+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso cost

stáť

Infinitive costA2
Past Simple cost
Past Participle cost

put – put – put

Nepravidelné sloveso cost

Vety s nepravidelným slovesom cost

1. Forma: Sloveso cost – prítomný čas jednoduchý

How much does it cost?

Koľko to stojí?

This affair may cost you your career.

Táto aféra ťa môže stáť kariéru.

A car like this cost a lot.

Auto, ako toto, stojí vela. (Takéto auto stojí vela.)

2. Forma: sloveso cost – minulý čas jednoduchý

It cost a lot but it was worth its price.

Stálo to veľa, ale stálo to za tú cenu.

A new car cost too much. I couldn’t afford one.

Nové auto stálo príliš veľa. Nemohol som si ho dovoliť.

3. Forma: sloveso cost – minulé príčastie

It has already cost me too much time.

Už ma to stálo príliš veľa času.

We cancelled our trip to New Zeland because it would have cost us a fortune.

Zrušili sme náš výlet na Nový Zéland, pretože by nás to stálo celý majetok.

4. Forma: sloveso costing – prítomný čas priebehový

My car is costing me too much, so I’m going to trade down to a cheaper model.

Moje auto ma stojí príliš veľa, takže ho idem vymeniť za lacnejší model.

Definícia nepravidelného slovesa cost

Anglicky

VERB

cost, cost·ing.

  • (of an object or action) require the payment of (a specified sum of money) before it can be acquired or done.
  • „each issue of the magazine costs £1“

Slovensky

Sloveso

stáť, stojí.

  • (z objektu alebo z úkonu) vyžadujú zaplatenie (určenú sumu peňazí) predtým, ako sa môže získať alebo vykonať.
  • „každé vydanie časopisu stojí £ 1“

 

noun

  • the price paid to acquire, produce, accomplish, or maintain anything:
  • the high cost of a good meal.

Podstatné meno

  • cena zaplatená za získanie, výrobu, dosiahnutie alebo udržanie niečoho:
  • vysoká cena dobrého jedla.

Synonymá podstatného mena cost (vo význame „command a price of“)

bring in come to require
sell of take yield

Synonymá slovesa cost (vo význame „harm; exact a penalty“)

expect hurt lose

Antonymá slovesa cost (vo význame „command a price of“)

disallow lose refuse

Časovanie nepravidelného slovesa cost

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I cost

you cost

he/she/it costs

we cost

they cost

you cost

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I cost

you cost

he/she/it cost

we cost

they cost

you cost

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will cost

you will cost

he/she/it will cost

we will cost

they will cost

you will cost

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have cost

you have cost

he/she/it has cost

we have cost

they have cost

you have cost

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had cost

you had cost

he/she/it had cost

we had cost

they had cost

you had cost

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have cost

you will have cost

he/she/it will have cost

we will have cost

they will have cost

you will have cost

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am costing

you are costing

he/she/it is costing

we are costing

they are costing

you are costing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was costing

you were costing

he/she/it was costing

we were costing

they were costing

you were costing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be costing

you will be costing

he/she/it will be costing

we will be costing

they will be costing

you will be costing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been costing

you have been costing

he/she/it has been costing

we have been costing

they have been costing

you have been costing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been costing

you had been costing

he/she/it had been costing

we had been costing

they had been costing

you had been costing

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been costing

you will have been costing

he/she/it will have been costing

we will have been costing

they will have been costing

you will have been costing

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would cost

you would cost

he/she/it would cost

we would cost

they would cost

you would cost

Conditional perfect

I would have cost

you would have cost

he/she/it would have cost

we would have cost

they would have cost

you would have cost

Conditional present progressive

I would be costing

you would be costing

he/she/it would be costing

we would be costing

they would be costing

you would be costing

Conditional perfect progressive

I would have been costing

you would have been costing

he/she/it would have been costing

we would have been costing

they would have been costing

you would have been costing

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you cost

we Let’s cost

you cost

Negative
Negatívny

you don’t cost

we don’t cost

you don’t cost