+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso rise

stúpať, vychádzať, vzrásť

Infinitive riseB1
Past Simple rose
Past Participle risen

put – put – put

Nepravidelné sloveso rise

Vety s nepravidelným slovesom rise

1. Forma: Sloveso rise – prítomný čas jednoduchý

The sun rises early in the summer.

V lete slnko vychádza skoro.

2. Forma: sloveso rose – minulý čas jednoduchý

Food prices rose by as much as 20% last year.

Ceny potravín vlani vzrástli o 20%.

3. Forma: sloveso risen – minulé príčastie

The number of people who use smarthpones has risen considerably over the last three years.

Počet ľudí, ktorí používajú smartfóny v posledných troch rokoch značne stúpol.

4. Forma: sloveso rising – prítomný čas priebehový

The sun´s rising.We´ve been working all night.

Slnko vychádza. Pracovali sme celú noc.

Definícia nepravidelného slovesa rise

Anglicky

VERB

(used without object), rose, risen, ris·ing.

  • to get up from a lying, sitting, or kneeling posture; assume an upright position:
  • She rose and walked over to greet me.
  • With great effort he rose to his knees.

Slovensky

Sloveso

(použité bez predmetu), vstať, stúpať, vychádzať.

  • vstať z ľahu, sedu alebo kľaku; zaujať vzpriamenú polohu:
  • Vstala a prišla ku mne, aby ma privítala.
  • S veľkou námahou vstal na kolená.

Synonymá slovesa rise (vo význame „get up; ascend“)

climb grow lift
move up push up rocket

Synonymá slovesa rise (vo význame „increase, grow“)

accelerate advance build
double expand go up

Synonymá slovesa rise (vo význame „progress in business“)

advance flourish progress

Synonymá slovesa rise (vo význame „become apparent“)

begin come develop
emerge go happen

Synonymá slovesa rise (vo význame „rebel“)

mount mutiny resist

Antonymá slovesa rise (vo význame „get up; ascend“)

descend calm drop

Antonymá slovesa rise (vo význame „increase, grow“)

contract decelerate decline

Antonymá slovesa rise (vo význame „progress in business“)

fail comply drop

Antonymá slovesa rise (vo význame „become apparent“)

end leave stop

Antonymá slovesa rise (vo význame „rebel“)

obey cooperate fall

Časovanie nepravidelného slovesa rise

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I rise

you rise

he/she/it rises

we rise

they rise

you rise

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I rose

you rose

he/she/it rose

we rose

they rose

you rose

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will rise

you will rise

he/she/it will rise

we will rise

they will rise

you will rise

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have risen

you have risen

he/she/it has risen

we have risen

they have risen

you have risen

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had risen

you had risen

he/she/it had risen

we had risen

they had risen

you had risen

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have risen

you will have risen

he/she/it will have risen

we will have risen

they will have risen

you will have risen

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am rising

you are rising

he/she/it is rising

we are rising

they are rising

you are rising

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was rising

you were rising

he/she/it was rising

we were rising

they were rising

you were rising

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be rising

you will be rising

he/she/it will be rising

we will be rising

they will be rising

you will be rising

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been rising

you have been rising

he/she/it has been rising

we have been rising

they have been rising

you have been rising

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been rising

you had been rising

he/she/it had been rising

we had been rising

they had been rising

you had been rising

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been rising

you will have been rising

he/she/it will have been rising

we will have been rising

they will have been rising

you will have been rising

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would rise

you would rise

he/she/it would rise

we would rise

they would rise

you would rise

Conditional perfect

I would have risen

you would have risen

he/she/it would have risen

we would have risen

they would have risen

you would have risen

Conditional present progressive

I would be rising

you would be rising

he/she/it would be rising

we would be rising

they would be rising

you would be rising

Conditional perfect progressive

I would have been rising

you would have rising

he/she/it would have been rising

we would have been rising

they would have been rising

you would have been rising

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you rise

we Let’s rise

you rise

Negative
Negatívny

you don’t rise

we don’t rise

you don’t rise