+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso make

urobiť, spraviť, vyhotoviť, spôsobiť, vyrábať

Infinitive makeA2
Past Simple made
Past Participle made

put – put – put

Nepravidelné sloveso make

Vety s nepravidelným slovesom make

1. Forma: Sloveso make – prítomný čas jednoduchý

Martin is a good chef, he makes the best pancakes.

Martin je dobrý kuchár, robí najlepšie palacinky.

Sometimes small changes make a big difference.

Niekedy malé zmeny robia veľké rozdiely.

2. Forma: sloveso made – minulý čas jednoduchý

I made a cake for Adam’s birthday.

Spravil som koláč na Adamove narodeniny.

You made a lot of mistakes in your essay.

Spravil si veľa chýb v tvojej eseji.

3. Forma: sloveso made – minulé príčastie

Have you made lunch for the guests yet?

Pripravil si už obed pre hostí?

4. Forma: sloveso making – prítomný čas priebehový

We’re making a bird feeder. We want to put it in the garden.

Vyhotovujeme vtáčie krmítko. Chceme ho dať do záhrady.

Simona’s making a career in advertising.

Simona si buduje kariéru v reklame.

Definícia nepravidelného slovesa make

Anglicky

VERB

(used with object), made, mak·ing.

  • to bring into existence by shaping or changing material, combining parts, etc.:
  • to make a dress; to make a channel; to make a work of art.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), urobiť.

  • vyhotoviť vytvarovaním alebo premenou materiálu, kombináciou dielov, atď.:
  • vyrobiť šaty; vyrobiť kanál; vyrobiť umelecké dielo.

Synonymá slovesa make (vo význame „create, build“)

cause compose form
generate manufacture prepare

Synonymá slovesa make (vo význame „induce, compel“)

cause drive force
require start concuss

Synonymá slovesa make (vo význame „designate, appoint“)

create invest advance

Synonymá slovesa make (vo význame „enact, execute“)

act carry out conduct
do establish form

Synonymá slovesa make (vo význame „add up to; constitute“)

compose organize represent

Synonymá slovesa make (vo význame „estimate, infer“)

collect draw think

Synonymá slovesa make (vo význame „earn, acquire“)

get receive clear

Synonymá slovesa make (vo význame „arrive, aim at“)

go head meet

Antonymá slovesa make (vo význame „create, build“)

break destroy ruin

Antonymá slovesa make (vo význame „induce, compel“)

stop ignore leave alone

Antonymá slovesa make (vo význame „designate, appoint“)

ignore keep pass over

Antonymá slovesa make (vo význame „enact, execute“)

destroy fail leave

Antonymá slovesa make (vo význame „add up to; constitute“)

destroy disarrange ruin

Antonymá slovesa make (vo význame „estimate, infer“)

disbelieve estimate guess

Antonymá slovesa make (vo význame „earn, acquire“)

forfeit let go lose

Antonymá slovesa make (vo význame „arrive, aim at“)

miss stay stop

Časovanie nepravidelného slovesa make

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I make

you make

he/she/it makes

we make

they make

you make

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I made

you made

he/she/it made

we made

they made

you made

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will make

you will make

he/she/it will make

we will make

they will make

you will make

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have made

you have made

he/she/it has made

we have made

they have made

you have made

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had made

you had made

he/she/it had made

we had made

they had made

you had made

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have made

you will have made

he/she/it will have made

we will have made

they will have made

you will have made

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am making

you are making

he/she/it is making

we are making

they are making

you are making

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was making

you were making

he/she/it was making

we were making

they were making

you were making

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be making

you will be making

he/she/it will be making

we will be making

they will be making

you will be making

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been making

you have been making

he/she/it has been making

we have been making

they have been making

you have been making

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been making

you had been making

he/she/it had been making

we had been making

they had been making

you had been making

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been making

you will have been making

he/she/it will have been making

we will have been making

they will have been making

you will have been making

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would make

you would make

he/she/it would make

we would make

they would make

you would make

Conditional perfect

I would have made

you would have made

he/she/it would have made

we would have made

they would have made

you would have made

Conditional present progressive

I would be making

you would be making

he/she/it would be making

we would be making

they would be making

you would be making

Conditional perfect progressive

I would have been making

you would have been making

he/she/it would have been making

we would have been making

they would have been making

you would have been making

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you make

we Let’s make

you make

Negative
Negatívny

you don’t make

we don’t make

you don’t make