+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso come

prísť, blížiť sa, prichádzať, pochádzať, pricestovať

Infinitive comeA2
Past Simple came
Past Participle come

put – put – put

Nepravidelné sloveso come

Vety s nepravidelným slovesom come

1. Forma: Sloveso come – prítomný čas jednoduchý

What time will you come?

Kedy prídeš?

I often come here with my dog.

Často sem chodím so psom.

They´ll come by bus.

Prídu autobusom.

2. Forma: sloveso came – minulý čas jednoduchý

I invited about 5 people but none of them came.

Pozval/a som asi 5 ľudí, ale nikto z nich neprišiel.

The train came 15 minutes later.

Vlak prišiel o 15 minút neskôr.

3. Forma: sloveso come – minulé príčastie

I have come to pick my sister.

Prišiel/prišla som vyzdvihnúť sestru.

4. Forma: sloveso coming – prítomný čas priebehový

Emil is coming in two hours. We must wait for him.

Emil príde o dve hodiny. Musíme ho počkať.

 

Definícia nepravidelného slovesa come

Anglicky

VERB

(used without object), came, com·ing.

  • to approach or move toward a particular person or place:
  • Come here.
  • Don’t come any closer!

Slovensky

Sloveso

(používané bez predmetu), prišiel, ísť.

  • priblížiť sa alebo sa presunúť smerom k určitej osobe alebo miestu:
  • Poď sem.
  • Nechoď bližšie!

 

Synonymá slovesa come (vo význame „advance, approach“)

appear arrive become
enter get happen

Synonymá slovesa come (vo význame „happen“)

break develop fall
occur take place befall

Synonymá slovesa come (vo význame „extend, reach“)

become develop get
go grow join

Antonymá slovesa come (vo význame „advance, approach“)

conceal depart disappear

Antonymá slovesa come (vo význame „happen“)

depart go leave

Antonymá slovesa come (vo význame „extend, reach“)

cease decrease leave

Časovanie nepravidelného slovesa come

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I come

you come

he/she/it comes

we come

they come

you come

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I came

you came

he/she/it came

we came

they came

you came

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will come

you will come

he/she/it will come

we will come

they will come

you will come

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have come

you have come

he/she/it has come

we have come

they have come

you have come

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had come

you had come

he/she/it had come

we had come

they had come

you had come

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have come

you will have come

he/she/it will have come

we will have come

they will have come

you will have come

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am coming

you are coming

he/she/it is coming

we are coming

they are coming

you are coming

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was coming

you were coming

he/she/it was coming

we were coming

they were coming

you were coming

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be coming

you will be coming

he/she/it will be coming

we will be coming

they will be coming

you will be coming

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been coming

you have been coming

he/she/it has been coming

we have been coming

they have been coming

you have been coming

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been coming

you had been coming

he/she/it had been coming

we had been coming

they had been coming

you had been coming

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been coming

you will have been coming

he/she/it will have been coming

we will have been coming

they will have been coming

you will have been coming

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would come

you would come

he/she/it would come

we would come

they would come

you would come

Conditional perfect

I would have come

you would have come

he/she/it would have come

we would have come

they would have come

you would have come

Conditional present progressive

I would be coming

you would be coming

he/she/it would be coming

we would be coming

they would be coming

you would be coming

Conditional perfect progressive

I would have been coming

you would have been coming

he/she/it would have been coming

we would have been coming

they would have been coming

you would have been coming

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you come

we Let’s come

you come

Negative
Negatívny

you don’t come

we don’t come

you don’t come