+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso  do

robiť, pracovať, urobiť

Infinitive doA2
Past Simple did
Past Participle done

put – put – put

Nepravidelné sloveso do

Vety s nepravidelným slovesom do

1. Forma: Sloveso do – prítomný čas jednoduchý

Tell me what to do.

Povedz mi, čo mám robiť.

I am not going to do anything.

Nebudem robiť nič.

Can you do me a favor?

Môžete mi urobiť láskavosť?

Martina always does her homework on time.

Martina vždy robí jej domáce úlohy včas.

2. Forma: sloveso did – minulý čas jednoduchý

Who did this to you?

Kto ti to urobil?

We did business with them many years ago.

Pred mnohými rokmi sme s nimi robili obchod.

He did all he could help her.

Urobil všetko, čo mohol, aby jej pomohol.

3. Forma: sloveso done – minulé príčastie

Look what you have done!

Pozri, čo si to urobil/a!

Have you done your homework yet?

Urobil si si už domácu úlohu?

If you´d done it earlier, you wouldn’t be in trouble now.

Ak by ste to bývali urobili skôr, teraz by ste neboli v problémoch.

4. Forma: sloveso doing – prítomný čas priebehový

What are you doing?

Čo robíš?

I am not doing anything wrong!

Nerobím nič zlé!

Definícia nepravidelného slovesa do

Anglicky

VERB

did, done, do·ing.

 • to perform (an act, duty, role, etc.):
 • Do nothing until you hear the bell.
 • to execute (a piece or amount of work):
 • to do a good job.
 • to accomplish; finish; complete:
 • He has already done his homework.

Slovensky

Sloveso

(pomocné sloveso), robiť, činiť

 • Realizovať (čin, povinnosť, rolu, atď):
 • Nerob nič, kým nebudeš počuť zvonček.
 • vykonať (kus alebo množstvo práce):
 • Odviesť dobrú prácu.
 • dosiahnuť; dokončiť; zavŕšiť:
 • On si už urobil svoju domácu úlohu.

Synonymá slovesa do (vo význame „carry out“)

accomplish act move
complete make operate

Synonymá slovesa do (vo význame „be sufficient“)

answer satisfy serve

Synonymá slovesa do (vo význame „figure out, solve“)

resolve work out adapt

Synonymá slovesa do (vo význame „act, behave“)

appear carry conduct
give go on manage

Synonymá slovesa do (vo význame „travel, visit“)

cover look at explore

Synonymá slovesa do (vo význame „cheat“)

beat bilk con

Antonymá slovesa do (vo význame „carry out“)

abandon begin destroy

Antonymá slovesa do (vo význame „be sufficient“)

dissatisfy defer fail

Antonymá slovesa do (vo význame „figure out, solve“)

defer destroy fail

Antonymá slovesa do (vo význame „act, behave“)

direct halt stop

Antonymá slovesa do (vo význame „travel, visit“)

defer destroy lose

Antonymá slovesa do (vo význame „cheat“)

be honest give offer

Časovanie nepravidelného slovesa do

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I do

you do

he/she/it does

we do

they do

you do

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I did

you did

he/she/it did

we did

they did

you did

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will do

you will do

he/she/it will do

we will do

they will do

you will do

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have done

you have done

he/she/it has done

we have done

they have done

you have done

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had done

you had done

he/she/it had done

we had done

they had done

you had done

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have done

you will have done

he/she/it will have done

we will have done

they will have done

you will have done

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am doing

you are doing

he/she/it is doing

we are doing

they are doing

you are doing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was doing

you were doing

he/she/it was doing

we were doing

they were doing

you were doing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be doing

you will be doing

he/she/it will be doing

we will be doing

they will be doing

you will be doing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been doing

you have been doing

he/she/it has been doing

we have been doing

they have been doing

you have been doing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been doing

you had been doing

he/she/it had been doing

we had been doing

they had been doing

you had been doing

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been doing

you will have been doing

he/she/it will have been doing

we will have been doing

they will have been doing

you will have been doing

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would do

you would do

he/she/it would do

we would do

they would do

you would do

Conditional perfect

I would have done

you would have done

he/she/it would have done

we would have done

they would have done

you would have done

Conditional present progressive

I would be doing

you would be doing

he/she/it would be doing

we would be doing

they would be doing

you would be doing

Conditional perfect progressive

I would have been doing

you would have been doing

he/she/it would have been doing

we would have been doing

they would have been doing

you would have been doing

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you do

we Let’s do

you do

Negative
Negatívny

you don’t do

we don’t do

you don’t do