+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso drink

piť, pripiť

Infinitive drinkA2
Past Simple drank
Past Participle drunk

put – put – put

Nepravidelné sloveso drink

Vety s nepravidelným slovesom drink

1. Forma: Sloveso drink – prítomný čas jednoduchý

You drink too much.

Piješ príliš veľa.

My dad doesn’t drink coffee at all.

Môj otec vôbec nepije kávu.

Would you like to drink something?

Dal/a by si si niečo na pitie?

My mother always drinks a glass of milk before sleep.

Moja matka vždy pred spaním vypije pohár mlieka.

2. Forma: sloveso drank – minulý čas jednoduchý

I drank too much at the party. I felt sick.

Pil som príliš veľa na párty. Cítil som sa zle.

Peter couldn’t eat but he drank a little water.

Peter nemohol jesť, ale vypil trochu vody.

Who drank my wine?

Kto vypil moje víno?

3. Forma: sloveso drunk – minulé príčastie

I haven’t drunk anything since the morning.

Od rána som nič nepil.

Have you ever drunk pink champagne?

Pil/a si niekedy ružové šampanské?

No wonder you are feeling sick now. You shouldn’t have drunk so much on an empty stomach.

Niet divu, že sa teraz cítiš chorý. Nemal si toľko piť na prázdny žalúdok.

4. Forma: sloveso drinking – prítomný čas priebehový

Are you drinking another glass of wine? Don’t you thing you have had enough?

Piješ ďalší pohár vína? Nemyslíš si, že si mal dosť?

We are drinking wine today to celebrate Natalia´s birthday.

Dnes pijeme víno na oslavu Natáliných narodenín.

Definícia nepravidelného slovesa drink

Anglicky

VERB

(used without object), drank, drunk, drink·ing.

  • to take water or other liquid into the mouth and swallow it; imbibe.

Slovensky

Sloveso

(používané bez predmetu), piť, pripiť, vypiť, pitie.

  • vziať vodu alebo inú tekutinu do úst a prehltnúť; nasávať

 

Synonymá slovesa drink 

consume guzzle sip
drain inhale slurp
gulp quaff suck

Antonymá slovesa drink

abstain

Časovanie nepravidelného slovesa drink

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I drink

you drink

he/she/it drinks

we drink

they drink

you drink

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I drank

you drank

he/she/it drank

we drank

they drank

you drank

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will drink

you will drink

he/she/it will drink

we will drink

they will drink

you will drink

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have drunk

you have drunk

he/she/it has drunk

we have drunk

they have drunk

you have drunk

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had drunk

you had drunk

he/she/it had drunk

we had drunk

they had drunk

you had drunk

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have drunk

you will have drunk

he/she/it will have drunk

we will have drunk

they will have drunk

you will have drunk

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am drinking

you are drinking

he/she/it is drinking

we are drinking

they are drinking

you are drinking

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was drinking

you were drinking

he/she/it was drinking

we were drinking

they were drinking

you were drinking

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be drinking

you will be drinking

he/she/it will be drinking

we will be drinking

they will be drinking

you will be drinking

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been drinking

you have been drinking

he/she/it has been drinking

we have been drinking

they have been drinking

you have been drinking

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been drinking

you had been drinking

he/she/it had been drinking

we had been drinking

they had been drinking

you had been drinking

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been drinking

you will have been drinking

he/she/it will have been drinking

we will have been drinking

they will have been drinking

you will have been drinking

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would drink

you would drink

he/she/it would drink

we would drink

they would drink

you would drink

Conditional perfect

I would have drunk

you would have drunk

he/she/it would have drunk

we would have drunk

they would have drunk

you would have drunk

Conditional present progressive

I would be drinking

you would be drinking

he/she/it would be drinking

we would be drinking

they would be drinking

you would be drinking

Conditional perfect progressive

I would have been drinking

you would have been drinking

he/she/it would have been drinking

we would have been drinking

they would have been drinking

you would have been drinking

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you drink

we Let’s drink

you drink

Negative
Negatívny

you don’t drink

we don’t drink

you don’t drink