+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso shake

triasť, zatriasť, trepať

Infinitive shakeB1
Past Simple shook
Past Participle shaken

put – put – put

Nepravidelné sloveso shake

Vety s nepravidelným slovesom shake

1. Forma: Sloveso shake – prítomný čas jednoduchý

If you shake the bottle, the ingredients will mix well.

Keď pretrepeš fľašu, ingrediencie sa lepšie premiešajú.

2. Forma: sloveso shook – minulý čas jednoduchý

I offered him a cup of coffee but he just shook his head.

Ponúkla som mu šálku kávy, ale on iba zatriasol hlavou.

3. Forma: sloveso shaken – minulé príčastie

The recent events have shaken my value system.

Nedávne udalosti otriasli mojím hodnotovým systémom.

4. Forma: sloveso shaking – prítomný čas priebehový

I am sorry. My hands are shaking.

Prepáčte mi. Trasú sa mi ruky.

Definícia nepravidelného slovesa shake

Anglicky

VERB

shook, shaken, shak·ing.

  • tremble or vibrate (structure or area of land).
  • „the whole building seemed to shake“
  • move (an object) up and down or from side to side with rapid, forceful, jerky movements.
  • „she stood in the hall and shook her umbrella“

Slovensky

Sloveso

triasť, zatriasť.

  • chvenie alebo vibrovanie (budova alebo plocha pôdy).
  • „zdalo sa, že celá budova sa zatriasla“
  • pohybovať (objekt) hore a dole alebo zo strany na stranu rýchlymi, energickými, trhavými pohybmi.
  • „stála v hale a zatriasla dáždnikom“

Synonymá slovesa shake (vo význame „quiver, tremble“)

convulse disturb jolt
rock swing wave

Synonymá slovesa shake (vo význame „upset deeply“)

disturb horrify rattle
throw unnerve unsettle

Antonymá slovesa shake (vo význame „quiver, tremble“)

appease hold order

Antonymá slovesa shake (vo význame „upset deeply“)

calm reassure soothe

Časovanie nepravidelného slovesa shake

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I shake

you shake

he/she/it shakes

we shake

they shake

you shake

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I shook

you shook

he/she/it shook

we shook

they shook

you shook

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will shake

you will shake

he/she/it will shake

we will shake

they will shake

you will shake

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have shaken

you have shaken

he/she/it has shaken

we have shaken

they have shaken

you have shaken

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had shaken

you had shaken

he/she/it had shaken

we had shaken

they had shaken

you had shaken

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have shaken

you will have shaken

he/she/it will have shaken

we will have shaken

they will have shaken

you will have shaken

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am shaking

you are shaking

he/she/it is shaking

we are shaking

they are shaking

you are shaking

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was shaking

you were shaking

he/she/it was shaking

we were shaking

they were shaking

you were shaking

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be shaking

you will be shaking

he/she/it will be shaking

we will be shaking

they will be shaking

you will be shaking

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been shaking

you have been shaking

he/she/it has been shaking

we have been shaking

they have been shaking

you have been shaking

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been shaking

you had been shaking

he/she/it had been shaking

we had been shaking

they had been shaking

you had been shaking

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been shaking

you will have been shaking

he/she/it will have been shaking

we will have been shaking

they will have been shaking

you will have been shaking

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would shake

you would shake

he/she/it would shake

we would shake

they would shake

you would shake

Conditional perfect

I would have shaken

you would have shaken

he/she/it would have shaken

we would have shaken

they would have shaken

you would have shaken

Conditional present progressive

I would be shaking

you would be shaking

he/she/it would be shaking

we would be shaking

they would be shaking

you would be shaking

Conditional perfect progressive

I would have been shaking

you would have been shaking

he/she/it would have been shaking

we would have been shaking

they would have been shaking

you would have been shaking

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you shake

we Let’s shake

you shake

Negative
Negatívny

you don’t shake

we don’t shake

you don’t shake