+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso buy

kúpiť, nakúpiť

Infinitive buyA2
Past Simple bought
Past Participle bought

put – put – put

Nepravidelné sloveso buy

Vety s nepravidelným slovesom buy

1. Forma: Sloveso buy – prítomný čas jednoduchý

I always buy groceries in the small shop around the corner

Vždy kupujem potraviny v malom obchode za rohom.

Marta, could you please buy some milk and bread while you are out?

Marta, mohla by si prosím ťa kúpiť mlieko a chlieb, keď si vonku?

John buys me flowers when he is in a good mood.

Ján mi kupuje kvety, keď má dobrú náladu.

2. Forma: sloveso bought – minulý čas jednoduchý

Martin bought an expensive watch.

Martin si kúpil drahé hodinky.

When they got engaged, he bought her a new car.

Keď sa zasnúbili, kúpil jej nové auto.

3. Forma: sloveso bought – minulé príčastie

I´ve bought an expensive engagement ring. I am going to propose to Marta.

Kúpil som drahý zásnubný prsteň. Idem požiadať Martu o ruku.

Have you bought that computer yet?

Kúpil/a si už ten počítač?

4. Forma: sloveso buying – prítomný čas priebehový

I am buying a new car. I crashed the old one and had to scrap it.

Kupujem si nové auto. Nabúral/a som to staré a musel/a som ho dať zošrotovať.

Definícia nepravidelného slovesa buy

Anglicky

VERB

(used with object), bought, buy·ing.

  • to acquire the possession of, or the right to, by paying or promising to pay an equivalent, especially in money; purchase.
  • to buy a present.
  • to buy a car.

Slovensky

Sloveso

(používané s objektom), kúpiť, nakupovať.

  • získať vlastníctvo alebo právo, po zaplatení alebo prísľube zaplatiť ekvivalent, a to najmä v peniazoch; zakúpiť.
  • kúpiť darček.
  • kúpiť auto.

 

noun

  • Something which is bought; a purchase.
  • At only 30€, the second-hand kitchen table was a great buy.

Podstatné meno

  • niečo, čo je kúpené; nákup.
  • Iba za 30€ bol použitý kuchynský stôl skvelý nákup.

Synonymá slovesa buy (vo význame „purchase“)

acquire get market
obtain procure purchase

Synonymá slovesa buy (vo význame „bribe“)

have reach corrupt

Antonymá slovesa buy (vo význame „purchase“)

fail forfeit lose

Antonymá slovesa buy (vo význame „bribe“)

ignore lose market

Časovanie nepravidelného slovesa buy

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I buy

you buy

he/she/it buys

we buy

they buy

you buy

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I bought

you bought

he/she/it bought

we bought

they bought

you bought

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will buy

you will buy

he/she/it will buy

we will buy

they will buy

you will buy

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have bought

you have bought

he/she/it has bought

we have bought

they have bought

you have bought

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had bought

you had bought

he/she/it had bought

we had bought

they had bought

you had bought

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have bought

you will have bought

he/she/it will have bought

we will have bought

they will have bought

you will have bought

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am buying

you are buying

he/she/it is buying

we are buying

they are buying

you are buying

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was buying

you were buying

he/she/it was buying

we were buying

they were buying

you were buying

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be buying

you will be buying

he/she/it will be buying

we will be buying

they will be buying

you will be buying

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been buying

you have been buying

he/she/it has been buying

we have been buying

they have been buying

you have been buying

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been buying

you had been buying

he/she/it had been buying

we had been buying

they had been buying

you had been buying

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been buying

you will have been buying

he/she/it will have been buying

we will have been buying

they will have been buying

you will have been buying

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would buy

you would buy

he/she/it would buy

we would buy

they would buy

you would buy

Conditional perfect

I would have bought

you would have bought

he/she/it would have bought

we would have bought

they would have bought

you would have bought

Conditional present progressive

I would be buying

you would be buying

he/she/it would be buying

we would be buying

they would be buying

you would be buying

Conditional perfect progressive

I would have been buying

you would have been buying

he/she/it would have been buying

we would have been buying

they would have been buying

you would have been buying

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you buy

we Let’s buy

you buy

Negative
Negatívny

you don’t buy

we don’t buy

you don’t buy