+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso forsake

zanechať, opustiť

Infinitive forsakeC2
Past Simple forsook
Past Participle forsaken

put – put – put

Nepravidelné sloveso forsake

Vety s nepravidelným slovesom forsake

1. Forma: Sloveso forsake – prítomný čas jednoduchý

I hope luck won´t forsake you.

Dúfam, že šťastie vás neopustí.

2. Forma: sloveso forsook – minulý čas jednoduchý

She forsook the luxury that living with her husband guaranteed and chose the unknown.

Opustila luxus, ktorý jej garantoval žitie s manželom a vybrala si neznáme.

3. Forma: sloveso forsaken – minulé príčastie

Hope has forsaken these soldiers. They refuse to fight.

Nádej týchto vojakov opustila. Odmietajú bojovať.

4. Forma: sloveso forsaking – prítomný čas priebehový

At fifteen he ran away, forsaking his home and friends.

V pätnástich utiekol, opúšťajúc jeho domov a priateľov.

Definícia nepravidelného slovesa forsake

Anglicky

VERB

forsook, forsaken, forsak·ing.

  • abandon or leave.
  • „he would never forsake Anna“

Slovensky

Sloveso

zanechať, opustiť.

  • opustiť alebo odísť.
  • „nikdy by neopustil Annu“

Synonymá slovesa forsake 

disown forgo quit
renounce set aside spurn

Antonymá slovesa forsake 

allow approve continue

Časovanie nepravidelného slovesa forsake

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I forsake

you forsake

he/she/it forsakes

we forsake

they forsake

you forsake

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I forsook

you forsook

he/she/it forsook

we forsook

they forsook

you forsook

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will forsake

you will forsake

he/she/it will forsake

we will forsake

they will forsake

you will forsake

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have forsaken

you have forsaken

he/she/it has forsaken

we have forsaken

they have forsaken

you have forsaken

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had forsaken

you had forsaken

he/she/it had forsaken

we had forsaken

they had forsaken

you had forsaken

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have forsaken

you will have forsaken

he/she/it will have forsaken

we will have forsaken

they will have forsaken

you will have forsaken

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am forsaking

you are forsaking

he/she/it is forsaking

we are forsaking

they are forsaking

you are forsaking

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was forsaking

you were forsaking

he/she/it was forsaking

we were forsaking

they were forsaking

you were forsaking

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be forsaking

you will be forsaking

he/she/it will be forsaking

we will be forsaking

they will be forsaking

you will be forsaking

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been forsaking

you have been forsaking

he/she/it has been forsaking

we have been forsaking

they have been forsaking

you have been forsaking

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been forsaking

you had been forsaking

he/she/it had been forsaking

we had been forsaking

they had been forsaking

you had been forsaking

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been forsaking

you will have been forsaking

he/she/it will have been forsaking

we will have been forsaking

they will have been forsaking

you will have been forsaking

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would forsake

you would forsake

he/she/it would forsake

we would forsake

they would forsake

you would forsake

Conditional perfect

I would have forsaken

you would have forsaken

he/she/it would have forsaken

we would have forsaken

they would have forsaken

you would have forsaken

Conditional present progressive

I would be forsaking

you would be forsaking

he/she/it would be forsaking

we would be forsaking

they would be forsaking

you would be forsaking

Conditional perfect progressive

I would have been forsaking

you would have been forsaking

he/she/it would have been forsaking

we would have been forsaking

they would have been forsaking

you would have been forsaking

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you forsake

we Let’s forsake

you forsake

Negative
Negatívny

you don’t forsake

we don’t forsake

you don’t forsake