+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso  sit

sedieť, posadiť sa, usadiť sa

Infinitive sitA2
Past Simple sat
Past Participle sat

put – put – put

Nepravidelné sloveso sit

Vety s nepravidelným slovesom sit

1. Forma: Sloveso sit – prítomný čas jednoduchý

I usually sit at the back of the classroom.

Zvyčajne sedím v zadnej časti triedy.

Who´s that woman in the blue dress? She always sits

in the first row.

Kto je tá žena v modrých šatách? Vždy sedí v prvom rade.

2. Forma: sloveso sat – minulý čas jednoduchý

When a beggar sat next to me, I felt a little awkward.

Keď si vedľa mňa sadol žobrák, cítil som sa trochu nepríjemne.

3. Forma: sloveso sat – minulé príčastie

I´ve always sat here during the massage and I am not going to move now.

Vždy som tu sedávala počas masáže a teraz sa nepohnem.

4. Forma: sloveso sitting – prítomný čas priebehový

I am sorry, this seat´s taken. My wife´s sitting here.

Prepáčte, toto miesto je obsadené. Moja žena tu sedí.

Definícia nepravidelného slovesa sit

Anglicky

VERB

(used without object), sat, sit·ting.

  • sat or (Archaic) sate; sat or (Archaic) sitten; sitting.
  • to rest with the body supported by the buttocks or thighs;
  • be seated.

Slovensky

Sloveso

(použité bez predmetu), sedieť.

  • sedel, sedí.
  • odpočívať s telom podopredným zadkom alebo stehnami;
  • posaďte sa.

Synonymá slovesa sit (vo význame „rest on one´s behind“)

cover install lie
perch relax remain
rest seat squat

Synonymá slovesa sit (vo význame „hold a meeting“)

assemble meet open

Antonymá slovesa sit (vo význame „rest on one´s behind“)

depart move stand

Antonymá slovesa sit (vo význame „hold a meeting“)

divide separate follow

Časovanie nepravidelného slovesa sit

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I sit

you sit

he/she/it sits

we sit

they sit

you sit

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I sat

you sat

he/she/it sat

we sat

they sat

you sat

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will sit

you will sit

he/she/it will sit

we will sit

they will sit

you will sit

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have sat

you have sat

he/she/it has sat

we have sat

they have sat

you have sat

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had sat

you had sat

he/she/it had sat

we had sat

they had sat

you had sat

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have sat

you will have sat

he/she/it will have sat

we will have sat

they will have sat

you will have sat

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am sitting

you are sitting

he/she/it is sitting

we are sitting

they are sitting

you are sitting

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was sitting

you were sitting

he/she/it was sitting

we were sitting

they were sitting

you were sitting

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be sitting

you will be sitting

he/she/it will be sitting

we will be sitting

they will be sitting

you will be sitting

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been sitting

you have been sitting

he/she/it has been sitting

we have been sitting

they have been sitting

you have been sitting

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been sitting

you had been sitting

he/she/it had been sitting

we had been sitting

they had been sitting

you had been sitting

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been sitting

you will have been sitting

he/she/it will have been sitting

we will have been sitting

they will have been sitting

you will have been sitting

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would sit

you would sit

he/she/it would sit

we would sit

they would sit

you would sit

Conditional perfect

I would have sat

you would have sat

he/she/it would have sat

we would have sat

they would have sat

you would have sat

Conditional present progressive

I would be sitting

you would be sitting

he/she/it would be sitting

we would be sitting

they would be sitting

you would be sitting

Conditional perfect progressive

I would have been sitting

you would have been sitting

he/she/it would have been sitting

we would have been sitting

they would have been sitting

you would have been sitting

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you sit

we Let’s sit

you sit

Negative
Negatívny

you don’t sit

we don’t sit

you don’t sit