+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso dig

ryť, kopať

Infinitive digB1
Past Simple dug; digged
Past Participle dug; digged

put – put – put

Nepravidelné sloveso dig

Vety s nepravidelným slovesom dig

1. Forma: Sloveso dig – prítomný čas jednoduchý

We must dig a hole in the sand first.

Najskôr musíme vykopať jamu do piesku.

I am planning to dig the whole garden today.

Dnes plánujem rýľovať celú záhradu.

2. Forma: sloveso dug; digged – minulý čas jednoduchý

They dug; digged a ditch around the house.

Vykopali priekopu okolo domu.

3. Forma: sloveso dug; digged – minulé príčastie

If you hadn’t dug; digged that hole, they wouldn’t have fallen into it.

Keby si/ste nevykopali tú dieru, nespadli by do nej.

The dog´s dug; digged out something strange. Have a look.

Pes vykopal niečo divné. Pozri sa.

4. Forma: sloveso digging – prítomný čas priebehový

They´re digging behind the church for the coins which might have been hidden there.

V kostole vykopávajú mince, ktoré tam mohli byť skryté.

Definícia nepravidelného slovesa dig

Anglicky

VERB

dug, digged, dig·ging.

  • break up and move earth with a tool or machine, or with hands, paws, etc.
  • „the boar had been digging for roots“

Slovensky

Sloveso

ryť, kopať.

  • rozbiť a presunúť zem s nástrojom alebo strojom, alebo rukami, labami, atď.
  • „kanec kopal korene“

Synonymá slovesa dig (vo význame „delve into; hollow out“)

bore bulldoze burrow
clean drill harvest

Synonymá slovesa dig (vo význame „thrust object into“)

gouge poke punch
sink stick drive

Synonymá slovesa dig (vo význame „investigate; discover“)

delve find go into
search uncover unearth

Synonymá slovesa dig (vo význame „enjoy, like“)

appreciate follow groove

Synonymá slovesa dig (vo význame „understand“)

catch see accept

Antonymá slovesa dig (vo význame „delve into; hollow out“)

bury cover exit

Antonymá slovesa dig (vo význame „thrust object into“)

dissuade repress fill

Antonymá slovesa dig (vo význame „investigate; discover“)

cover dislike misunderstand

Antonymá slovesa dig (vo význame „enjoy, like“)

dislike disregard hate

Antonymá slovesa dig (vo význame „understand“)

avoid not get refuse

Časovanie nepravidelného slovesa dig

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I dig

you dig

he/she/it digs

we dig

they dig

you dig

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I dug; digged

you dug; digged

he/she/it dug; digged

we dug; digged

they dug; digged

you dug; digged

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will dig

you will dig

he/she/it will dig

we will dig

they will dig

you will dig

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have dug; digged

you have dug; digged

he/she/it has dug; digged

we have dug; digged

they have dug; digged

you have dug; digged

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had dug; digged

you had dug; digged

he/she/it had dug; digged

we had dug; digged

they had dug; digged

you had dug; digged

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have dug; digged

you will have dug; digged

he/she/it will have dug; digged

we will have dug; digged

they will have dug; digged

you will have dug; digged

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am digging

you are digging

he/she/it is digging

we are digging

they are digging

you are digging

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was digging

you were digging

he/she/it was digging

we were digging

they were digging

you were digging

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be digging

you will be digging

he/she/it will be digging

we will be digging

they will be digging

you will be digging

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been digging

you have been digging

he/she/it has been digging

we have been digging

they have been digging

you have been digging

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been digging

you had been digging

he/she/it had been digging

we had been digging

they had been digging

you had been digging

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been digging

you will have been digging

he/she/it will have been digging

we will have been digging

they will have been digging

you will have been digging

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would dig

you would dig

he/she/it would dig

we would dig

they would dig

you would dig

Conditional perfect

I would have dug

you would have dug

he/she/it would have dug

we would have dug

they would have dug

you would have dug

Conditional present progressive

I would be digging

you would be digging

he/she/it would be digging

we would be digging

they would be digging

you would be digging

Conditional perfect progressive

I would have been digging

you would have been digging

he/she/it would have been digging

we would have been digging

they would have been digging

you would have been digging

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you dig

we Let’s dig

you dig

Negative
Negatívny

you don’t dig

we don’t dig

you don’t dig