+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso sling

prehodiť, zavesiť, vyhodiť

Infinitive slingC2
Past Simple slung
Past Participle slung

put – put – put

Nepravidelné sloveso sling

Vety s nepravidelným slovesom sling

1. Forma: Sloveso sling – prítomný čas jednoduchý

When it´s cold in the office, I sling a shawl over my shoulders.

Keď je v kancelárii chladno, prehodím si šál cez plecia.

2. Forma: sloveso slung – minulý čas jednoduchý

She slung the bag over her shoulder.

Prehodila si tašku cez rameno.

3. Forma: sloveso slung – minulé príčastie

They´ve slung him out of university for copying other students´ work.

Vyhodili ho z university kvôli kopírovaniu práce iných študentov.

4. Forma: sloveso slinging – prítomný čas priebehový

You´re always slinging my stuff all over the floor!

Vždy hádžeš moje veci všade po zemi!

Definícia nepravidelného slovesa sling

Anglicky

VERB

slung, sling·ing.

  • suspend or arrange (something), especially with a strap or straps, so that it hangs loosely in a particular position.
  • „a hammock was slung between two trees“

Slovensky

Sloveso

prehodiť, zavesiť.

  • pozastaviť alebo zariadiť (niečo), najmä s popruhom alebo popruhmi tak, aby to voľne viselo v určitej polohe.
  • „medzi dvoma stromami bola zavesená hojdacia sieť“

Synonymá slovesa sling 

dangle fling heave
hoist hurl lob

Antonymá slovesa sling 

destroy finish keep

Časovanie nepravidelného slovesa sling

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I sling

you sling

he/she/it slings

we sling

they sling

you sling

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I slung

you slung

he/she/it slung

we slung

they slung

you slung

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will sling

you will sling

he/she/it will sling

we will sling

they will sling

you will sling

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have slung

you have slung

he/she/it has slung

we have slung

they have slung

you have slung

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had slung

you had slung

he/she/it had slung

we had slung

they had slung

you had slung

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have slung

you will have slung

he/she/it will have slung

we will have slung

they will have slung

you will have slung

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am slinging

you are slinging

he/she/it is slinging

we are slinging

they are slinging

you are slinging

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was slinging

you were slinging

he/she/it was slinging

we were slinging

they were slinging

you were slinging

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be slinging

you will be slinging

he/she/it will be slinging

we will be slinging

they will be slinging

you will be slinging

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been slinging

you have been slinging

he/she/it has been slinging

we have been slinging

they have been slinging

you have been slinging

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been slinging

you had been slinging

he/she/it had been slinging

we had been slinging

they had been slinging

you had been slinging

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been slinging

you will have been slinging

he/she/it will have been slinging

we will have been slinging

they will have been slinging

you will have been slinging

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would sling

you would sling

he/she/it would sling

we would sling

they would sling

you would sling

Conditional perfect

I would have slung

you would have slung

he/she/it would have slung

we would have slung

they would have slung

you would have slung

Conditional present progressive

I would be slinging

you would be slinging

he/she/it would be slinging

we would be slinging

they would be slinging

you would be slinging

Conditional perfect progressive

I would have been slinging

you would have been slinging

he/she/it would have been slinging

we would have been slinging

they would have been slinging

you would have been slinging

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you sling

we Let’s sling

you sling

Negative
Negatívny

you don’t sling

we don’t sling

you don’t sling