+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso bind

viazať, spútať, spájať

Infinitive bindC2
Past Simple bound
Past Participle bound

put – put – put

Nepravidelné sloveso bind

Vety s nepravidelným slovesom bind

1. Forma: Sloveso bind – prítomný čas jednoduchý

Let´s bind him to a chair so that he can´t move.

Priviažme ho o kreslo, aby sa nemohol hýbať.

Shared problems bind people together.

Spoločné problémy spájajú ľudí.

2. Forma: sloveso bound – minulý čas jednoduchý

They bound my hands together and made me kneel.

Zviazali mi ruky a prikázali mi kľačať.

He bound the letters with string and hid them in a drawer.

Zviazal listy povrazom a skryl ich v šuplíku.

What bound us together was the fact that we both came from poor families.

To, čo nás spojilo dokopy, bol fakt, že obaja pochádzame z chudobných rodín.

3. Forma: sloveso bound – minulé príčastie

Do you realise that this promise has just bound us together for good?

Uvedomujete si, že nás tento sľub práve nadobro spojil?

4. Forma: sloveso binding – prítomný čas priebehový

Why are you binding him to the chair?

Prečo ho priväzuješ k stoličke?

Definícia nepravidelného slovesa bind

Anglicky

VERB

bound, bind·ing.

  • tie or fasten (something) tightly together.
  • „He knows how to bind books.“

Slovensky

Sloveso

viazať.

  • viazať alebo upevniť (niečo) pevne spolu.
  • „Vie, ako viazať knihy.“

Synonymá slovesa bind (vo význame „fasten, secure“)

attach connect cover
dress stick strap
tether tie up unite

Synonymá slovesa bind (vo význame „obligate; restrict“)

confine constrain engage
oblige require restrict

Antonymá slovesa bind (vo význame „fasten, secure“)

disconnect forget remove

Antonymá slovesa bind (vo význame „obligate; restrict“)

free let go release

Časovanie nepravidelného slovesa bind

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I bind

you bind

he/she/it binds

we bind

they bind

you bind

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I bound

you bound

he/she/it bound

we bound

they bound

you bound

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will bind

you will bind

he/she/it will bind

we will bind

they will bind

you will bind

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have bound

you have bound

he/she/it has bound

we have bound

they have bound

you have bound

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had bound

you had bound

he/she/it had bound

we had bound

they had bound

you had bound

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have bound

you will have bound

he/she/it will have bound

we will have bound

they will have bound

you will have bound

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am binding

you are binding

he/she/it is binding

we are binding

they are binding

you are binding

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was binding

you were binding

he/she/it was binding

we were binding

they were binding

you were binding

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be binding

you will be binding

he/she/it will be binding

we will be binding

they will be binding

you will be binding

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been binding

you have been binding

he/she/it has been binding

we have been binding

they have been binding

you have been binding

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been binding

you had been binding

he/she/it had been binding

we had been binding

they had been binding

you had been binding

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been binding

you will have been binding

he/she/it will have been binding

we will have been binding

they will have been binding

you will have been binding

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would bind

you would bind

he/she/it would bind

we would bind

they would bind

you would bind

Conditional perfect

I would have bound

you would have bound

he/she/it would have bound

we would have bound

they would have bound

you would have bound

Conditional present progressive

I would be binding

you would be binding

he/she/it would be binding

we would be binding

they would be binding

you would be binding

Conditional perfect progressive

I would have been binding

you would have been binding

he/she/it would have been binding

we would have been binding

they would have been binding

you would have been binding

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you bind

we Let’s bind

you bind

Negative
Negatívny

you don’t bind

we don’t bind

you don’t bind