+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso run

utekať, bežať

Infinitive runA2
Past Simple ran
Past Participle run

put – put – put

Nepravidelné sloveso run

Vety s nepravidelným slovesom run

1. Forma: Sloveso run – prítomný čas jednoduchý

Neighbour´s dog runs around the garden even when it´s raining.

Susedov pes behá okolo záhrady aj napriek tomu, že prší.

My brother regularly runs marathons.

Môj brat pravidelne beháva maratón.

2. Forma: sloveso ran – minulý čas jednoduchý

A moment later three armed men ran out of the bank.

O chvíľu neskôr traja ozbrojení muži vybehli von z banky.

3. Forma: sloveso run – minulé príčastie

I´ve run five kilometres.

Práve som zabehol päť kilometrov.

4. Forma: sloveso running – prítomný čas priebehový

The boy on the left is running quite fast. He may soon take the lead.

Chlapec na ľavej strane uteká celkom rýchlo. Čoskoro sa môže ujať vedenia.

Definícia nepravidelného slovesa run

Anglicky

VERB

(used without object), ran, run, run·ning.

  • to go quickly by moving the legs more rapidly than at a walk and in such a manner that for an instant in each step all or both feet are off the ground.

Slovensky

Sloveso

(použité bez predmetu),

uketať, bežať.

  • ísť rýchlym pohybom nôh, rýchlejšie než chôdza a to takým spôsobom, že sa na okamih v každom kroku jedna alebo viaceré nohy ocitnú nad zemou.

Synonymá slovesa run (vo význame „move fast on foot“)

dash fly jog
race rush sprint

Synonymá slovesa run (vo význame „move rapidly, flowingly“)

drop fall go

Synonymá slovesa run (vo význame „operate, drive“)

carry control go
handle manage move

Synonymá slovesa run (vo význame „manage, supervise“)

conduct control head
keep lead operate

Synonymá slovesa run (vo význame „continue, range“)

cover extend go / go on
last reach stretch

Synonymá slovesa run (vo význame „attempt to be elected to public office“)

compete race stand

Antonymá slovesa run (vo význame „move fast on foot“)

remain stay walk

Antonymá slovesa run (vo význame „move rapidly, flowingly“)

ascend rise be quiet

Antonymá slovesa run (vo význame „operate, drive“)

fail mismanage stay

Antonymá slovesa run (vo význame „manage, supervise“)

abandon follow give up

Antonymá slovesa run (vo význame „continue, range“)

stop cease halt

Antonymá slovesa run (vo význame „attempt to be elected to public office“)

give up help serve

Časovanie nepravidelného slovesa run

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I run

you run

he/she/it runs

we run

they run

you run

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I ran

you ran

he/she/it ran

we ran

they ran

you ran

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will run

you will run

he/she/it will run

we will run

they will run

you will run

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have run

you have run

he/she/it has run

we have run

they have run

you have run

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had run

you had run

he/she/it had run

we had run

they had run

you had run

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have run

you will have run

he/she/it will have run

we will have run

they will have run

you will have run

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am running

you are running

he/she/it is running

we are running

they are running

you are running

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was running

you were running

he/she/it was running

we were running

they were running

you were running

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be running

you will be running

he/she/it will be running

we will be running

they will be running

you will be running

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been running

you have been running

he/she/it has been running

we have been running

they have been running

you have been running

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been running

you had been running

he/she/it had been running

we had been running

they had been running

you had been running

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been running

you will have been running

he/she/it will have been running

we will have been running

they will have been running

you will have been running

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would run

you would run

he/she/it would run

we would run

they would run

you would run

Conditional perfect

I would have run

you would have run

he/she/it would have run

we would have run

they would have run

you would have run

Conditional present progressive

I would be running

you would be running

he/she/it would be running

we would be running

they would be running

you would be running

Conditional perfect progressive

I would have been running

you would have been running

he/she/it would have been running

we would have been running

they would have been running

you would have been running

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you run

we Let’s run

you run

Negative
Negatívny

you don’t run

we don’t run

you don’t run