten

Časovanie nepravidelného slovesa bend

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I bend

you bend

he/she/it bends

we bend

they bend

you bend

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I bent

you bent

he/she/it bent

we bent

they bent

you bent

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will bend

you will bend

he/she/it will bend

we will bend

they will bend

you will bend

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have bent; bended

you have bent; bended

he/she/it has bent; bended

we have bent; bended

they have bent; bended

you have bent; bended

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had bent; bended

you had bent; bended

he/she/it had bent; bended

we had bent; bended

they had bent; bended

you had bent; bended

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have bent; bended

you will have bent; bended

he/she/it will have bent; bended

we will have bent; bended

they will have bent; bended

you will have bent; bended

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am bending

you are bending

he/she/it is bending

we are bending

they are bending

you are bending

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was bending

you were bending

he/she/it was bending

we were bending

they were bending

you were bending

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be bending

you will be bending

he/she/it will be bending

we will be bending

they will be bending

you will be bending

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been bending

you have been bending

he/she/it has been bending

we have been bending

they have been bending

you have been bending

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been bending

you had been bending

he/she/it had been bending

we had been bending

they had been bending

you had been bending

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been bending

you will have been bending

he/she/it will have been bending

we will have been bending

they will have been bending

you will have been bending

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would bend

you would bend

he/she/it would bend

we would bend

they would bend

you would bend

Conditional perfect

I would have bent; bended

you would have bent; bended

he/she/it would have bent; bended

we would have bent; bended

they would have bent; bended

you would have bent; bended

Conditional present progressive

I would be bending

you would be bending

he/she/it would be bending

we would be bending

they would be bending

you would be bending

Conditional perfect progressive

I would have been bending

you would have been bending

he/she/it would have been bending

we would have been bending

they would have been bending

you would have been bending

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you bend

we Let’s bend

you bend

Negative
Negatívny

you don’t bend

we don’t bend

you don’t bend