+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso eat

jesť, najesť sa

Infinitive eatA2
Past Simple ate
Past Participle eaten

put – put – put

Nepravidelné sloveso eat

Vety s nepravidelným slovesom eat

1. Forma: Sloveso eat – prítomný čas jednoduchý

I am hungry. Let´s eat something.

Som hladný/á. Poďme niečo zjesť.

Lucy doesn’t eat much and she´s not fussy either.

Lucka nejedáva veľa a tiež nie je vyberavá.

If you eat this, you´ll be sick.

Ak toto zješ, bude ti zle.

2. Forma: sloveso ate – minulý čas jednoduchý

When I was in Italy, I ate only traditional Italian dishes.

Keď som bol/a v Taliansku, jedol/jedla som iba tradičné talianske jedlá.

The cake I made for the party was delicious. The guests ate it all.

Koláč, ktorý som urobil/a na party, bol vynikajúci. Hostia všetko zjedli.

Who ate my chocolate?

Kto zjedol moju čokoládu?

3. Forma: sloveso eaten – minulé príčastie

Have you eaten breakfast yet?

Už si jedol/jedla raňajky?

I´ve never eaten oysters.

Ešte som nikdy nejedol/nejedla ustrice.

Have you eaten my sweets?!

Zjedol/zjedla si moje cukríky?

4. Forma: sloveso eating – prítomný čas priebehový

What are you eating? It looks delicious.

Čo ješ? Vyzerá to vynikajúco.

Definícia nepravidelného slovesa eat

Anglicky

VERB

(used with object), ete, eaten, eat·ing.

  • to take into the mouth and swallow for nourishment; chew and swallow (food).

Slovensky

Sloveso

(používané s predmetom), jesť.

  • vziať do úst a prehltnúť za účelom prijatia výživy; žuť a prehĺtať (potraviny).

 

Synonymá slovesa eat (vo význame „consume food“)

attack dine nibble
bite feed pick
chew ingest swallow
devour inhale absorb

Synonymá slovesa eat (vo význame „erode, wear away; use up“)

bite drain nibble

Antonymá slovesa eat (vo význame „consume food“)

abstain misunderstand open

Antonymá slovesa eat (vo význame „erode, wear away; use up“)

appear arrive build

Časovanie nepravidelného slovesa eat

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I eat

you eat

he/she/it eats

we eat

they eat

you eat

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I ate

you ate

he/she/it ate

we ate

they ate

you ate

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will eat

you will eat

he/she/it will eat

we will eat

they will eat

you will eat

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have eaten

you have eaten

he/she/it has eaten

we have eaten

they have eaten

you have eaten

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had eaten

you had eaten

he/she/it had eaten

we had eaten

they had eaten

you had eaten

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have eaten

you will have eaten

he/she/it will have eaten

we will have eaten

they will have eaten

you will have eaten

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am eating

you are eating

he/she/it is eating

we are eating

they are eating

you are eating

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was eating

you were eating

he/she/it was eating

we were eating

they were eating

you were eating

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be eating

you will be eating

he/she/it will be eating

we will be eating

they will be eating

you will be eating

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been eating

you have been eating

he/she/it has been eating

we have been eating

they have been eating

you have been eating

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been eating

you had been eating

he/she/it had been eating

we had been eating

they had been eating

you had been eating

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been eating

you will have been eating

he/she/it will have been eating

we will have been eating

they will have been eating

you will have been eating

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would eat

you would eat

he/she/it would eat

we would eat

they would eat

you would eat

Conditional perfect

I would have eaten

you would have eaten

he/she/it would have eaten

we would have eaten

they would have eaten

you would have eaten

Conditional present progressive

I would be eating

you would be eating

he/she/it would be eating

we would be eating

they would be eating

you would be eating

Conditional perfect progressive

I would have been eating

you would have been eating

he/she/it would have been eating

we would have been eating

they would have been eating

you would have been eating

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you eat

we Let’s eat

you eat

Negative
Negatívny

you don’t eat

we don’t eat

you don’t eat