+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso shoot

strielať

Infinitive shootB1
Past Simple shot
Past Participle shot

put – put – put

Nepravidelné sloveso shoot

Vety s nepravidelným slovesom shoot

1. Forma: Sloveso shoot – prítomný čas jednoduchý

When the man shoots in the air we must start running.

Keď pán vystrelí do vzduchu, musíme začať utekať.

2. Forma: sloveso shot – minulý čas jednoduchý

He shot at the target three times and never missed.

Strelil do terča trikrát a ani raz neminul.

3. Forma: sloveso shot – minulé príčastie

I´ve never shot before. It´s the first time I´ve had a gun in my hand.

Nikdy predtým som nestrieľal. Toto je prvýkrát, kedy mám v rukách zbraň.

4. Forma: sloveso shooting – prítomný čas priebehový

Why are you shooting, you fool?

Prečo strieľaš, hlupák?

Definícia nepravidelného slovesa shoot

Anglicky

VERB

shot, shoot·ing.

  • kill or wound (a person or animal) with a bullet or arrow.
  • „the thief was shot in the leg during an armed robbery“

Slovensky

Sloveso

strielať.

  • zabiť alebo zraniť (osobu alebo zviera) guľkou alebo šípom.
  • „zlodej bol strelený do nohy počas ozbrojenej lúpeže“

Synonymá slovesa shoot (vo význame „discharge a projectile, often to injure or kill“)

blast execute explode
hit kill murder

Synonymá slovesa shoot (vo význame „dash“)

charge chase pass
reach run rush

Antonymá slovesa shoot (vo význame „discharge a projectile, often to injure or kill“)

bear create fail

Antonymá slovesa shoot (vo význame „dash“)

fail lose retreat

Časovanie nepravidelného slovesa shoot

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I shoot

you shoot

he/she/it shoots

we shoot

they shoot

you shoot

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I shot

you shot

he/she/it shot

we shot

they shot

you shot

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will shoot

you will shoot

he/she/it will shoot

we will shoot

they will shoot

you will shoot

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have shot

you have shot

he/she/it has shot

we have shot

they have shot

you have shot

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had shot

you had shot

he/she/it had shot

we had shot

they had shot

you had shot

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have shot

you will have shot

he/she/it will have shot

we will have shot

they will have shot

you will have shot

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am shooting

you are shooting

he/she/it is shooting

we are shooting

they are shooting

you are shooting

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was shooting

you were shooting

he/she/it was shooting

we were shooting

they were shooting

you were shooting

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be shooting

you will be shooting

he/she/it will be shooting

we will be shooting

they will be shooting

you will be shooting

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been shooting

you have been shooting

he/she/it has been shooting

we have been shooting

they have been shooting

you have been shooting

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been shooting

you had been shooting

he/she/it had been shooting

we had been shooting

they had been shooting

you had been shooting

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been shooting

you will have been shooting

he/she/it will have been shooting

we will have been shooting

they will have been shooting

you will have been shooting

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would shoot

you would shoot

he/she/it would shoot

we would shoot

they would shoot

you would shoot

Conditional perfect

I would have shot

you would have shot

he/she/it would have shot

we would have shot

they would have shot

you would have shot

Conditional present progressive

I would be shooting

you would be shooting

he/she/it would be shooting

we would be shooting

they would be shooting

you would be shooting

Conditional perfect progressive

I would have been shooting

you would have been shooting

he/she/it would have been shooting

we would have been shooting

they would have been shooting

you would have been shooting

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you shoot

we Let’s shoot

you shoot

Negative
Negatívny

you don’t shoot

we don’t shoot

you don’t shoot