+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso send

poslať, odoslať, vyslať

Infinitive sendA2
Past Simple sent
Past Participle sent

put – put – put

Nepravidelné sloveso send

Vety s nepravidelným slovesom send

1. Forma: Sloveso send – prítomný čas jednoduchý

In Great Britain rich people send their children to boarding schools.

Vo Veľkej Británii posielajú bohatí ľudia svoje deti do internátnych škôl.

We haven’t seen each other for over ten years, but he still sends me a card for Christmas.

Nevideli sme sa viac ako desať rokov, ale on mi stále posiela pohľadnicu k Vianociam.

2. Forma: sloveso sent – minulý čas jednoduchý

My manager Klaudia didn’t answer the phone, so I sent her an e-mail.

Moja manažérka Klaudia neodpovedala na telefón, tak som jej poslala e-mail.

3. Forma: sloveso sent – minulé príčastie

I´ve just sent my driver to pick you up from the bus station. He should be there in five minutes.

Práve som poslala šoféra, aby ťa vyzdvihol z autobusovej stanice. Mal by tam byť o päť minút.

4. Forma: sloveso sending – prítomný čas priebehový

Your company´s server is sending spam!

Server tvojej/vašej spoločnosti odosiela spam!

Definícia nepravidelného slovesa send

Anglicky

VERB

(used with object), sent, send·ing.

  • to cause, permit, or enable to go:
  • to send a messenger;
  • They sent their son to college.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), poslať.

  • spôsobiť, povoliť alebo umožniť ísť:
  • poslať posla;
  • Poslali svojho syna na vysokú školu.

Synonymá slovesa send (vo význame „transmit, transfer through a system“)

address assign commit
deliver dispatch drop
express post ship

Synonymá slovesa send (vo význame „please“)

move charm delight

Antonymá slovesa send (vo význame „transmit, transfer through a system“)

cease hold keep

Antonymá slovesa send (vo význame „please“)

bore calm depress

Časovanie nepravidelného slovesa send

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I send

you send

he/she/it sends

we send

they send

you send

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I sent

you sent

he/she/it sent

we sent

they sent

you sent

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will send

you will send

he/she/it will send

we will send

they will send

you will send

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have sent

you have sent

he/she/it has sent

we have sent

they have sent

you have sent

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had sent

you had sent

he/she/it had sent

we had sent

they had sent

you had sent

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have sent

you will have sent

he/she/it will have sent

we will have sent

they will have sent

you will have sent

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am sending

you are sending

he/she/it is sending

we are sending

they are sending

you are sending

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was sending

you were sending

he/she/it was sending

we were sending

they were sending

you were sending

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be sending

you will be sending

he/she/it will be sending

we will be sending

they will be sending

you will be sending

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been sending

you have been sending

he/she/it has been sending

we have been sending

they have been sending

you have been sending

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been sending

you had been sending

he/she/it had been sending

we had been sending

they had been sending

you had been sending

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been sending

you will have been sending

he/she/it will have been sending

we will have been sending

they will have been sending

you will have been sending

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would send

you would send

he/she/it would send

we would send

they would send

you would send

Conditional perfect

I would have sent

you would have sent

he/she/it would have sent

we would have sent

they would have sent

you would have sent

Conditional present progressive

I would be sending

you would be sending

he/she/it would be sending

we would be sending

they would be sending

you would be sending

Conditional perfect progressive

I would have been sending

you would have been sending

he/she/it would have been sending

we would have been sending

they would have been sending

you would have been sending

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you send

we Let’s send

you send

Negative
Negatívny

you don’t send

we don’t send

you don’t send