+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso go

ísť, prejsť, odísť

Infinitive goA2
Past Simple went
Past Participle gone

put – put – put

Nepravidelné sloveso go

Vety s nepravidelným slovesom go

1. Forma: Sloveso go – prítomný čas jednoduchý

I sometimes go skiing in winter.

Niekedy sa idem lyžovať v zime.

Aneta goes to university.

Aneta chodí na univerzitu.

Don’t worry. Everything will go well.

Neboj sa. Všetko pôjde dobre.

2. Forma: sloveso went – minulý čas jednoduchý

My boss went to Paris last week.

Môj šéf išiel minulý týždeň do Paríža.

3. Forma: sloveso gone – minulé príčastie

Peter´s just gone out. You may still catch him downstairs.

Peter práve odišiel preč. Môžeš ho stále zastihnúť dolu.

4. Forma: sloveso going – prítomný čas priebehový

Where are you going?

Kam ideš?

Definícia nepravidelného slovesa go

Anglicky

VERB

went, go·ing.

  • to move or proceed, especially to or from something:
  • They’re going by bus.

Slovensky

Sloveso

ísť, prejsť, odísť.

  • presúvať sa alebo pokračovať, najmä do alebo z niečoho:
  • Idú autobusom.

 

Synonymá slovesa go (vo význame „advance, proceed physically“)

flee fly leave
move pass progress

Synonymá slovesa go (vo význame „operate, function“)

continue move run
score work act

Synonymá slovesa go (vo význame „span, stretch“)

extend lead make
range reach run

Synonymá slovesa go (vo význame „contribute, work towards an end“)

come develope happen
proceed serve turn

Synonymá slovesa go (vo význame „agree, harmonize“)

like set accord

Synonymá slovesa go (vo význame „die, collapse“)

break drop fail
finish give spend

Synonymá slovesa go (vo význame „elapse“)

pass expire flow

Antonymá slovesa go (vo význame „advance, proceed physically“)

face remain stay

Antonymá slovesa go (vo význame „operate, function“)

cease halt stop

Antonymá slovesa go (vo význame „span, stretch“)

fail halt lose

Antonymá slovesa go (vo význame „contribute, work towards an end“)

bring establish focus

Časovanie nepravidelného slovesa go

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I go

you go

he/she/it goes

we go

they go

you go

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I went

you went

he/she/it went

we went

they went

you went

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will go

you will go

he/she/it will go

we will go

they will go

you will go

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have gone

you have gone

he/she/it has gone

we have gone

they have gone

you have gone

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had gone

you had gone

he/she/it had gone

we had gone

they had gone

you had gone

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have gone

you will have gone

he/she/it will have gone

we will have gone

they will have gone

you will have gone

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am going

you are going

he/she/it is going

we are going

they are going

you are going

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was going

you were going

he/she/it was going

we were going

they were going

you were going

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be going

you will be going

he/she/it will be going

we will be going

they will be going

you will be going

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been going

you have been going

he/she/it has been going

we have been going

they have been going

you have been going

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been going

you had been going

he/she/it had been going

we had been going

they had been going

you had been going

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been going

you will have been going

he/she/it will have been going

we will have been going

hey will have been going

you will have been going

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would go

you would go

he/she/it would go

we would go

they would go

you would go

Conditional perfect

I would have gone

you would have gone

he/she/it would have gone

we would have gone

they would have gone

you would have gone

Conditional present progressive

I would be going

you would be going

he/she/it would be going

we would be going

they would be going

you would be going

Conditional perfect progressive

I would have been going

you would have been going

he/she/it would have been going

we would have been going

they would have been going

you would have been going

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you go

we Let’s go

you go

Negative
Negatívny

you don’t go

we don’t go

you don’t go