+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso bring

priniesť

Infinitive bringA2
Past Simple brought
Past Participle brought

put – put – put

Nepravidelné sloveso bring

Vety s nepravidelným slovesom bring

1. Forma: Sloveso bring – prítomný čas jednoduchý

When shall I bring the books?

Kedy mám priniesť knihy?

Martin always brings his sisters to parties.

Martin vždy prinesie jeho sestry na párty.

2. Forma: sloveso brought – minulý čas jednoduchý

Who brought these books?

Kto priniesol tieto knihy?

Everybody brought something to eat.

Každý priniesol niečo na jedenie.

3. Forma: sloveso brought– minulé príčastie

I´ve brought something for you. Have a look.

Niečo som ti priniesol/la. Pozri sa.

You needn’t have brought your dictionary. You can use the ones we´ve got here.

Nepotrebuješ si priniesť slovník. Môžeš použiť niektorý z tých, ktoré tu máme.

4. Forma: sloveso bringing – prítomný čas priebehový

You´re bringing shame on our family.

Prinášaš hanbu našej rodine.

Definícia nepravidelného slovesa bring

Anglicky

VERB

(used with object), brought, bring·ing.

  • to carry, convey, conduct, or cause (someone or something) to come with, to, or toward the speaker:
  • Bring the suitcase to my house.
  • He brought his brother to my office.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), priniesť.

  • priniesť, sprostredkovať, dať alebo spôsobiť, že (niekto alebo niečo) príde k niekomu/niečomu:
  • Prines kufor do môjho domu.
  • Priviedol svojho brata ku mne do kancelárie.

Synonymá slovesa bring (vo význame „transport or accompany“)

bear carry deliver
import lead take

Synonymá slovesa bring (vo význame „cause; influence“)

begin contribute to create
force make move

Synonymá slovesa bring (vo význame „command a price“)

bring in draw produce
return take afford

Synonymá slovesa bring (vo význame „file charges in court“)

serve appeal arraign

Antonymá slovesa bring (vo význame „transport or accompany“)

avoid dodge fail

Antonymá slovesa bring (vo význame „cause; influence“)

destroy discourage lose

Antonymá slovesa bring (vo význame „command a price“)

keep lose reject

Antonymá slovesa bring (vo význame „file charges in court“)

deny disclaim retract

Časovanie nepravidelného slovesa bring

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I bring

you bring

he/she/it brings

we bring

they bring

you bring

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I brought

you brought

he/she/it brought

we brought

they brought

you brought

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will bring

you will bring

he/she/it will bring

we will bring

they will bring

you will bring

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have brought

you have brought

he/she/it has brought

we have brought

they have brought

you have brought

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had brought

you had brought

he/she/it had brought

we had brought

they had brought

you had brought

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have brought

you will have brought

he/she/it will have brought

we will have brought

they will have brought

you will have brought

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am bringing

you are bringing

he/she/it is bringing

we are bringing

they are bringing

you are bringing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was bringing

you were bringing

he/she/it was bringing

we were bringing

they were bringing

you were bringing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be bringing

you will be bringing

he/she/it will be bringing

we will be bringing

they will be bringing

you will be bringing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been bringing

you have been bringing

he/she/it has been bringing

we have been bringing

they have been bringing

you have been bringing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been bringing

you had been bringing

he/she/it had been bringing

we had been bringing

they had been bringing

you had been bringing

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been bringing

you will have been bringing

he/she/it will have been bringing

we will have been bringing

they will have been bringing

you will have been bringing

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would bring

you would bring

he/she/it would bring

we would bring

they would bring

you would bring

Conditional perfect

I would have brought

you would have brought

he/she/it would have brought

we would have brought

they would have brought

you would have brought

Conditional present progressive

I would be bringing

you would be bringing

he/she/it would be bringing

we would be bringing

they would be bringing

you would be bringing

Conditional perfect progressive

I would have been bringing

you would have been bringing

he/she/it would have been bringing

we would have been bringing

they would have been bringing

you would have been bringing

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you bring

we Let’s bring

you bring

Negative
Negatívny

you don’t bring

we don’t bring

you don’t bring