+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso feed

kŕmiť, živiť

Infinitive feedB1
Past Simple fed
Past Participle fed

put – put – put

Nepravidelné sloveso feed

Vety s nepravidelným slovesom feed

1. Forma: Sloveso feed – prítomný čas jednoduchý

How often do you feed your dog?

Ako často kŕmiš svojho psa?

I asked my friend to feed my hamster while I am on holiday.

Požiadal som svojho priateľa, aby kŕmil škrečka, zakiaľ som na prázdninách.

2. Forma: sloveso fed – minulý čas jednoduchý

We fed the puppies on meat but they were still very weak.

Kŕmili sme šteniatka mäsom, ale boli stále veľmi slabé.

3. Forma: sloveso fed – minulé príčastie

Have you fed the dogs yet?

Nakŕmil si už psov?

I might have fed the fish too often and that´s why it died.

Možno som kŕmil/a rybu príliš časti a preto zomrela.

4. Forma: sloveso feeding – prítomný čas priebehový

Look the way that bird is feeding its babies.

Pozri sa, ako tento vták kŕmi svoje mladé.

His dog looks obese. What is he feeding it?

Jeho pes vyzerá obézne. Čím ho kŕmi?

Definícia nepravidelného slovesa feed

Anglicky

VERB

fed, feed·ing.

  • give food to.
  • „did you feed the dog?“

Slovensky

Sloveso

kŕmiť, živiť.

  • dať jedlo.
  • „nakŕmil si psa?“

Synonymá slovesa feed 

bolster deliver fill
find fuel give
nourish provide stuff

Antonymá slovesa feed 

deplete deprive hold
keep take withhold

Časovanie nepravidelného slovesa feed

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I feed

you feed

he/she/it feeds

we feed

they feed

you feed

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I fed

you fed

he/she/it fed

we fed

they fed

you fed

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will feed

you will feed

he/she/it will feed

we will feed

they will feed

you will feed

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have fed

you have fed

he/she/it has fed

we have fed

they have fed

you have fed

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had fed

you had fed

he/she/it had fed

we had fed

they had fed

you had fed

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have fed

you will have fed

he/she/it will have fed

we will have fed

they will have fed

you will have fed

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am feeding

you are feeding

he/she/it is feeding

we are feeding

they are feeding

you are feeding

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was feeding

you were feeding

he/she/it was feeding

we were feeding

they were feeding

you were feeding

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be feeding

you will be feeding

he/she/it will be feeding

we will be feeding

they will be feeding

you will be feeding

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been feeding

you have been feeding

he/she/it has been feeding

we have been feeding

they have been feeding

you have been feeding

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been feeding

you had been feeding

he/she/it had been feeding

we had been feeding

they had been feeding

you had been feeding

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been feeding

you will have been feeding

he/she/it will have been feeding

we will have been feeding

they will have been feeding

you will have been feeding

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would feed

you would feed

he/she/it would feed

we would feed

they would feed

you would feed

Conditional perfect

I would have fed

you would have fed

he/she/it would have fed

we would have fed

they would have fed

you would have fed

Conditional present progressive

I would be feeding

you would be feeding

he/she/it would be feeding

we would be feeding

they would be feeding

you would be feeding

Conditional perfect progressive

I would have been feeding

you would have been feeding

he/she/it would have been feeding

we would have been feeding

they would have been feeding

you would have been feeding

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you feed

we Let’s feed

you feed

Negative
Negatívny

you don’t feed

we don’t feed

you don’t feed