+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso ride

jazdiť, viezť, zviezť, ísť

Infinitive rideA2
Past Simple rode
Past Participle ridden

put – put – put

Nepravidelné sloveso ride

Vety s nepravidelným slovesom ride

1. Forma: Sloveso ride – prítomný čas jednoduchý

Whenever I have some free time, I ride my bike.

Kedykoľvek mám voľný čas, jazdím na bicykli.

My sister rides a horse.

Moja sestra jazdí na koňovi.

2. Forma: sloveso rode – minulý čas jednoduchý

I took my bike and rode outside the city.

Zobral som svoj bicykel a jazdil som mimo mesta.

3. Forma: sloveso ridden – minulé príčastie

Have you ever ridden a camel?

Viezol si sa niekedy na ťave?

4. Forma: sloveso riding – prítomný čas priebehový

Look, mummy! I am riding a donkey!

Pozri mamička! Jazdím na somárovi/oslovi!

Definícia nepravidelného slovesa ride

Anglicky

VERB

rode, ridden rid·ing.

  • sit on and control the movement of (an animal, typically a horse).
  • „Jane and Rory were riding their ponies.“

Slovensky

Sloveso

jazdiť.

  • sedieť a kontrolovať pohyb (zvieraťa, zvyčajne koňa).
  • „Jane a Rory jazdili na poníkoch.“

Synonymá slovesa ride (vo význame „carry or be carried“)

cruise drift drive
float go travel

Synonymá slovesa ride (vo význame „dominate, oppress“)

afflict annoy badger

Antonymá slovesa ride (vo význame „carry or be carried“)

discourage dissuade remain

Antonymá slovesa ride (vo význame „dominate, oppress“)

aid approve assist

Časovanie nepravidelného slovesa ride

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I ride

you ride

he/she/it rides

we ride

they ride

you ride

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I rode

you rode

he/she/it rode

we rode

they rode

you rode

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will ride

you will ride

he/she/it will ride

we will ride

they will ride

you will ride

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have ridden

you have ridden

he/she/it has ridden

we have ridden

they have ridden

you have ridden

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had ridden

you had ridden

he/she/it had ridden

we had ridden

they had ridden

you had ridden

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have ridden

you will have ridden

he/she/it will have ridden

we will have ridden

they will have ridden

you will have ridden

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am riding

you are riding

he/she/it is riding

we are riding

they are riding

you are riding

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was riding

you were riding

he/she/it was riding

we were riding

they were riding

you were riding

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be riding

you will be riding

he/she/it will be riding

we will be riding

they will be riding

you will be riding

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been riding

you have been riding

he/she/it has been riding

we have been riding

they have been riding

you have been riding

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been riding

you had been riding

he/she/it had been riding

we had been riding

they had been riding

you had been riding

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been riding

you will have been riding

he/she/it will have been riding

we will have been riding

they will have been riding

you will have been riding

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would ride

you would ride

he/she/it would ride

we would ride

they would ride

you would ride

Conditional perfect

I would have ridden

you would have ridden

he/she/it would have ridden

we would have ridden

they would have ridden

you would have ridden

Conditional present progressive

I would be riding

you would be riding

he/she/it would be riding

we would be riding

they would be riding

you would be riding

Conditional perfect progressive

I would have been riding

you would have been riding

he/she/it would have been riding

we would have been riding

they would have been riding

you would have been riding

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you ride

we Let’s ride

you ride

Negative
Negatívny

you don’t ride

we don’t ride

you don’t ride