+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso spin

točiť

Infinitive spinC1
Past Simple spun
Past Participle spun

put – put – put

Nepravidelné sloveso spin

Vety s nepravidelným slovesom spin

1. Forma: Sloveso spin – prítomný čas jednoduchý

How fast does the Earth spin around its axis?

Ako rýchlo sa Zem otáča okolo svojej osi?

2. Forma: sloveso spun – minulý čas jednoduchý

When I got off the merry-go-round my head spun.

Keď som zišiel z kolotoča, točila sa mi hlava.

3. Forma: sloveso spun – minulé príčastie

Have you ever spun wool?

Už si niekedy točil vlnu?

4. Forma: sloveso spinning – prítomný čas priebehový

I think I´ve drunk too much. It seems to me the world is spinning.

Myslím si, že som vypil príliš veľa. Zdá sa mi, že sa točí celý svet.

Definícia nepravidelného slovesa spin

Anglicky

VERB

spun, spin·ning.

  • turn or cause to turn or whirl round quickly.
  • „My head is spinning.“
  • draw out and twist (the fibres of wool, cotton, or other material) to convert them into yarn, either by hand or with machinery.
  • „Mary is spinning wool.“

Slovensky

Sloveso

točiť.

  • točiť alebo spôsobiť otáčanie alebo krúžiť rýchlo
  • „Moja hlava sa točí.
  • Vyťahovať a otáčať (vlákna z vlny, bavlny alebo iného materiálu), aby sme ich premenili na priadzu, buď ručne alebo strojným zariadením.
  • „Mary točí vlnu.“

Synonymá slovesa spin 

reel revolve rotate
spiral swim turn
twirl twist whirl

Antonymá slovesa spin 

straighten untwist stand

Časovanie nepravidelného slovesa spin

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I spin

you spin

he/she/it spins

we spin

they spin

you spin

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I spun

you spun

he/she/it spun

we spun

they spun

you spun

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will spin

you will spin

he/she/it will spin

we will spin

they will spin

you will spin

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have spun

you have spun

he/she/it has spun

we have spun

they have spun

you have spun

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had spun

you had spun

he/she/it had spun

we had spun

they had spun

you had spun

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have spun

you will have spun

he/she/it will have spun

we will have spun

they will have spun

you will have spun

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am spinning

you are spinning

he/she/it is spinning

we are spinning

they are spinning

you are spinning

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was spinning

you were spinning

he/she/it was spinning

we were spinning

they were spinning

you were spinning

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be spinning

you will be spinning

he/she/it will be spinning

we will be spinning

they will be spinning

you will be spinning

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been spinning

you have been spinning

he/she/it has been spinning

we have been spinning

they have been spinning

you have been spinning

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been spinning

you had been spinning

he/she/it had been spinning

we had been spinning

they had been spinning

you had been spinning

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been spinning

you will have been spinning

he/she/it will have been spinning

we will have been spinning

they will have been spinning

you will have been spinning

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would spin

you would spin

he/she/it would spin

we would spin

they would spin

you would spin

Conditional perfect

I would have spun

you would have spun

he/she/it would have spun

we would have spun

they would have spun

you would have spun

Conditional present progressive

I would be spinning

you would be spinning

he/she/it would be spinning

we would be spinning

they would be spinning

you would be spinning

Conditional perfect progressive

I would have been spinning

you would have been spinning

he/she/it would have been spinning

we would have been spinning

they would have been spinning

you would have been spinning

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you spin

we Let’s spin

you spin

Negative
Negatívny

you don’t spin

we don’t spin

you don’t spin