+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso  let

nechať, dovoliť

Infinitive letB1
Past Simple let
Past Participle let

put – put – put

Nepravidelné sloveso let

Vety s nepravidelným slovesom let

1. Forma: Sloveso let – prítomný čas jednoduchý

My mom lets me go to parties every second weekend.

Mama mi dovoľuje ísť na párty každý druhý víkend.

Our neighbors don’t let their children play with ours..

Naši susedia nedovolia ich deťom hrať sa s našimi.

2. Forma: sloveso let – minulý čas jednoduchý

Who let you use this phone? It´s mine!

Kto ti dovolil použiť tento telefón? Je môj!

My friends let me stay in their seaside cottage last summer.

Moji priatelia mi minulé leto dovolili zostať v ich pobrežnej chate.

3. Forma: sloveso let – minulé príčastie

Peter has never let me call him while he´s at work.

Peter mi nikdy nedovolil zavolať mu, kým je v práci.

4. Forma: sloveso letting – prítomný čas priebehový

I am letting you take my bike on one condition. You must bring it back tomorrow evening.

Nechávam ťa vziať si môj bicykel pod jednou podmienkou. Musíš ho vrátiť zajtra večer.

Definícia nepravidelného slovesa let

Anglicky

VERB

(used with object), let, let·ting.

  • to allow or permit:
  • to let him escape.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), dovoliť.

  • povoliť alebo dovoliť:
  • nechať ho uniknúť.

Synonymá slovesa let (vo význame „allow“)

accredit approve authorize
cause certify enable

Synonymá slovesa let (vo význame „rent out object, property“)

charter hire lease

Antonymá slovesa let (vo význame „allow“)

contradict hold keep

Antonymá slovesa let (vo význame „rent out object, property“)

buy forbid hinder

Časovanie nepravidelného slovesa let

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I let

you let

he/she/it lets

we let

they let

you let

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I let

you let

he/she/it let

we let

they let

you let

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will let

you will let

he/she/it will let

we will let

they will let

you will let

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have let

you have let

he/she/it has let

we have let

they have let

you have let

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had let

you had let

he/she/it had let

we had let

they had let

you had let

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have let

you will have let

he/she/it will have let

we will have let

they will have let

you will have let

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am letting

you are letting

he/she/it is letting

we are letting

they are letting

you are letting

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was letting

you were letting

he/she/it was letting

we were letting

they were letting

you were letting

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be letting

you will be letting

he/she/it will be letting

we will be letting

they will be letting

you will be letting

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been letting

you have been letting

he/she/it has been letting

we have been letting

they have been letting

you have been letting

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been letting

you had been letting

he/she/it had been letting

we had been letting

they had been letting

you had been letting

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been letting

you will have been letting

he/she/it will have been letting

we will have been letting

they will have been letting

you will have been letting

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would let

you would let

he/she/it would let

we would let

they would let

you would let

Conditional perfect

I would have let

you would have let

he/she/it would have let

we would have let

they would have let

you would have let

Conditional present progressive

I would be letting

you would be letting

he/she/it would be letting

we would be letting

they would be letting

you would be letting

Conditional perfect progressive

I would have been letting

you would have been letting

he/she/it would have been letting

we would have been letting

they would have been letting

you would have been letting

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you let

we Let’s let

you let

Negative
Negatívny

you don’t let

we don’t let

you don’t let