+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso  hit

udrieť, zasiahnuť, naraziť, odraziť

Infinitive hitA2
Past Simple hit
Past Participle hit

put – put – put

Nepravidelné sloveso hit

Vety s nepravidelným slovesom hit

1. Forma: Sloveso hit – prítomný čas jednoduchý

Come on! Hit me!

Poďme! Udri ma!

2. Forma: sloveso hit – minulý čas jednoduchý

When he started laughing, I lost my temper and hit him on the head.

Keď sa začal smiať, stratil som zábrany a udrel som ho do hlavy.

3. Forma: sloveso hit – minulé príčastie

I´ve never hit anyone.

Nikdy v živote som nikoho neudrel.

4. Forma: sloveso hitting – prítomný čas priebehový

Just try to concentrate on hitting the ball.

Pokús sa sústrediť na udieranie lopty.

Definícia nepravidelného slovesa hit

Anglicky

VERB

(used with object), hit, hit·ting.

  • to deal a blow or stroke to:
  • Hit the nail with the hammer

Slovensky

Sloveso

(používané s predmetom), udrieť.

  • udrieť alebo ťuknúť do niečoho:
  • Udrel klinec s kladivom.

 

Synonymá slovesa hit (vo význame „strike“)

bat batter beat
belt blast kick
knock punch slap

Synonymá slovesa hit (vo význame „collide, bump into“)

crash knock smash

Synonymá slovesa hit (vo význame „accomplish“)

affect occur reach
strike touch achieve

Antonymá slovesa hit (vo význame „strike“)

compliment praise fail

Antonymá slovesa hit (vo význame „collide, bump into“)

fail lose

Antonymá slovesa hit (vo význame „accomplish“)

lose miss fail

Časovanie nepravidelného slovesa hit

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I hit

you hit

he/she/it hits

we hit

they hit

you hit

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I hit

you hit

he/she/it hit

we hit

they hit

you hit

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will hit

you will hit

he/she/it will hit

we will hit

they will hit

you will hit

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have hit

you have hit

he/she/it has hit

we have hit

they have hit

you have hit

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had hit

you had hit

he/she/it had hit

we had hit

they had hit

you had hit

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have hit

you will have hit

he/she/it will have hit

we will have hit

they will have hit

you will have hit

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am hitting

you are hitting

he/she/it is hitting

we are hitting

they are hitting

you are hitting

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was hitting

you were hitting

he/she/it was hitting

we were hitting

they were hitting

you were hitting

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be hitting

you will be hitting

he/she/it will be hitting

we will be hitting

they will be hitting

you will be hitting

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been hitting

you have been hitting

he/she/it has been hitting

we have been hitting

they have been hitting

you have been hitting

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been hitting

you had been hitting

he/she/it had been hitting

we had been hitting

they had been hitting

you had been hitting

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been hitting

you will have been hitting

he/she/it will have been hitting

we will have been hitting

they will have been hitting

you will have been hitting

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would hit

you would hit

he/she/it would hit

we would hit

they would hit

you would hit

Conditional perfect

I would have hit

you would have hit

he/she/it would have hit

we would have hit

they would have hit

you would have hit

Conditional present progressive

I would be hitting

you would be hitting

he/she/it would be hitting

we would be hitting

they would be hitting

you would be hitting

Conditional perfect progressive

I would have been hitting

you would have been hitting

he/she/it would have been hitting

we would have been hitting

they would have been hitting

you would have been hitting

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you hit

we Let’s hit

you hit

Negative
Negatívny

you don’t hit

we don’t hit

you don’t hit