+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso split

rozdeliť, rozkrojiť, rozštiepiť

Infinitive splitB2
Past Simple split
Past Participle split

put – put – put

Nepravidelné sloveso split

Vety s nepravidelným slovesom split

1. Forma: Sloveso split – prítomný čas jednoduchý

The management´s recent proposal of a new bonus system splits our employees.

Nedávny návrh manažmentu o novom bonusovom systéme rozdeľuje našich zamestnancov.

2. Forma: sloveso split – minulý čas jednoduchý

The children naturally split into groups.

Deti sa prirodzene rozdelili do skupín.

3. Forma: sloveso split – minulé príčastie

I´ve split the money between my two grandchildren.

Rozdelila som peniaze medzi moje dve vnúčatá.

4. Forma: sloveso splitting – prítomný čas priebehový

Now that’s splitting hairs.

Teraz to je rozštiepavanie vlasov.

Definícia nepravidelného slovesa split

Anglicky

VERB

split, split·ting.

  • break or cause to break forcibly into parts
  • „the ice cracked and split“
  • (with reference to a group of people) divide into two or more groups.
  • „Let’s split up and find the other two.“
  • „Let´s split the bill.“

Slovensky

Sloveso

rozdeliť.

  • zlomiť alebo spôsobiť násilné rozbitie na časti
  • „ľad popraskal a rozdelil sa“
  • (s odkazom na skupinu ľudí) rozdeliť do dvoch alebo viacerých skupín.
  • „Rozdeľme sa a nájdime ďalších dvoch.“
  • „Rozdeľme účet.“

Synonymá slovesa split (vo význame „break up, pull apart“)

break crack disband
isolate rip sever

Synonymá slovesa split (vo význame „divide into parts“)

divide share slice

Antonymá slovesa split (vo význame „break up, pull apart“)

agree attach close

Antonymá slovesa split (vo význame „divide into parts“)

combine hold unite

Časovanie nepravidelného slovesa split

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I split

you split

he/she/it splits

we split

they split

you split

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I split

you split

he/she/it split

we split

they split

you split

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will split

you will split

he/she/it will split

we will split

they will split

you will split

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have split

you have split

he/she/it has split

we have split

they have split

you have split

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had split

you had split

he/she/it had split

we had split

they had split

you had split

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have split

you will have split

he/she/it will have split

we will have split

they will have split

you will have split

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am splitting

you are splitting

he/she/it is splitting

we are splitting

they are splitting

you are splitting

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was splitting

you were splitting

he/she/it was splitting

we were splitting

they were splitting

you were splitting

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be splitting

you will be splitting

he/she/it will be splitting

we will be splitting

they will be splitting

you will be splitting

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been splitting

you have been splitting

he/she/it has been splitting

we have been splitting

they have been splitting

you have been splitting

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been splitting

you had been splitting

he/she/it had been splitting

we had been splitting

they had been splitting

you had been splitting

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been splitting

you will have been splitting

he/she/it will have been splitting

we will have been splitting

they will have been splitting

you will have been splitting

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would split

you would split

he/she/it would split

we would split

they would split

you would split

Conditional perfect

I would have split

you would have split

he/she/it would have split

we would have split

they would have split

you would have split

Conditional present progressive

I would be splitting

you would be splitting

he/she/it would be splitting

we would be splitting

they would be splitting

you would be splitting

Conditional perfect progressive

I would have been splitting

you would have been splitting

he/she/it would have been splitting

we would have been splitting

they would have been splitting

you would have been splitting

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you split

we Let’s split

you split

Negative
Negatívny

you don’t split

we don’t split

you don’t split