+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso sleep

spať, driemať

Infinitive sleepA2
Past Simple slept
Past Participle slept

put – put – put

Nepravidelné sloveso sleep

Vety s nepravidelným slovesom sleep

1. Forma: Sloveso sleep – prítomný čas jednoduchý

I always sleep at least six hours.

Vždy spím aspoň šesť hodín.

My bedroom is downstairs. The dog sleeps there too.

Moja izba je dole. Pes tam spáva tiež.

2. Forma: sloveso slept – minulý čas jednoduchý

I slept well last night. I woke up so relaxed.

Minulú noc som spal veľmi dobre. Zobudil som sa oddýchnutý.

3. Forma: sloveso slept – minulé príčastie

Have you ever slept outdoors?

Spal si niekedy vonku?

I haven´t slept so well for months!

Nespal som tak dobre už mesiace!

4. Forma: sloveso sleeping – prítomný čas priebehový

Be quiet! The baby´s sleeping.

Buď potichu! Dieťa spí.

Definícia nepravidelného slovesa sleep

Anglicky

VERB

(used without object), slept, sleep·ing.

  • to take the rest afforded by a suspension of voluntary bodily functions and the natural suspension, complete or partial, of consciousness;
  • cease being awake.

Slovensky

Sloveso

(použité bez predmetu), spať.

  • odpočívať, za pozastavenia telesných funkcií, ovládaných vôľou a prirodzene pozastaviť, úplné alebo čiastočné, vedomie;
  • prestať byť hore.

Synonymá slovesa sleep 

bed down doze fall asleep
languish relax snooze

Antonymá slovesa sleep 

grow be active energize

Časovanie nepravidelného slovesa sleep

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I sleep

you sleep

he/she/it sleeps

we sleep

they sleep

you sleep

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I slept

you slept

he/she/it slept

we slept

they slept

you slept

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will sleep

you will sleep

he/she/it will sleep

we will sleep

they will sleep

you will sleep

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have slept

you have slept

he/she/it has slept

we have slept

they have slept

you have slept

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had slept

you had slept

he/she/it had slept

we had slept

they had slept

you had slept

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have slept

you will have slept

he/she/it will have slept

we will have slept

they will have slept

you will have slept

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am sleeping

you are sleeping

he/she/it is sleeping

we are sleeping

they are sleeping

you are sleeping

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was sleeping

you were sleeping

he/she/it was sleeping

we were sleeping

they were sleeping

you were sleeping

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be sleeping

you will be sleeping

he/she/it will be sleeping

we will be sleeping

they will be sleeping

you will be sleeping

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been sleeping

you have been sleeping

he/she/it has been sleeping

we have been sleeping

they have been sleeping

you have been sleeping

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been sleeping

you had been sleeping

he/she/it had been sleeping

we had been sleeping

they had been sleeping

you had been sleeping

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been sleeping

you will have been sleeping

he/she/it will have been sleeping

we will have been sleeping

they will have been sleeping

you will have been sleeping

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would sleep

you would sleep

he/she/it would sleep

we would sleep

they would sleep

you would sleep

Conditional perfect

I would have slept

you would have slept

he/she/it would have slept

we would have slept

they would have slept

you would have slept

Conditional present progressive

I would be sleeping

you would be sleeping

he/she/it would be sleeping

we would be sleeping

they would be sleeping

you would be sleeping

Conditional perfect progressive

I would have been sleeping

you would have been sleeping

he/she/it would have been sleeping

we would have been sleeping

they would have been sleeping

you would have been sleeping

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you sleep

we Let’s sleep

you sleep

Negative
Negatívny

you don’t sleep

we don’t sleep

you don’t sleep