+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso slide

kĺzať sa, šmýkať sa

Infinitive slideB2
Past Simple slid
Past Participle slid; slidden

put – put – put

Nepravidelné sloveso slide

Vety s nepravidelným slovesom slide

1. Forma: Sloveso slide – prítomný čas jednoduchý

We always slide on the frozen lake.

Vždy sa kĺžeme na zamrznutom jazere.

2. Forma: sloveso slid – minulý čas jednoduchý

All of a sudden the mobile slid out of my hand and fell out of the window.

Z ničoho nič sa mi mobil vyšmykol z ruky a vypadol von oknom.

3. Forma: sloveso slid; slidden – minulé príčastie

Your daughter´s just slid; slidden down the slope on her back but she is fine.

Tvoja dcéra sa iba šmykla po svahu na chrbáte, ale je v poriadku.

4. Forma: sloveso sliding – prítomný čas priebehový

„Well,“ Bordeaux conceded, sliding his plate away.

„No,” priznal Bordeaux, odsúvajúc jeho tanier preč.

Definícia nepravidelného slovesa slide

Anglicky

VERB

slid; slidden, slid·ing.

  • move smoothly along a surface while maintaining continuous contact with it.
  • „she slid down into the water“

Slovensky

Sloveso

kĺzať sa.

  • pohybovať hladko po povrchu a zároveň s ním udržiavať stály kontakt.
  • „skĺzla dolu do vody“

Synonymá slovesa slide 

accelerate drift drive
drop fall flow
move sag skid

Antonymá slovesa slide 

ascend discourage remain

Časovanie nepravidelného slovesa slide

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I slide

you slide

he/she/it slides

we slide

they slide

you slide

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I slid

you slid

he/she/it slid

we slid

they slid

you slid

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will slide

you will slide

he/she/it will slide

we will slide

they will slide

you will slide

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have slid; slidden

you have slid; slidden

he/she/it has slid; slidden

we have slid; slidden

they have slid; slidden

you have slid; slidden

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had slid; slidden

you had slid; slidden

he/she/it had slid; slidden

we had slid; slidden

they had slid; slidden

you had slid; slidden

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have slid; slidden

you will have slid; slidden

he/she/it will have slid; slidden

we will have slid; slidden

they will have slid; slidden

you will have slid; slidden

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am sliding

you are sliding

he/she/it is sliding

we are sliding

they are sliding

you are sliding

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was sliding

you were sliding

he/she/it was sliding

we were sliding

they were sliding

you were sliding

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be sliding

you will be sliding

he/she/it will be sliding

we will be sliding

they will be sliding

you will be sliding

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been sliding

you have been sliding

he/she/it has been sliding

we have been sliding

they have been sliding

you have been sliding

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been sliding

you had been sliding

he/she/it had been sliding

we had been sliding

they had been sliding

you had been sliding

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been sliding

you will have been sliding

he/she/it will have been sliding

we will have been sliding

they will have been sliding

you will have been sliding

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would slide

you would slide

he/she/it would slide

we would slide

they would slide

you would slide

Conditional perfect

I would have slid; slidden

you would have slid; slidden

he/she/it would have slid; slidden

we would have slid; slidden

they would have slid; slidden

you would have slid; slidden

Conditional present progressive

I would be sliding

you would be sliding

he/she/it would be sliding

we would be sliding

they would be sliding

you would be sliding

Conditional perfect progressive

I would have been sliding

you would have been sliding

he/she/it would have been sliding

we would have been sliding

they would have been sliding

you would have been sliding

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you slide

we Let’s slide

you slide

Negative
Negatívny

you don’t slide

we don’t slide

you don’t slide