+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso drive

jazdiť, šoférovať, zviezť, priviezť

Infinitive driveA2
Past Simple drove
Past Participle driven

put – put – put

Nepravidelné sloveso drive

Vety s nepravidelným slovesom drive

1. Forma: Sloveso drive – prítomný čas jednoduchý

I want to learn to drive.

Chcem sa naučiť šoférovať.

Don’t drive so fast! I feel dizzy!

Nešoféruj tak rýchlo! Cítim závrat (Krúti sa mi hlava)!

This guy drives me crazy!

Ten chlap ma privádza do šialenstva!

Natalia´s father drives a lorry.

Natálin otec šoféruje nákladné auto.

2. Forma: sloveso drove– minulý čas jednoduchý

He drove a BMW and made a huge impression on all the girls at school.

Šoféroval BMW a urobil veľký dojem na všetky dievčatá zo školy.

First we drove to the seaside and then took a ferry to the island.

Najskôr sme sa zviezli na pobrežie a potom sme nasadli na trajekt na ostrov.

3. Forma: sloveso driven – minulé príčastie

I´ve never driven such an expensive car.

Ešte nikdy som nešoféroval take  drahé auto.

Peter´s already gone. I´ve just driven him to the station.

Peter už odišiel. Práve som ho zaviezol na stanicu.

4. Forma: sloveso driving – prítomný čas priebehový

You´re driving me mad! Stop moaning!

Privádzaš ma do zbláznenia! Prestaň nariekať (frflať)!

Get in the car. This time I am driving.

Nasadni do auta. Tento raz šoférujem ja.

Definícia nepravidelného slovesa drive

Anglicky

VERB

(used with object), drove, driven, driv·ing.

  • to send, expel, or otherwise cause to move by force or compulsion:
    to drive away the flies;
  • to drive back an attacking army;
  • to drive a person to desperation.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), jazdiť, šoférovať, zahnať.

  • odoslať, vyhnať alebo inak dostať do pohybu násilím alebo nátlakom:
    odohnať muchy;
  • zahnať späť útočiacu armádu;
  • dohanť osobu do zúfalstva.

 

Synonymá slovesa drive (vo význame „move or urge on“)

chase force herd
inspire push rush

Synonymá slovesa drive (vo význame „moving, controlling a vehicle“)

cruise drag fly
operate ride run

Synonymá slovesa drive (vo význame „hit with heavy blow“)

beat knock plunge
shoot strike throw

Antonymá slovesa drive (vo význame „move or urge on“)

depress prevent stop

Antonymá slovesa drive (vo význame „moving, controlling a vehicle“)

halt hold keep

Antonymá slovesa drive (vo význame „hit with heavy blow“)

help lose walk

Časovanie nepravidelného slovesa drive

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I drive

you drive

he/she/it drives

we drive

they drive

you drive

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I drove

you drove

he/she/it drove

we drove

they drove

you drove

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will drive

you will drive

he/she/it will drive

we will drive

they will drive

you will drive

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have driven

you have driven

he/she/it has driven

we have driven

they have driven

you have driven

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had driven

you had driven

he/she/it had driven

we had driven

they had driven

you had driven

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have driven

you will have driven

he/she/it will have driven

we will have driven

they will have driven

you will have driven

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am driving

you are driving

he/she/it is driving

we are driving

they are driving

you are driving

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was driving

you were driving

he/she/it was driving

we were driving

they were driving

you were driving

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be driving

you will be driving

he/she/it will be driving

we will be driving

they will be driving

you will be driving

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been driving

you have been driving

he/she/it has been driving

we have been driving

they have been driving

you have been driving

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been driving

you had been driving

he/she/it had been driving

we had been driving

they had been driving

you had been driving

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been driving

you will have been driving

he/she/it will have been driving

we will have been driving

they will have been driving

you will have been driving

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would drive

you would drive

he/she/it would drive

we would drive

they would drive

you would drive

Conditional perfect

I would have driven

you would have driven

he/she/it would have driven

we would have driven

they would have driven

you would have driven

Conditional present progressive

I would be driving

you would be driving

he/she/it would be driving

we would be driving

they would be driving

you would be driving

Conditional perfect progressive

I would have been driving

you would have been driving

he/she/it would have been driving

we would have been driving

they would have been driving

you would have been driving

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you drive

we Let’s drive

you drive

Negative
Negatívny

you don’t drive

we don’t drive

you don’t drive