+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso sing

spievať

Infinitive singA2
Past Simple sang
Past Participle sung

put – put – put

Nepravidelné sloveso sing

Vety s nepravidelným slovesom sing

1. Forma: Sloveso sing – prítomný čas jednoduchý

Laura has never trained her voice, but she sings like a professional singer.

Laura nikdy netrénovala jej hlas, ale spieva ako profesionálna speváčka.

2. Forma: sloveso sang – minulý čas jednoduchý

At the end of the show all the artists sang a song.

Na konci predstavenia všetci umelci zaspievali pieseň.

3. Forma: sloveso sung – minulé príčastie

I´ve never sung in public before.

Nikdy predtým som nespieval/a na verejnosti.

4. Forma: sloveso singing – prítomný čas priebehový

Can you hear that? Peter´s singing in the shower.

Počuješ to? Peter si spieva v sprche!

Definícia nepravidelného slovesa sing

Anglicky

VERB

sang, sung, sing·ing.

  • make musical sounds with the voice, especially words with a set tune.
  • „Emily sang to the baby.“
  • make a high-pitched whistling or buzzing sound.
  • „The kettle was beginning to sing.“

Slovensky

Sloveso

spievať.

  • robiť hudobné zvuky s hlasom, najmä slová s nastavenou melódiou.
  • „Emily spievala dieťaťu.“
  • Urobiť zvuk s vysokým pískaním alebo bzučaním.
  • „Kanvica začínala spievať.“

Synonymá slovesa sing (vo význame „carry a tune with one´s voice“)

belt out chant croon
intone serenade shout
wait warble whistle

Synonymá slovesa sing (vo význame „tattle on someone“)

talk betray fink

Antonymá slovesa sing (vo význame „carry a tune with one´s voice“)

be quiet conceal

Antonymá slovesa sing (vo význame „tattle on someone“)

hide be quiet conceal

Časovanie nepravidelného slovesa sing

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I sing

you sing

he/she/it sings

we sing

they sing

you sing

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I sang

you sang

he/she/it sang

we sang

they sang

you sang

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will sing

you will sing

he/she/it will sing

we will sing

they will sing

you will sing

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have sung

you have sung

he/she/it has sung

we have sung

they have sung

you have sung

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had sung

you had sung

he/she/it had sung

we had sung

they had sung

you had sung

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have sung

you will have sung

he/she/it will have sung

we will have sung

they will have sung

you will have sung

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am singing

you are singing

he/she/it is singing

we are singing

they are singing

you are singing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was singing

you were singing

he/she/it was singing

we were singing

they were singing

you were singing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be singing

you will be singing

he/she/it will be singing

we will be singing

they will be singing

you will be singing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been singing

you have been singing

he/she/it has been singing

we have been singing

they have been singing

you have been singing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been singing

you had been singing

he/she/it had been singing

we had been singing

they had been singing

you had been singing

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been singing

you will have been singing

he/she/it will have been singing

we will have been singing

they will have been singing

you will have been singing

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would sing

you would sing

he/she/it would sing

we would sing

they would sing

you would sing

Conditional perfect

I would have sung

you would have sung

he/she/it would have sung

we would have sung

they would have sung

you would have sung

Conditional present progressive

I would be singing

you would be singing

he/she/it would be singing

we would be singing

they would be singing

you would be singing

Conditional perfect progressive

I would have been singing

you would have been singing

he/she/it would have been singing

we would have been singing

they would have been singing

you would have been singing

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you sing

we Let’s sing

you sing

Negative
Negatívny

you don’t sing

we don’t sing

you don’t sing