+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso forgive

odpustiť, prepáčiť

Infinitive forgiveB1
Past Simple forgave
Past Participle forgiven

put – put – put

Nepravidelné sloveso forgive

Vety s nepravidelným slovesom forgive

1. Forma: Sloveso forgive – prítomný čas jednoduchý

I made a mistake. Please forgive me.

Urobil/a som chybu. Prosím, odpusti mi.

I don’t think I´ll be able to forgive you.

Nemyslím si, že budem niekedy schopná ti odpustiť.

She forgives Peter every time, although he never shows any remorse.

Zakaždým odpúšťa Petrovi, hoci on nikdy neukazuje žiadny výčitky.

2. Forma: sloveso forgave – minulý čas jednoduchý

I was furious and I didn’t speak to her for a while, but then I forgave her.

Bol som zúrivý a nerozprával som s ňou nejaký čas, ale potom som jej odpustil.

3. Forma: sloveso forgiven – minulé príčastie

Don’t worry. I´ve already forgiven you.

Neboj sa. Už som ti odpustila.

I hurt her feelings once and she´s never forgiven me that.

Raz som zranil jej city a ona mi to nikdy neodpustila.

4. Forma: sloveso forgiving – prítomný čas priebehový

Forgiving is easy. Trusting again, not so much.

Odpúšťanie je jednoduché. Dôverovať znova, až tak nie.

Definícia nepravidelného slovesa forgive

Anglicky

VERB

forgave, forgiven, forgiv·ing.

  • stop feeling angry towards (someone) for an offence or mistake.
  • „I’ll never forgive Adam for the way he treated her“
  • no longer feel angry about or wish to punish (an offence or mistake).
  • „I was willing to forgive all her faults for the sake of our friendship“

Slovensky

Sloveso

odpustiť, prepáčiť.

  • prestať sa cítiť nahnevane voči (niekomu) za priestupok alebo chybu.
  • „Nikdy neodpustím Adamovi spôsob, ako s ňou zaobchádzal.“
  • necítiť sa už nahnevane alebo si želať potrestanie (priestupok alebo chyba).
  • „Bol som ochotný odpustiť všetky jej chyby kvôli nášmu priateľstvu“

Synonymá slovesa forgive 

absolve condone excuse
forget clear exempt

Antonymá slovesa forgive 

condemn accuse blame

Časovanie nepravidelného slovesa forgive

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I forgive

you forgive

he/she/it forgives

we forgive

they forgive

you forgive

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I forgave

you forgave

he/she/it forgave

we forgave

they forgave

you forgave

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will forgive

you will forgive

he/she/it will forgive

we will forgive

they will forgive

you will forgive

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have forgiven

you have forgiven

he/she/it has forgiven

we have forgiven

they have forgiven

you have forgiven

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had forgiven

you had forgiven

he/she/it had forgiven

we had forgiven

they had forgiven

you had forgiven

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have forgiven

you will have forgiven

he/she/it will have forgiven

we will have forgiven

they will have forgiven

you will have forgiven

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am forgiving

you are forgiving

he/she/it is forgiving

we are forgiving

they are forgiving

you are forgiving

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was forgiving

you were forgiving

he/she/it was forgiving

we were forgiving

they were forgiving

you were forgiving

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be forgiving

you will be forgiving

he/she/it will be forgiving

we will be forgiving

they will be forgiving

you will be forgiving

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been forgiving

you have been forgiving

he/she/it has been forgiving

we have been forgiving

they have been forgiving

you have been forgiving

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been forgiving

you had been forgiving

he/she/it had been forgiving

we had been forgiving

they had been forgiving

you had been forgiving

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been forgiving

you will have been forgiving

he/she/it will have been forgiving

we will have been forgiving

they will have been forgiving

you will have been forgiving

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would forgive

you would forgive

he/she/it would forgive

we would forgive

they would forgive

you would forgive

Conditional perfect

I would have forgiven

you would have forgiven

he/she/it would have forgiven

we would have forgiven

they would have forgiven

you would have forgiven

Conditional present progressive

I would be forgiving

you would be forgiving

he/she/it would be forgiving

we would be forgiving

they would be forgiving

you would be forgiving

Conditional perfect progressive

I would have been forgiving

you would have been forgiving

he/she/it would have been forgiving

we would have been forgiving

they would have been forgiving

you would have been forgiving

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you forgive

we Let’s forgive

you forgive

Negative
Negatívny

you don’t forgive

we don’t forgive

you don’t forgive