+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso sell

predať, byť na predaj

Infinitive sellA2
Past Simple sold
Past Participle sold

put – put – put

Nepravidelné sloveso sell

Vety s nepravidelným slovesom sell

1. Forma: Sloveso sell– prítomný čas jednoduchý

I work in a small company. We sell gardening tools.

Pracujem v malej firme. Predávame záhradné náradie.

My company sells computer equipment.

Moja firma predáva počítačové vybavenie.

2. Forma: sloveso sold – minulý čas jednoduchý

Last year our neighbors sold their house and moved to Austria.

Naši susedia minulý rok predali dom a presťahovali sa do Rakúska.

3. Forma: sloveso sold – minulé príčastie

The company si doing really badly. We haven’t sold anything for weeks!

Firme sa veľmi nedarí. Nepredali sme nič už celé týždne!

4. Forma: sloveso selling – prítomný čas priebehový

I am selling my old car to my neighbour Peter. He is going to pick it up tomorrow.

Predávam moje staré auto susedovi Petrovi. Príde si ho vyzdvihúť zajtra.

Definícia nepravidelného slovesa sell

Anglicky

VERB

(used with object), sold, sell·ing.

  • to transfer (goods) to or render (services) for another in exchange for money; dispose of to a purchaser for a price:
  • He sold the car to me for $1000.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), predať.

  • vymeniť (tovar) alebo vykonať (služby) pre niekoho, výmenou za peniaze; dať niečo kupujúcemu za určitú cenu:
  • Predal mi auto za 1 000 $.

Synonymá slovesa sell 

advertise auction close
handle hawk market
move peddle trade

Antonymá slovesa sell 

buy conceal discourage

Časovanie nepravidelného slovesa sell

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I sell

you sell

he/she/it sells

we sell

they sell

you sell

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I sold

you sold

he/she/it sold

we sold

they sold

you sold

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will sell

you will sell

he/she/it will sell

we will sell

they will sell

you will sell

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have sold

you have sold

he/she/it has sold

we have sold

they have sold

you have sold

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had sold

you had sold

he/she/it had sold

we had sold

they had sold

you had sold

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have sold

you will have sold

he/she/it will have sold

we will have sold

they will have sold

you will have sold

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am selling

you are selling

he/she/it is selling

we are selling

they are selling

you are selling

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was selling

you were selling

he/she/it was selling

we were selling

they were selling

you were selling

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be selling

you will be selling

he/she/it will be selling

we will be selling

they will be selling

you will be selling

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been selling

you have been selling

he/she/it has been selling

we have been selling

they have been selling

you have been selling

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been selling

you had been selling

he/she/it had been selling

we had been selling

they had been selling

you had been selling

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been selling

you will have been selling

he/she/it will have been selling

we will have been selling

they will have been selling

you will have been selling

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would sell

you would sell

he/she/it would sell

we would sell

they would sell

you would sell

Conditional perfect

I would have sold

you would have sold

he/she/it would have sold

we would have sold

they would have sold

you would have sold

Conditional present progressive

I would be selling

you would be selling

he/she/it would be selling

we would be selling

they would be selling

you would be selling

Conditional perfect progressive

I would have been selling

you would have been selling

he/she/it would have been selling

we would have been selling

they would have been selling

you would have been selling

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you sell

we Let’s sell

you sell

Negative
Negatívny

you don’t sell

we don’t sell

you don’t sell