+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso knit

štrikovať, pliesť

Infinitive knitB2
Past Simple knit; knitted
Past Participle knit; knitted

put – put – put

Nepravidelné sloveso knit

Vety s nepravidelným slovesom knit

1. Forma: Sloveso knit – prítomný čas jednoduchý

My nan knits a bib for every newborn baby in the family. It´our tradition.

Moja babka štrikuje podbradník pre každého novorodenca v rodine. Je to tradícia.

2. Forma: sloveso knit; knitted – minulý čas jednoduchý

When I was a kid, my aunt knit; knitted beautiful hats for me.

Keď som bola dieťa, teta pre mňa uštrikovala krásne čapice.

3. Forma: sloveso knit; knitted – minulé príčastie

I´ve never knit; knitted a hat before, so I am not sure if it´ll fit you.

Nikdy predtým som neštrikovala čiapku, takže si nie som istá, či ti bude sedieť.

4. Forma: sloveso knitting – prítomný čas priebehový

I am knitting a scarf for my husband. It´s a birthday present.

Štrikujem šál pre manžela. Je to narodeninový darček.

Definícia nepravidelného slovesa knit

Anglicky

VERB

knit; knitted, knit·ting.

  • make (a garment, blanket, etc.) by interlocking loops of wool or other yarn with knitting needles or on a machine.
  • „My grandmother was knitting a sweater“

Slovensky

Sloveso

priniesť.

  • vyrobiť (odev, prikrývku, atď.) pomocou slučkových slučiek z vlny alebo inej priadze s pletacími ihlami alebo na stroji.
  • „Moja stará mama plietla sveter.“

Synonymá slovesa knit 

bind crochet fasten
mend sew unite

Antonymá slovesa knit 

divide loosen unfasten

Časovanie nepravidelného slovesa knit

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I knit

you knit

he/she/it knits

we knit

they knit

you knit

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I knit; knitted

you knit; knitted

he/she/it knit; knitted

we knit; knitted

they knit; knitted

you knit; knitted

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will knit

you will knit

he/she/it will knit

we will knit

they will knit

you will knit

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have knit; knitted

you have knit; knitted

he/she/it has knit; knitted

we have knit; knitted

they have knit; knitted

you have knit; knitted

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had knit; knitted

you had knit; knitted

he/she/it had knit; knitted

we had knit; knitted

they had knit; knitted

you had knit; knitted

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have knit; knitted

you will have knit; knitted

he/she/it will have knit; knitted

we will have knit; knitted

they will have knit; knitted

you will have knit; knitted

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am knitting

you are knitting

he/she/it is knitting

we are knitting

they are knitting

you are knitting

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was knitting

you were knitting

he/she/it was knitting

we were knitting

they were knitting

you were knitting

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be knitting

you will be knitting

he/she/it will be knitting

we will be knitting

they will be knitting

you will be knitting

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been knitting

you have been knitting

he/she/it has been knitting

we have been knitting

they have been knitting

you have been knitting

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been knitting

you had been knitting

he/she/it had been knitting

we had been knitting

they had been knitting

you had been knitting

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been knitting

you will have been knitting

he/she/it will have been knitting

we will have been knitting

they will have been knitting

you will have been knitting

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would knit

you would knit

he/she/it would knit

we would knit

they would knit

you would knit

Conditional perfect

I would have knit; knitted

you would have knit; knitted

he/she/it would have knit; knitted

we would have knit; knitted

they would have knit; knitted

you would have knit; knitted

Conditional present progressive

I would be knitting

you would be knitting

he/she/it would be knitting

we would be knitting

they would be knitting

you would be knitting

Conditional perfect progressive

I would have been knitting

you would have been knitting

he/she/it would have been knitting

we would have been knitting

they would have been knitting

you would have been knitting

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you knit

we Let’s knit

you knit

Negative
Negatívny

you don’t knit

we don’t knit

you don’t knit