+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso hold

držať, vydržať, podržať

Infinitive holdA2
Past Simple held
Past Participle held

put – put – put

Nepravidelné sloveso hold

Vety s nepravidelným slovesom hold

1. Forma: Sloveso hold – prítomný čas jednoduchý

When you hold me in your arms, I feel so happy.

Keď ma držíš vo svojom náručí, cítim sa tak šťastná.

Can you hold my bag please?

Podržíš mi prosím tašku?

2. Forma: sloveso held – minulý čas jednoduchý

My hands were full so a man held the door for me.

Mal/a som plné ruky, tak mi pán podržal dvere.

The girl held the doll tight not to drop it again.

Dievčatko držalo bábiku pevne, aby jej znova nespadla.

3. Forma: sloveso held – minulé príčastie

I´ve never held a baby in my arms.

Nikdy som nedržal/a dieťa v náručí.

4. Forma: sloveso holding – prítomný čas priebehový

The police do not know yet where the kidnappers are holding girls who went missing last weekend.

Polícia ešte stále nevie, kde držia únoscovia dievčatá, ktoré sú nezvestné od minulého víkendu.

Definícia nepravidelného slovesa hold

Anglicky

VERB

(used with object), held, hold·ing.

  • to have or keep in the hand; keep fast; grasp:
  • She held the purse in her right hand.
  • He held the child’s hand in his.

Slovensky

Sloveso

(používané s predmetom), držať.

  • mať alebo udržať v ruke; mať v ruke; uchopiť:
  • Držala kabelku v pravej ruke.
  • Držal dieťa za ruku.

 

Synonymá slovesa hold (vo význame „have in one´s hands, possession; grasp“)

arrest carry keep
enjoy have imprison

Synonymá slovesa hold (vo význame „believe“)

buy maintain assume

Synonymá slovesa hold (vo význame „continue, endure“)

last operate remain
stay apply exist

Synonymá slovesa hold (vo význame „support“)

bear stay take

Synonymá slovesa hold (vo význame „have a capacity for“)

carry include take

Synonymá slovesa hold (vo význame „conduct meeting, function“)

call celebrate convene
have run assemble

Antonymá slovesa hold (vo význame „have in one´s hands, possession; grasp“)

fail free give

Antonymá slovesa hold (vo význame „believe“)

disbelieve disregard forget

Antonymá slovesa hold (vo význame „continue, endure“)

go leave give up

Antonymá slovesa hold (vo význame „support“)

avoid dodge fail

Antonymá slovesa hold (vo význame „have a capacity for“)

lose reject exclude

Antonymá slovesa hold (vo význame „conduct meeting, function“)

cancel ignore stop

Časovanie nepravidelného slovesa hold

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I hold

you hold

he/she/it holds

we hold

they hold

you hold

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I held

you held

he/she/it held

we held

they held

you held

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will hold

you will hold

he/she/it will hold

we will hold

they will hold

you will hold

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have held

you have held

he/she/it has held

we have held

they have held

you have held

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had held

you had held

he/she/it had held

we had held

they had held

you had held

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have held

you will have held

he/she/it will have held

we will have held

they will have held

you will have held

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am holding

you are holding

he/she/it is holding

we are holding

they are holding

you are holding

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was holding

you were holding

he/she/it was holding

we were holding

they were holding

you were holding

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be holding

you will be holding

he/she/it will be holding

we will be holding

they will be holding

you will be holding

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been holding

you have been holding

he/she/it has been holding

we have been holding

they have been holding

you have been holding

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been holding

you had been holding

he/she/it had been holding

we had been holding

they had been holding

you had been holding

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been holding

you will have been holding

he/she/it will have been holding

we will have been holding

they will have been holding

you will have been holding

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would hold

you would hold

he/she/it would hold

we would hold

they would hold

you would hold

Conditional perfect

I would have held

you would have held

he/she/it would have held

we would have held

they would have held

you would have held

Conditional present progressive

I would be holding

you would be holding

he/she/it would be holding

we would be holding

they would be holding

you would be holding

Conditional perfect progressive

I would have been holding

you would have been holding

he/she/it would have been holding

we would have been holding

they would have been holding

you would have been holding

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you hold

we Let’s hold

you hold

Negative
Negatívny

you don’t hold

we don’t hold

you don’t hold