+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso burn

zhorieť, popáliť, pripáliť, spáliť

Infinitive burnB1
Past Simple burnt / burned
Past Participle burnt / burned

put – put – put

Nepravidelné sloveso burn

Vety s nepravidelným slovesom burn

1. Forma: Sloveso burn – prítomný čas jednoduchý

I am going to the gym to burn some calories.

Idem do fitka spáliť nejaké kalórie.

You´ll burn your back if you keep sitting like this in the sun for too long.

Spáliš si chrbát, ak budeš takto sedieť na slnku príliš dlho.

2. Forma: sloveso burnt; burned – minulý čas jednoduchý

We burnt; burned a lot of wood to keep the cottage warm last winter.

Minulú zimu sme spálili sme veľa dreva, aby sme udržali teplo v chate.

3. Forma: sloveso burnt; burned – minulé príčastie

I´ve burnt; burned my shoulders while I was on the beach.

Spálil/a som si ramená, kým som bola na pláži.

4. Forma: sloveso burning – prítomný čas priebehový

Someone set fire to the warehouses in the evening. Some of them are still burning now.

Niekto večer zapálil oheň v skladoch. Niektoré z nich stále horia.

Definícia nepravidelného slovesa burn

Anglicky

VERB

burnt, burn·ing.

  • (fire) flame or glow while consuming a material such as coal or wood.
  • „a fire burned and crackled cheerfully in the grate“
  • be or cause to be destroyed by fire.
  • „he watched his restaurant burn to the ground“

Slovensky

Sloveso

zhorieť.

  • (oheň) požiar alebo žiariť pri spotrebovaní materiálu, ako je uhlie alebo drevo.
  • „oheň horel a veselo praskal v rošte“
  • byť alebo spôsobiť zničenie ohňom.
  • „sledoval, ako jeho reštaurácia horí do základov“

Synonymá slovesa burn (vo význame „be on fire; set on fire“)

blaze char heat
ignite light melt

Synonymá slovesa burn (vo význame „feel stinging pain“)

hurt bite pain

Synonymá slovesa burn (vo význame „be excited about; yearn for“)

blaze boil rage

Synonymá slovesa burn (vo význame „cheat“)

beat take use

Antonymá slovesa burn (vo význame „be on fire; set on fire“)

extinguish freeze put out

Antonymá slovesa burn (vo význame „feel stinging pain“)

assuage help aid

Antonymá slovesa burn (vo význame „be excited about; yearn for“)

be happy dislike cool

Antonymá slovesa burn (vo význame „cheat“)

abstain lose give

Časovanie nepravidelného slovesa burn

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I burn

you burn

he/she/it burns

we burn

they burn

you burn

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I burnt; burned

you burnt; burned

he/she/it burnt; burned

we burnt; burned

they burnt; burned

you burnt; burned

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will burn

you will burn

he/she/it will burn

we will burn

they will burn

you will burn

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have burnt; burned

you have burnt; burned

he/she/it has burnt; burned

we have burnt; burned

they have burnt; burned

you have burnt; burned

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had burnt; burned

you had burnt; burned

he/she/it had burnt; burned

we had burnt; burned

they had burnt; burned

you had burnt; burned

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have burnt; burned

you will have burnt; burned

he/she/it will have burnt; burned

we will have burnt; burned

they will have burnt; burned

you will have burnt; burned

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am burning

you are burning

he/she/it is burning

we are burning

they are burning

you are burning

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was burning

you were burning

he/she/it was burning

we were burning

they were burning

you were burning

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be burning

you will be burning

he/she/it will be burning

we will be burning

they will be burning

you will be burning

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been burning

you have been burning

he/she/it has been burning

we have been burning

they have been burning

you have been burning

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been burning

you had been burning

he/she/it had been burning

we had been burning

they had been burning

you had been burning

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been burning

you will have been burning

he/she/it will have been burning

we will have been burning

they will have been burning

you will have been burning

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would burn

you would burn

he/she/it would burn

we would burn

they would burn

you would burn

Conditional perfect

I would have burnt; burned

you would have burnt; burned

he/she/it would have burnt; burned

we would have burnt; burned

they would have burnt; burned

you would have burnt; burned

Conditional present progressive

I would be burning

you would be burning

he/she/it would be burning

we would be burning

they would be burning

you would be burning

Conditional perfect progressive

I would have been burning

you would have been burning

he/she/it would have been burning

we would have been burning

they would have been burning

you would have been burning

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you burn

we Let’s burn

you burn

Negative
Negatívny

you don’t burn

we don’t burn

you don’t burn