+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso flee

utiecť, uniknúť

Infinitive fleeC1
Past Simple fled
Past Participle fled

put – put – put

Nepravidelné sloveso flee

Vety s nepravidelným slovesom flee

1. Forma: Sloveso flee – prítomný čas jednoduchý

Authorities are worried about the rising number of drivers who flee the scene of accidents they cause.

Úrady sa obávajú rastúceho počtu vodičov, ktorí utečú z miesta nehôd, ktoré spôsobia.

2. Forma: sloveso fled – minulý čas jednoduchý

His father was an oppositionist, so when the conflict increased, the whole family fled the country.

Jeho otec bol v opozícii, takže keď konflikt narástol, celá rodina unikla z krajiny.

3. Forma: sloveso fled – minulé príčastie

The court is about to issue an international arrest warrant as the criminal has probably fled the country.

Súd sa chystá vydať medzinárodný zatykač, pretože zločinec pravdepodobne utiekol z krajiny.

4. Forma: sloveso fleeing – prítomný čas priebehový

Hundreds of people who are fleeing the dangerous area will find shelter in the neighboring countries.

Stovky ľudí, ktorí utekajú z nebezpečnej zóny, nájdu prístrešok v susedných krajinách.

Definícia nepravidelného slovesa flee

Anglicky

VERB

fled, flee·ing.

  • run away from a place or situation of danger.
  • „to escape the fighting, his family fled from their village“
  • run away from (someone or something).
  • „he was forced to flee the country“

Slovensky

Sloveso

utiecť, uniknúť.

  • utiecť z miesta alebo situácie ohrozenia.
  • „uniknúť z boja, jeho rodina utiekla z ich dediny“
  • utiecť od (niekoho alebo od niečoho).
  • „bol nútený opustiť krajinu“

Synonymá slovesa flee 

depart desert fly
get jump leave
retreat take off vanish

Antonymá slovesa flee

arrive come continue

Časovanie nepravidelného slovesa flee

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I flee

you flee

he/she/it flees

we flee

they flee

you flee

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I fled

you fled

he/she/it fled

we fled

they fled

you fled

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will flee

you will flee

he/she/it will flee

we will flee

they will flee

you will flee

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have fled

you have fled

he/she/it has fled

we have fled

they have fled

you have fled

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had fled

you had fled

he/she/it had fled

we had fled

they had fled

you had fled

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have fled

you will have fled

he/she/it will have fled

we will have fled

they will have fled

you will have fled

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am fleeing

you are fleeing

he/she/it is fleeing

we are fleeing

they are fleeing

you are fleeing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was fleeing

you were fleeing

he/she/it was fleeing

we were fleeing

they were fleeing

you were fleeing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be fleeing

you will be fleeing

he/she/it will be fleeing

we will be fleeing

they will be fleeing

you will be fleeing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been fleeing

you have been fleeing

he/she/it has been fleeing

we have been fleeing

they have been fleeing

you have been fleeing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been fleeing

you had been fleeing

he/she/it had been fleeing

we had been fleeing

they had been fleeing

you had been fleeing

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been fleeing

you will have been fleeing

he/she/it will have been fleeing

we will have been fleeing

they will have been fleeing

you will have been fleeing

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would flee

you would flee

he/she/it would flee

we would flee

they would flee

you would flee

Conditional perfect

I would have fled

you would have fled

he/she/it would have fled

we would have fled

they would have fled

you would have fled

Conditional present progressive

I would be fleeing

you would be fleeing

he/she/it would be fleeing

we would be fleeing

they would be fleeing

you would be fleeing

Conditional perfect progressive

I would have been fleeing

you would have been fleeing

he/she/it would have been fleeing

we would have been fleeing

they would have been fleeing

you would have been fleeing

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you flee

we Let’s flee

you flee

Negative
Negatívny

you don’t flee

we don’t flee

you don’t flee