+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso dream

snívať

Infinitive dreamA2
Past Simple dreamt/dreamed
Past Participle dreamt/dreamed

put – put – put

Nepravidelné sloveso dream

Vety s nepravidelným slovesom dream

1. Forma: Sloveso dream – prítomný čas jednoduchý

I dream of having children.

Snívam o tom mať deti.

I sometimes dream about Lucy – my old friend from school

Niekedy snívam o Lucii – mojej starej kamarátke zo školy.

Peter dreams that one day he will be rich.

Peter sníva o tom, že jedného dňa bude bohatý.

2. Forma: sloveso dreamt/dreamed – minulý čas jednoduchý

Last night I dreamt/dreamed that I was a little boy again.

Minulú noc sa mi snívalo, že som bol znova malý chlapec.

When I was at university, I dreamt/dreamed of a career in advertising.

Keď som bol/a na univerzite, tak som sníval/a o kariére v reklame.

3. Forma: sloveso dreamt/dreamed – minulé príčastie

I´ve never dreamt/dreamed that I could go that far.

Nikdy som nesníval/a o tom, že dokážem zájsť tak ďaleko.

He´s dreamt/dreamed about her many times.

Sníval o nej veľakrát.

4. Forma: sloveso dreaming – prítomný čas priebehový

Look at the dog! He´s probably dreaming, he´s chasing a cat!

Pozri sa na psa! Pravdepodobne sníva, že prenasleduje mačku!

Definícia nepravidelného slovesa dream

Anglicky

VERB

dreamt; dreamed, dream·ing.

  • experience dreams during sleep.
  • „I dreamed about her last night.“

Slovensky

Sloveso

snívať.

  • zažiť sny počas spánku.
  • „Sníval som o nej minulú noc.“

Synonymá slovesa dream

conceive crave daydream
fantasize invent think
visualize brainstorm create

Antonymá slovesa dream

despise dislike hate

Časovanie nepravidelného slovesa dream

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I dream

you dream

he/she/it dreams

we dream

they dream

you dream

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I dreamt; dreamed

you dreamt; dreamed

he/she/it dreamt; dreamed

we dreamt; dreamed

they dreamt; dreamed

you dreamt; dreamed

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will dream

you will dream

he/she/it will dream

we will dream

they will dream

you will dream

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have dreamt; dreamed

you have dreamt; dreamed

he/she/it has dreamt; dreamed

we have dreamt; dreamed

they have dreamt; dreamed

you have dreamt; dreamed

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had dreamt; dreamed

you had dreamt; dreamed

he/she/it had dreamt; dreamed

we had dreamt; dreamed

they had dreamt; dreamed

you had dreamt; dreamed

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have dreamt; dreamed

you will have dreamt; dreamed

he/she/it will have dreamt; dreamed

we will have dreamt; dreamed

they will have dreamt; dreamed

you will have dreamt; dreamed

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am dreaming

you are dreaming

he/she/it is dreaming

we are dreaming

they are dreaming

you are dreaming

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was dreaming

you were dreaming

he/she/it was dreaming

we were dreaming

they were dreaming

you were dreaming

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be dreaming

you will be dreaming

he/she/it will be dreaming

we will be dreaming

they will be dreaming

you will be dreaming

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been dreaming

you have been dreaming

he/she/it has been dreaming

we have been dreaming

they have been dreaming

you have been dreaming

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been dreaming

you had been dreaming

he/she/it had been dreaming

we had been dreaming

they had been dreaming

you had been dreaming

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been dreaming

you will have been dreaming

he/she/it will have been dreaming

we will have been dreaming

hey will have been dreaming

you will have been dreaming

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would dream

you would dream

he/she/it would dream

we would dream

they would dream

you would dream

Conditional perfect

I would have dreamt; dreamed

you would have dreamt; dreamed

he/she/it would have dreamt; dreamed

we would have dreamt; dreamed

they would have dreamt; dreamed

you would have dreamt; dreamed

Conditional present progressive

I would be dreaming

you would be dreaming

he/she/it would be dreaming

we would be dreaming

they would be dreaming

you would be dreaming

Conditional perfect progressive

I would have been dreaming

you would have been dreaming

he/she/it would have been dreaming

we would have been dreaming

they would have been dreaming

you would have been dreaming

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you dream

we Let’s dream

you dream

Negative
Negatívny

you don’t dream

we don’t dream

you don’t dream