+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso leap

skočiť, vyskočiť

Infinitive leapC2
Past Simple leapt; leaped
Past Participle leapt; leaped

put – put – put

Nepravidelné sloveso leap

Vety s nepravidelným slovesom leap

1. Forma: Sloveso leap – prítomný čas jednoduchý

Little calf does run and leap in field.

Malé teliatko beží a skáče na poli.

2. Forma: sloveso leapt; leaped – minulý čas jednoduchý

A huge fish leapt; leaped out of the water just in front of our boat.

Obrovská ryba vyskočila z vody tesne pred našou loďou.

3. Forma: sloveso leapt; leaped – minulé príčastie

Our industry has leapt; leaped forward since we followed the policy of reform and opening.

Odvtedy, čo sme nasledovali politiku reforiem a otvorenosti, náš priemysel urobil skok vpred.

4. Forma: sloveso leaping – prítomný čas priebehový

According to legend, he escaped by leaping from the cliffs into the sea.

Podľa legendy unikol skákaním z útesov do mora.

Definícia nepravidelného slovesa leap

Anglicky

VERB

leapt; leaped, leap·ing.

  • jump or spring a long way, to a great height, or with great force.
  • „He leapt on to the parapet.“
  • „He leapt over the gate.“
  • move quickly and suddenly.
  • „Martina leapt to her feet.“

Slovensky

Sloveso

skočiť, vyskočiť.

  • skočiť alebo vyskočiť dlhú trasu, do veľkej výšky, alebo s veľkou silou.
  • „Skočil na parapet.“
  • „Skočil cez bránu.“
  • hýbať sa rýchlo a náhle.
  • „Martina vyskočila na nohy.“

Synonymá slovesa leap 

ascend bounce bound
hop rise rocket
skip soar vault

Antonymá slovesa leap

allow decline lower

Časovanie nepravidelného slovesa leap

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I leap

you leap

he/she/it leaps

we leap

they leap

you leap

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I leapt; leaped

you leapt; leaped

he/she/it leapt; leaped

we leapt; leaped

they leapt; leaped

you leapt; leaped

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will leap

you will leap

he/she/it will leap

we will leap

they will leap

you will leap

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have leapt; leaped

you have leapt; leaped

he/she/it has leapt; leaped

we have leapt; leaped

they have leapt; leaped

you have leapt; leaped

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had leapt; leaped

you had leapt; leaped

he/she/it had leapt; leaped

we had leapt; leaped

they had leapt; leaped

you had leapt; leaped

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have leapt; leaped

you will have leapt; leaped

he/she/it will have leapt; leaped

we will have leapt; leaped

they will have leapt; leaped

you will have leapt; leaped

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am leaping

you are leaping

he/she/it is leaping

we are leaping

they are leaping

you are leaping

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was leaping

you were leaping

he/she/it was leaping

we were leaping

they were leaping

you were leaping

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be leaping

you will be leaping

he/she/it will be leaping

we will be leaping

they will be leaping

you will be leaping

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been leaping

you have been leaping

he/she/it has been leaping

we have been leaping

they have been leaping

you have been leaping

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been leaping

you had been leaping

he/she/it had been leaping

we had been leaping

they had been leaping

you had been leaping

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been leaping

you will have been leaping

he/she/it will have been leaping

we will have been leaping

they will have been leaping

you will have been leaping

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would leap

you would leap

he/she/it would leap

we would leap

they would leap

you would leap

Conditional perfect

I would have leapt; leaped

you would have leapt; leaped

he/she/it would have leapt; leaped

we would have leapt; leaped

they would have leapt; leaped

you would have leapt; leaped

Conditional present progressive

I would be leaping

you would be leaping

he/she/it would be leaping

we would be leaping

they would be leaping

you would be leaping

Conditional perfect progressive

I would have been leaping

you would have been leaping

he/she/it would have been leaping

we would have been leaping

they would have been leaping

you would have been leaping

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you leap

we Let’s leap

you leap

Negative
Negatívny

you don’t leap

we don’t leap

you don’t leap