+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso cast

vrhať, zhodiť

Infinitive castB2
Past Simple cast;casted
Past Participle cast;casted

put – put – put

Nepravidelné sloveso cast

Vety s nepravidelným slovesom cast

1. Forma: Sloveso cast – prítomný čas jednoduchý

We´re sure to catch something if we cast a net here.

Ak tu vrhneme sieť, určite niečo chytíme.

This incident casts a shadow over her reputation.

Táto udalosť vrhá tieň na jej reputáciu.

2. Forma: sloveso cast; casted – minulý čas jednoduchý

The teacher only cast; casted an eye over my essay.

Učiteľ iba hodil okom na moju esej.

3. Forma: sloveso cast; casted – minulé príčastie

They´ve just cast; casted anchor. They´re going to step on land in a minute.

Práve zhodili kotvu. Za chvíľu vstúpia na pevninu.

We realised that his testimony had cast; casted a new light on the course of events

Uvedomili sme si, že jeho svedectvo vrhlo nové svetlo na priebeh udalostí.

4. Forma: sloveso casting – prítomný čas priebehový

The company is casting its net wide in its search for a new sales director.

Spoločnosť rozhadzuje svoju širokú sieť pri hľadaní nového riaditeľa.

Definícia nepravidelného slovesa cast

Anglicky

VERB

cast, cast·ing.

  • throw (something) forcefully in a specified direction.
  • „She cast an eye in his direction“

Slovensky

Sloveso

vrhať, zhodiť.

  • hodiť (niečo) silne do určeného smeru.
  • „hodila pohľad jeho smerom“

Synonymá slovesa cast (vo význame „throw aside“)

drop boot chuck

Synonymá slovesa cast (vo význame „emit, give“)

direct aim deposit

Synonymá slovesa cast (vo význame „calculate“)

count add figure

Synonymá slovesa cast (vo význame „select for activity“)

choose pick arrange

Antonymá slovesa cast (vo význame „throw aside“)

dissuade keep repress

Antonymá slovesa cast (vo význame „emit, give“)

collect gather catch

Antonymá slovesa cast (vo význame „calculate“)

estimate guess subtract

Antonymá slovesa cast (vo význame „select for activity“)

disorder ignore withhold

Časovanie nepravidelného slovesa cast

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I cast

you cast

he/she/it casts

we cast

they cast

you cast

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I cast; casted

you cast; casted

he/she/it cast; casted

we cast; casted

they cast; casted

you cast; casted

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will cast

you will cast

he/she/it will cast

we will cast

they will cast

you will cast

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have cast; casted

you have cast; casted

he/she/it has cast; casted

we have cast; casted

they have cast; casted

you have cast; casted

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had cast; casted

you had cast; casted

he/she/it had cast; casted

we had cast; casted

they had cast; casted

you had cast; casted

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have cast; casted

you will have cast; casted

he/she/it will have cast; casted

we will have cast; casted

they will have cast; casted

you will have cast; casted

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am casting

you are casting

he/she/it is casting

we are casting

they are casting

you are casting

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was casting

you were casting

he/she/it was casting

we were casting

they were casting

you were casting

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be casting

you will be casting

he/she/it will be casting

we will be casting

they will be casting

you will be casting

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been casting

you have been casting

he/she/it has been casting

we have been casting

they have been casting

you have been casting

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been casting

you had been casting

he/she/it had been casting

we had been casting

they had been casting

you had been casting

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been casting

you will have been casting

he/she/it will have been casting

we will have been casting

they will have been casting

you will have been casting

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would cast

you would cast

he/she/it would cast

we would cast

they would cast

you would cast

Conditional perfect

I would have cast; casted

you would have cast; casted

he/she/it would have cast; casted

we would have cast; casted

they would have cast; casted

you would have cast; casted

Conditional present progressive

I would be casting

you would be casting

he/she/it would be casting

we would be casting

they would be casting

you would be casting

Conditional perfect progressive

I would have been casting

you would have been casting

he/she/it would have been casting

we would have been casting

they would have been casting

you would have been casting

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you cast

we Let’s cast

you cast

Negative
Negatívny

you don’t cast

we don’t cast

you don’t cast