+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso forget

zabudnúť

Infinitive forgetB1
Past Simple forgot; forgat
Past Participle forgotten; forgot

put – put – put

Nepravidelné sloveso forget

Vety s nepravidelným slovesom forget

1. Forma: Sloveso forget – prítomný čas jednoduchý

Don´t forget to bring the books tomorrow.

Nezabudni zajtra priniesť knihy.

She never forgets about her friends´ birthdays.

Nikdy nezabudne na narodeniny jej priateľov.

2. Forma: sloveso forgot; forgat – minulý čas jednoduchý

I forgot to tell you about the meeting.

Zabudol som ti povedať o stretnutí.

He was supposed to cancel his reservation, but he completely forgot to do that.

Mal zrušiť svoju rezerváciu, ale úplne na to zabudol.

3. Forma: sloveso forgotten; forgot – minulé príčastie

I´ve almost forgotten about that terrible accident I had two years ago.

Takmer som zabudol/zabudla na tú hroznú nehodu, ktorú som mal/a pred dvoma rokmi.

Martin didn’t send me those files yesterday. He must have forgotten.

Martin mi včera neposlal tamtie súbory. Musel zabudnúť.

Such things can´t be forgotten.

Takéto veci nemôžu byť zabudnuté.

4. Forma: sloveso forgetting – prítomný čas priebehový

You´re always forgetting to walk the dog!

Stale zabúdaš vyvenčiť psa!

Definícia nepravidelného slovesa forget

Anglicky

VERB

(used with object), forgot; forgat, forgotten; forgot, forget·ting.

  • to cease or fail to remember; be unable to recall:
  • to forget someone’s name.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), zabudnúť.

  • nezapamätať si alebo zlyhať pri zapamätávaní si; nebyť schopný, spomenúť si:
  • zabudnúť na niečie meno.

Synonymá slovesa forget (vo význame „not be able to remember“)

blow obliterate clean forget

Synonymá slovesa forget (vo význame „leave behind“)

fail ignore neglect
overlook skip blink

Antonymá slovesa forget (vo význame „not be able to remember“)

carry learn recall

Antonymá slovesa forget (vo význame „leave behind“)

achieve complete heed

Časovanie nepravidelného slovesa forget

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I forget

you forget

he/she/it forgets

we forget

they forget

you forget

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I forgot; forgat

you forgot; forgat

he/she/it forgot; forgat

we forgot; forgat

they forgot; forgat

you forgot; forgat

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will forget

you will forget

he/she/it will forget

we will forget

they will forget

you will forget

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have forgotten

you have forgotten

he/she/it has forgotten

we have forgotten

they have forgotten

you have forgotten

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had forgotten

you had forgotten

he/she/it had forgotten

we had forgotten

they had forgotten

you had forgotten

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have forgotten

you will have forgotten

he/she/it will have forgotten

we will have forgotten

they will have forgotten

you will have forgotten

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am forgetting

you are forgetting

he/she/it is forgetting

we are forgetting

they are forgetting

you are forgetting

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was forgetting

you were forgetting

he/she/it was forgetting

we were forgetting

they were forgetting

you were forgetting

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be forgetting

you will be forgetting

he/she/it will be forgetting

we will be forgetting

they will be forgetting

you will be forgetting

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been forgetting

you have been forgetting

he/she/it has been forgetting

we have been forgetting

they have been forgetting

you have been forgetting

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been forgetting

you had been forgetting

he/she/it had been forgetting

we had been forgetting

they had been forgetting

you had been forgetting

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been forgetting

you will have been forgetting

he/she/it will have been forgetting

we will have been forgetting

they will have been forgetting

you will have been forgetting

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would forget

you would forget

he/she/it would forget

we would forget

they would forget

you would forget

Conditional perfect

I would have forgotten

you would have forgotten

he/she/it would have forgotten

we would have forgotten

they would have forgotten

you would have forgotten

Conditional present progressive

I would be forgetting

you would be forgetting

he/she/it would be forgetting

we would be forgetting

they would be forgetting

you would be forgetting

Conditional perfect progressive

I would have been forgetting

you would have been forgetting

he/she/it would have been forgetting

we would have been forgetting

they would have been forgetting

you would have been forgetting

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you forget

we Let’s forget

you forget

Negative
Negatívny

you don’t forget

we don’t forget

you don’t forget