+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso creep

plaziť sa, ťahať, uchmatnúť

Infinitive creepC2
Past Simple crept
Past Participle crept

put – put – put

Nepravidelné sloveso creep

Vety s nepravidelným slovesom creep

1. Forma: Sloveso creep – prítomný čas jednoduchý

I´d like this plant to creep nicely up the wall.

Chcela by som, aby sa táto rastlina ťahala pekne po stene.

We will creep towards their tent and when we´re close enough I´ll give you a sign.

Budeme sa plaziť k ich stanu a keď budeme dostatočne blízko, dám ti znamenie.

I’ll be as quiet as a kitten in slippers as I creep up to the bedroom.

Budem tak ticho ako mačiatko v papučiach, keď sa plazím do spálne.

2. Forma: sloveso crept – minulý čas jednoduchý

A man crept up when I was busy at the counter and snatched my handbag.

Keď som bola zaneprázdnená na pulte, zakradol sa muž a uchmatol moju kabelku.

3. Forma: sloveso crept – minulé príčastie

This phrase has already crept into English and is widely used.

Táto fráza už prešla do angličtiny a je široko používaná.

I can´t believe this plant has crept up so high!

Nedokážem tomu uveriť, že táto rastlina sa vytiahla tak vysoko!

4. Forma: sloveso creeping – prítomný čas priebehový

The cat is creeping silently towards the bird.

Mačka sa potichu plazí k vtákovi.

Definícia nepravidelného slovesa creep

Anglicky

VERB

crept, creep·ing.

  • move slowly and carefully in order to avoid being heard or noticed.
  • „he crept downstairs, hardly making any noise“

Slovensky

Sloveso

plaziť sa.

  • pohybovať sa pomaly a opatrne, aby sa vyhlo tomu, že bude počuť alebo vidieť.
  • „plazil sa dole schodmi, sotva robil hluk“

Synonymá slovesa creep 

glide inch lurk
slink snake sneak
tiptoe wriggle edge

Antonymá slovesa creep

clomp gallop stamp

Časovanie nepravidelného slovesa creep

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I creep

you creep

he/she/it creeps

we creep

they creep

you creep

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I crept

you crept

he/she/it crept

we crept

they crept

you crept

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will creep

you will creep

he/she/it will creep

we will creep

they will creep

you will creep

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have crept

you have crept

he/she/it has crept

we have crept

they have crept

you have crept

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had crept

you had crept

he/she/it had crept

we had crept

they had crept

you had crept

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have crept

you will have crept

he/she/it will have crept

we will have crept

they will have crept

you will have crept

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am creeping

you are creeping

he/she/it is creeping

we are creeping

they are creeping

you are creeping

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was creeping

you were creeping

he/she/it was creeping

we were creeping

they were creeping

you were creeping

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be creeping

you will be creeping

he/she/it will be creeping

we will be creeping

they will be creeping

you will be creeping

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been creeping

you have been creeping

he/she/it has been creeping

we have been creeping

they have been creeping

you have been creeping

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been creeping

you had been creeping

he/she/it had been creeping

we had been creeping

they had been creeping

you had been creeping

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been creeping

you will have been creeping

he/she/it will have been creeping

we will have been creeping

they will have been creeping

you will have been creeping

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would creep

you would creep

he/she/it would creep

we would creep

they would creep

you would creep

Conditional perfect

I would have crept

you would have crept

he/she/it would have crept

we would have crept

they would have crept

you would have crept

Conditional present progressive

I would be creeping

you would be creeping

he/she/it would be creeping

we would be creeping

they would be creeping

you would be creeping

Conditional perfect progressive

I would have been creeping

you would have been creeping

he/she/it would have been creeping

we would have been creeping

they would have been creeping

you would have been creeping

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you creep

we Let’s creep

you creep

Negative
Negatívny

you don’t creep

we don’t creep

you don’t creep