+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso ring

štrngať, zvoniť, zavolať, ozvať sa

Infinitive ringA2
Past Simple rang
Past Participle rung

put – put – put

Nepravidelné sloveso ring

Vety s nepravidelným slovesom ring

1. Forma: Sloveso ring – prítomný čas jednoduchý

My sister always rings me when she has a problem.

Moja sestra mi vždy zavolá, keď má problém.

2. Forma: sloveso rang – minulý čas jednoduchý

The phone rang just after midnight when I was falling asleep.

Telefón zazvonil tesne po polnoci, keď som spal.

3. Forma: sloveso rung – minulé príčastie

I´ve just rung the police. They´ll be here any minute now.

Práve som zavolal políciu. Budú tu každú chvíľu.

It´s the third time someone´s rung the door bell!

Je to po tretíkrát, keď niekto zazvonil na zvonček!

4. Forma: sloveso ringing – prítomný čas priebehový

Who are you ringing?

Komu voláš?

Your phone´s ringing. Aren’t you going to take it?

Zvoní ti telefón. Nejdeš ho zdvihnúť?

Definícia nepravidelného slovesa ring

Anglicky

VERB

rang, rung, ring·ing.

 • make a clear resonant or vibrating sound.
 • „a shot rang out“
 • cause (a bell or alarm) to ring.
 • „He walked up to the door and rang the bell.“
 • (of a telephone) produce a series of resonant or vibrating sounds to signal an incoming call.
 • „The phone rang again as I replaced it.“
 • sound (the hour, etc.) on a bell or bells.
 • „a bell ringing the hour“
 • call by telephone:
 • „I rang her this morning.“

Slovensky

Sloveso

zvoniť.

 • vytvor jasný rezonančný alebo vibračný zvuk.
 • „zastrelil výstrel“
 • spôsobí zvonenie alebo alarm.
 • „Kráčal ku dverám a zazvonil na zvonček.“
 • (z telefónu) produkuje sériu rezonančných alebo vibračných zvukov na signalizáciu prichádzajúceho hovoru.
 • „Telefón znova zazvonil, ako som ho nahradil.“
 • zvuk (na hodinách, atď.) na zvonček alebo na zvonoch.
 • „zvon odbíja hodinu“
 • zavolať telefónom:
 • „Zavolal som jej dnes ráno.“

Synonymá slovesa ring (vo význame „encircle“)

circle enclose surround

Synonymá slovesa ring (vo význame „chime; make bell-like noise“)

bang buzz clang
clap punch resonate

Antonymá slovesa ring (vo význame „encircle“)

free let go release

Antonymá slovesa ring (vo význame „chime; make bell-like noise“)

lose free

Časovanie nepravidelného slovesa ring

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I ring

you ring

he/she/it rings

we ring

they ring

you ring

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I rang

you rang

he/she/it rang

we rang

they rang

you rang

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will ring

you will ring

he/she/it will ring

we will ring

they will ring

you will ring

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have rung

you have rung

he/she/it has rung

we have rung

they have rung

you have rung

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had rung

you had rung

he/she/it had rung

we had rung

they had rung

you had rung

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have rung

you will have rung

he/she/it will have rung

we will have rung

they will have rung

you will have rung

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am ringing

you are ringing

he/she/it is ringing

we are ringing

they are ringing

you are ringing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was ringing

you were ringing

he/she/it was ringing

we were ringing

they were ringing

you were ringing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be ringing

you will be ringing

he/she/it will be ringing

we will be ringing

they will be ringing

you will be ringing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been ringing

you have been ringing

he/she/it has been ringing

we have been ringing

they have been ringing

you have been ringing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been ringing

you had been ringing

he/she/it had been ringing

we had been ringing

they had been ringing

you had been ringing

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been ringing

you will have been ringing

he/she/it will have been ringing

we will have been ringing

they will have been ringing

you will have been ringing

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would ring

you would ring

he/she/it would ring

we would ring

they would ring

you would ring

Conditional perfect

I would have rung

you would have rung

he/she/it would have rung

we would have rung

they would have rung

you would have rung

Conditional present progressive

I would be ringing

you would be ringing

he/she/it would be ringing

we would be ringing

they would be ringing

you would be ringing

Conditional perfect progressive

I would have been ringing

you would have been ringing

he/she/it would have been ringing

we would have been ringing

they would have been ringing

you would have been ringing

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you ring

we Let’s ring

you ring

Negative
Negatívny

you don’t ring

we don’t ring

you don’t ring