+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso saw

píliť, prepíliť, rezať, prerezať, odrezať

Infinitive sawC2
Past Simple sawed
Past Participle sawn

put – put – put

Nepravidelné sloveso saw

Vety s nepravidelným slovesom saw

1. Forma: Sloveso saw– prítomný čas jednoduchý

The machine saws along the red line and the ready pieces drop into that huge container.

Stroj píli pozdĺž červenej čiary a pripravené kusy padajú do obrovskej nádoby.

2. Forma: sloveso sawed – minulý čas jednoduchý

He grabbed a plank and sawed it in half.

Zobral dosku a prepílil ju na polovicu.

3. Forma: sloveso sawn – minulé príčastie

We´ve just sawn a tree into planks. We´re going to build a shed in the garden.

Práve sme rozrezali strom na dosky. Ideme postaviť kôlňu v záhrade.

4. Forma: sloveso sawing – prítomný čas priebehový

The bird feeder will be ready in twenty minutes. I am sawing the last piece of wood.

Krmítko pre vtáky bude hotové za dvadsať minúť. Pílim posledný kúsok dreva.

Definícia nepravidelného slovesa saw

Anglicky

VERB

sawed, sawn, saw·ing.

  • cut (something) using a saw.
  • „The prisoner had escaped by sawing through the bars.“

Slovensky

Sloveso

píliť.

  • rezať (niečo) pomocou pílky.
  • „Väzeň unikol prepílením cez mreže.“

Synonymá slovesa saw

cut whipsaw

Antonymá slovesa saw 

uncastrated attend increased

Časovanie nepravidelného slovesa saw

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I saw

you saw

he/she/it saws

we saw

they saw

you saw

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I sawed

you sawed

he/she/it sawed

we sawed

they sawed

you sawed

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will saw

you will saw

he/she/it will saw

we will saw

they will saw

you will saw

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have sawn

you have sawn

he/she/it has sawn

we have sawn

they have sawn

you have sawn

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had sawn

you had sawn

he/she/it had sawn

we had sawn

they had sawn

you had sawn

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have sawn

you will have sawn

he/she/it will have sawn

we will have sawn

they will have sawn

you will have sawn

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am sawing

you are sawing

he/she/it is sawing

we are sawing

they are sawing

you are sawing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was sawing

you were sawing

he/she/it was sawing

we were sawing

they were sawing

you were sawing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be sawing

you will be sawing

he/she/it will be sawing

we will be sawing

they will be sawing

you will be sawing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been sawing

you have been sawing

he/she/it has been sawing

we have been sawing

they have been sawing

you have been sawing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been sawing

you had been sawing

he/she/it had been sawing

we had been sawing

they had been sawing

you had been sawing

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been sawing

you will have been sawing

he/she/it will have been sawing

we will have been sawing

they will have been sawing

you will have been sawing

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would saw

you would saw

he/she/it would saw

we would saw

they would saw

you would saw

Conditional perfect

I would have sawn

you would have sawn

he/she/it would have sawn

we would have sawn

they would have sawn

you would have sawn

Conditional present progressive

I would be sawing

you would be sawing

he/she/it would be sawing

we would be sawing

they would be sawing

you would be sawing

Conditional perfect progressive

I would have been sawing

you would have been sawing

he/she/it would have been sawing

we would have been sawing

they would have been sawing

you would have been sawing

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you saw

we Let’s saw

you saw

Negative
Negatívny

you don’t saw

we don’t saw

you don’t saw