+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso bite

hrýzť, uhryznúť, poštípať, popáliť

Infinitive biteB1
Past Simple bit
Past Participle bitten

put – put – put

Nepravidelné sloveso bite

Vety s nepravidelným slovesom bite

1. Forma: Sloveso bite – prítomný čas jednoduchý

Be careful. This dog may bite you.

Buď opatrný/á. Ten pes ťa môže pohrýzť.

Mosquitoes bite like mad in summer.

Komáre štípu v lete ako bláznivé.

2. Forma: sloveso bit – minulý čas jednoduchý

The horse suddenly turned its head and bit me on the arm.

Kôň zrazu otočil hlavu a pohryzol ma do ramena.

Something bit me on the nose yesterday.

Niečo ma včera poštípalo na nose.

3. Forma: sloveso bitten – minulé príčastie

Our dog has bitten neighbor´s cat.

Náš pes dohrýzol susedovu mačku.

Your daughter´s just bitten off a piece of my cake!

Tvoja dcéra práve odhryzla kúsok z môjho koláča!

4. Forma: sloveso biting – prítomný čas priebehový

Are you nuts? Why are you biting me?

Blázniš? Prečo ma hryzieš?

Definícia nepravidelného slovesa bite

Anglicky

VERB

bit, bitten, bit·ing.

  • (of a person or animal) use the teeth to cut into something.
  • „She was biting a slice of bread.“

Slovensky

Sloveso

hrýzť.

  • (osoby alebo zviera) používať zuby na to, aby niečo rozrezali / rozhrýzli.
  • „Odhrýzala si kúsok chleba.“

Synonymá slovesa bite (vo význame „grip or tear with teeth“)

chew chomp cut
eat nibble snap

Synonymá slovesa bite (vo význame „corrode, eat away“)

burn sting consume

Synonymá slovesa bite (vo význame „take a chance“)

nibble risk volunteer

Antonymá slovesa bite (vo význame „grip or tear with teeth“)

encourage give let go

Antonymá slovesa bite (vo význame „corrode, eat away“)

build construct develop

Antonymá slovesa bite (vo význame „take a chance“)

be careful

Časovanie nepravidelného slovesa bite

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I bite

you bite

he/she/it bites

we bite

they bite

you bite

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I bit

you bit

he/she/it bit

we bit

they bit

you bit

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will bite

you will bite

he/she/it will bite

we will bite

they will bite

you will bite

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have bitten

you have bitten

he/she/it has bitten

we have bitten

they have bitten

you have bitten

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had bitten

you had bitten

he/she/it had bitten

we had bitten

they had bitten

you had bitten

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have bitten

you will have bitten

he/she/it will have bitten

we will have bitten

they will have bitten

you will have bitten

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am biting

you are biting

he/she/it is biting

we are biting

they are biting

you are biting

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was biting

you were biting

he/she/it was biting

we were biting

they were biting

you were biting

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be biting

you will be biting

he/she/it will be biting

we will be biting

they will be biting

you will be biting

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been biting

you have been biting

he/she/it has been biting

we have been biting

they have been biting

you have been biting

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been biting

you had been biting

he/she/it had been biting

we had been biting

they had been biting

you had been biting

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been biting

you will have been biting

he/she/it will have been biting

we will have been biting

they will have been biting

you will have been biting

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would bite

you would bite

he/she/it would bite

we would bite

they would bite

you would bite

Conditional perfect

I would have bitten

you would have bitten

he/she/it would have bitten

we would have bitten

they would have bitten

you would have bitten

Conditional present progressive

I would be biting

you would be biting

he/she/it would be biting

we would be biting

they would be biting

you would be biting

Conditional perfect progressive

I would have been biting

you would have been biting

he/she/it would have been biting

we would have been biting

they would have been biting

you would have been biting

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you bite

we Let’s bite

you bite

Negative
Negatívny

you don’t bite

we don’t bite

you don’t bite