+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso shed

zhodiť, zvliekať, rozsypať, plznúť

Infinitive shedC2
Past Simple shed
Past Participle shed

put – put – put

Nepravidelné sloveso shed

Vety s nepravidelným slovesom shed

1. Forma: Sloveso shed – prítomný čas jednoduchý

How often do snakes shed their skin?

Ako často hady zvliekajú kožu?

2. Forma: sloveso shed – minulý čas jednoduchý

The driver made sure that nobody was watching and shed a load of rubbish in the forest.

Vodič sa ubezpečil, že ho nikto nesledoval a rozsypal v lese veľa odpadkov.

3. Forma: sloveso shed – minulé príčastie

The trees have shed their leaves. Winter´s coming.

Stromy zhodili listy. Zima prichádza.

Kamila´s on a new diet. She´s shed ten kilos since May.

Kamila je na novej diéte. Od mája zhodila desať kíl.

4. Forma: sloveso shedding – prítomný čas priebehový

My dog is shedding an awful lot of hair. Is this normal?

Môj pes strašne pĺzne. Je to normálne?

Definícia nepravidelného slovesa shed

Anglicky

VERB

shed, shed·ding.

  • (of a tree or other plant) allow (leaves or fruit) to fall to the ground.
  • „both varieties shed leaves in winter“
  • (of a reptile, insect, etc.) allow (its skin or shell) to come off, to be replaced by another one that has grown underneath

Slovensky

Sloveso

zhodiť.

  • (zo stromu alebo inej rastliny) umožňujú (listom alebo ovociu) padnúť na zem.
  • „obe odrody odhadzujú listy v zime“
  • (z plazov, hmyzu, atď.) umožňujú, aby (koža alebo škrupina) zišla dole/odlúpla sa, aby bola nahradená ďalšou

Synonymá slovesa shed 

discard drop jettison
scrap slip take off

Antonymá slovesa shed 

keep catch collect

Časovanie nepravidelného slovesa shed

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I shed

you shed

he/she/it sheds

we shed

they shed

you shed

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I shed

you shed

he/she/it shed

we shed

they shed

you shed

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will shed

you will shed

he/she/it will shed

we will shed

they will shed

you will shed

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have shed

you have shed

he/she/it has shed

we have shed

they have shed

you have shed

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had shed

you had shed

he/she/it had shed

we had shed

they had shed

you had shed

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have shed

you will have shed

he/she/it will have shed

we will have shed

they will have shed

you will have shed

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am shedding

you are shedding

he/she/it is shedding

we are shedding

they are shedding

you are shedding

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was shedding

you were shedding

he/she/it was shedding

we were shedding

they were shedding

you were shedding

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be shedding

you will be shedding

he/she/it will be shedding

we will be shedding

they will be shedding

you will be shedding

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been shedding

you have been shedding

he/she/it has been shedding

we have been shedding

they have been shedding

you have been shedding

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been shedding

you had been shedding

he/she/it had been shedding

we had been shedding

they had been shedding

you had been shedding

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been shedding

you will have been shedding

he/she/it will have been shedding

we will have been shedding

they will have been shedding

you will have been shedding

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would shed

you would shed

he/she/it would shed

we would shed

they would shed

you would shed

Conditional perfect

I would have shed

you would have shed

he/she/it would have shed

we would have shed

they would have shed

you would have shed

Conditional present progressive

I would be shedding

you would be shedding

he/she/it would be shedding

we would be shedding

they would be shedding

you would be shedding

Conditional perfect progressive

I would have been shedding

you would have been shedding

he/she/it would have been shedding

we would have been shedding

they would have been shedding

you would have been shedding

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you shed

we Let’s shed

you shed

Negative
Negatívny

you don’t shed

we don’t shed

you don’t shed